ICT Quiz 2010 (minggu Teknik & Vokasional)

15 Questions
ICT Quiz 2010 (minggu Teknik & Vokasional)

Soalan-soalan di dalam kuiz ini adalah sempena Minggu Teknik dan Vokasional tahun 2010. Pemenang akan diumumkan pada Majlis Penutup Minggu Teknik dan Vokasional. Semoga Berjaya.

Please wait...
Questions and Answers
 • 1. 
  Question No 1Apakah yang dimaksudkan dengan ICT?
  • A. 

   Information of Computer Technology

  • B. 

   Information Technology and Communication

  • C. 

   Informed and Communicate Technology

  • D. 

   Information and Communication Technology

 • 2. 
  Question No 2 Berikut adalah jenis browser bagi membolehkan pengguna untuk melayari internet kecuali ....
  • A. 

   Mozila Firefox

  • B. 

   Internet Navigator

  • C. 

   Netscape Navigator

  • D. 

   Internet Explorer

 • 3. 
  Question No 3Yang manakah bukan jenis virus komputer?
  • A. 

   Trojan horse

  • B. 

   Worm

  • C. 

   Brontox

  • D. 

   Wing

 • 4. 
  Question No 4Apakah nama portal rasmi Kerajaan Malaysia yang terkini?
  • A. 

   Www.malaysia.gov.my

  • B. 

   Www.malaysia.com.my

  • C. 

   Www.malaysia.edu.my

  • D. 

   Www.malaysia.edunet.my

 • 5. 
  Question No 5ICT adalah di bawah kementerian...
  • A. 

   Kementerian Sains, Tenaga dan Teknologi Hijau

  • B. 

   Kementerian Dalam Negeri

  • C. 

   Kementerian Penerangan, Komunikasi dan Kebudayaan

  • D. 

   Kementerian Pelancongan

 • 6. 
  Question No 6Yang mana satukah seach engine?
  • A. 

   Www.facebook.com

  • B. 

   Www.google.com

  • C. 

   Www.utusan.com.my

  • D. 

   Www.twitter.com

 • 7. 
  Question No 7Apakah nama jalur lebar yang dibekalkan di makmal sekolah kita?
  • A. 

   School Networking

  • B. 

   SchoolNet

  • C. 

   School strymyx

  • D. 

   School wireless

 • 8. 
  Question No 8Berikut adalah cara untuk membuka fail dalam Ms Word 2003,KECUALI?
  • A. 

   File->Open

  • B. 

   Ctrl + O

  • C. 

   Open -> File

  • D. 

   Klik Open pada standard toolbar

 • 9. 
  Question No 9Apakah nama bagi gambar berikut?
  • A. 

   Menu File

  • B. 

   Standard Toolbar

  • C. 

   Formatting Toolbar

  • D. 

   Tittle Bar

 • 10. 
  Question No 10Apakah fungsi-fungsi yang digunakan dalam gambar di bawah?
  • A. 

   Underline,Italic,Image

  • B. 

   Bold,Underline

  • C. 

   Undeline,Italic

  • D. 

   Bold,Undeline,Italic

 • 11. 
  Question No 11Cikgu Zurie meminta Afif mencetak halaman15 hingga 25 dan halaman 32 daripada 40 muka halaman kertas kerjanya.Apakah format yang perlu ditulis pada ruangan page range seperti gambar di bawah? 
  • A. 

   15-25-32

  • B. 

   15 hingga 32

  • C. 

   15-25,32

  • D. 

   15->25

 • 12. 
  Question No 12Manakah antara berikut adalah BUKAN cara untuk paste?
  • A. 

   Ctrl + P

  • B. 

   Ctrl + V

  • C. 

   Edit -> Paste

  • D. 

   Klik Paste pada Standard Toolbar

 • 13. 
  LAN adalah singkatan untuk ________________________________________
 • 14. 
  MAN adalah singkatan untuk ________________________________________
 • 15. 
  WAN adalah singkatan untuk ________________________________________