I1

78 Questions | Total Attempts: 176

SettingsSettingsSettings
I1 - Quiz

.


Questions and Answers
 • 1. 
  Koje su najbolje prakse razvoja softvera koje su ugradene u RUP metodologiju?
  • A. 

   Agilan razvoj

  • B. 

   Iterativan razvoj

  • C. 

   Upravljanje zahtevima

  • D. 

   Upotreba komponentne arhitekture

  • E. 

   Vizuelno modelovanje upotrebom UMLa

  • F. 

   Kontinualna provera kvaliteta

  • G. 

   Upravljanje promenama

 • 2. 
  MSF timski model sprecificira sest razlicitih uloga:
  • A. 

   Menadzer za uvodenje resenja (Release manager)

  • B. 

   Menadzer proizvoda (Product manager)

  • C. 

   Menadzer programa (Program manager)

  • D. 

   Developer (Development)

  • E. 

   Tester (Testing)

  • F. 

   Iskustveni korisnik (User experience)

  • G. 

   Projekt menadzer (Project manager)

 • 3. 
  Sta prikazuje dijagram dekompozicije poslovnih procesa prema DFD modelu?
  • A. 

   Funkcionalnu dekompoziciju procesa sa vrha na dole (top-down) i strukturu sistema

  • B. 

   Detaljnu specifikaciju sistema opisivanjem aktivnosti, scenarija, ponasanja i interakcije konkretnog slucaja koriscenja

  • C. 

   Kompoziciju servisa koji podrzavaju poslovni proces

 • 4. 
  Projektanti sistema su:
  • A. 

   Ljudi koji kodiraju, testiraju, isporucuju, uvode i odrzavaju informacioni sistem

  • B. 

   Ljudi koji finansiraju razvoj i odrzavanje informacionog sistema, odreduju domen i prioritete u razvoju informacionog sistema

  • C. 

   Ljudi koji razvijaju detaljnu funkcionalnu specifikaciju sistema

 • 5. 
  Koji su zadaci upravljanja projektom?
  • A. 

   Upravljanje ciljevima, domenom i aktivnostima projekta

  • B. 

   Projektovanje i razvoj softvera

  • C. 

   Pripremanje i pracenje rasporeda projekta

  • D. 

   Upravljanje budzetom i troskovima

 • 6. 
  Koji od ponudenih sistema predstavljaju kancelarijske (office) sisteme:
  • A. 

   Microsoft PowerPoint

  • B. 

   Microsoft Excel

  • C. 

   Microsoft Vista

 • 7. 
  Znanje je:
  • A. 

   Kodirana predstava o nekoj cinjenici iz realnog sveta.

  • B. 

   Razumevanje informacija i mogucnost njihove analize i primene

  • C. 

   Presiscen, organizovan i obraden podatak u smislenom kontekstu

 • 8. 
  Ko su vlasnici podataka:
  • A. 

   Organizacione jedinice u kojima nastaju, azuriraju se i prati kvalitet konkretne grupe master podataka

  • B. 

   Osobe na konkretnim radnim mestima unutar organizacionih jedinica vlasnika podataka koje unose, edituju i prate kvalitet konkretne grupe master podataka

  • C. 

   Osobe koje modeliraju meta strukture master podataka u skladu sa poslovnim zahtevima i zahtevima vlasnika podataka

 • 9. 
  Koje su faze MSF okvira:
  • A. 

   Upravljanje projektima

  • B. 

   Stvaranje vizije resenja (Envisioning)

  • C. 

   Planiranje resenja (Planning)

  • D. 

   Razvijanje (Developing)

  • E. 

   Stabilizacija (Stabilizing)

  • F. 

   Uvodenje (Deploying)

  • G. 

   Odrzavanje (Maintenance)

  • H. 

   Implementacija

 • 10. 
  Sta se podrazumeva pod online obradom poslovnih transakcija:
  • A. 

   Podrazumeva sakupljanje poslovnih transakcija i njihovu periodicnu grupnu obradu

  • B. 

   Podrazumeva trenutnu obradu poslovnih transakcija u trenutku kada se one generisu

  • C. 

   Podrazumeva prikupljanje poslovnih transakcija i njihovu trenutnu pojedinacnu obradu

 • 11. 
  Sta se postize modelovanjem sistema?
  • A. 

   Vizuelizacija sistema

  • B. 

   Specifikacija strukture i ponasanja sistema

  • C. 

   Dokumentovanje sistema

  • D. 

   Ugovaranje sistema

 • 12. 
  Koja je uloga iskustvenog korisnika prema MSF okviru (User Experience rola):
  • A. 

   Vodi pocetne razgovore sa naruciocima posla, prikuplja zahteve, dogovara sta ce se raditi, uspostavlja rokove, ogranicenja, upravlja rizicima

  • B. 

   Analizira i projektuje sistem i sastavlja funkcionalnu specifikaciju resenja

  • C. 

   Odgovoran za razvoj tehnoloskog resenja prema specifikacijama dobijenih od menadzera programa

  • D. 

   Pronalazi greske, testira sve module kako bi finalno resenje bilo sto stabilnije, uporeduje funkcionalnost programa sa ciljevima i vizijom projekta

  • E. 

   Pravi uputstva za upotrebu, implementira i instalira sistem, odgovoran za uvodenje, rukovanje i odrzavanje sistema

  • F. 

   Koristi resenje, analizira performanse, korisnicke interfejse i druge funkcionalnosti softvera kako bi bilo sto upotrebljivije

 • 13. 
  Koja je osnovna podela informacionih sistema:
  • A. 

   Na sisteme za obradu transakcijama, upravljanje procesima i kancelarijske i sisteme za medusobnu saradnju

  • B. 

   Na operacione, analiticke i specijalizovane informacione sisteme

  • C. 

   Na menadzment informacione sisteme, sisteme za podrsku odlucivanju i izvrsne informacione sisteme

  • D. 

   Na ekspertne sisteme, sisteme za upravljanje znanjem i virtuelnu realnost

 • 14. 
  Sta je iterativno-inkrementalni model razvoja softvera?
  • A. 

   Model koji se sastoji od strogo definisanih sekvencionalnih procesa koji opisuju faze razvoja softvera, gde se u narednu fazu prelazi tek kada je potpuno zavrsena prethodna faza

  • B. 

   Model koji se zasniva na kontinualnoj potrebi za usavrsavanjem zahteva prolaskom kroz nekoliko sekvencijalnih iteracija

  • C. 

   Model koji se zasniva na iterativno-inkrementalnom pristupu razvoja softvera gde su clanovi tima, zahtevi korisnika, brzi odziv na promene i isporuka kvalitetnog softver vazniji od pridrzavanja striktnih planova, procesa ugovaranja i dokumentacije

 • 15. 
  Sta su operacioni informacioni sistemi:
  • A. 

   Informacioni sistemi koji su usmereni na razvoj i proucavanje sistema koji podrzavaju ljudsko ponasanje i inteligenciju

  • B. 

   Informacioni sistemi koji omogucavaju pronalazenje, ekstrakovanje, organizovanje, skladistenje, analiziranje i prevodenje poslovnih informacija u znanje

  • C. 

   Informacioni sistemi koji omogucavaju prikupljanje, obradu, skladistenje, koriscenje poslovnih operacija i prevodenje podataka u korisne informacije

 • 16. 
  Sta se podrazumeva pod metodologijom razvoja softvera?
  • A. 

   Implementacija zivotnog ciklusa softvera koji ukljucuje aktivnosti za svaku fazu, pravila za svaku aktivnost, standarde kvaliteta i isporucljivosti, organizaciju rada tima i alate i tehnike

  • B. 

   Pojednostavljeni prikaz realnosti sistema prikazanog formalnim jezikom modelovanja koji pokazuje od cega se sistem sastoji i kako ce biti fizicki i tehnicki implementiran

  • C. 

   Tehnika za izvrsavanje poslovnih zahteva za podacima i procesima

 • 17. 
  Koji od ponudenih sistema predstavlja okruzenje za razvoj aplikacija:
  • A. 

   Microsoft Visual Studio .NET

  • B. 

   Computer Aided Design

  • C. 

   IBM WebSphere Business Modeler

 • 18. 
  Sta je IDEF0?
  • A. 

   Tehnika koji opisuje procese koji se izvrsavaju u sistemu, tokove podataka, spoljne objekte i skladista podataka

  • B. 

   Tehnika koja opisuje procese, njihove ulazne, izlazne, kontrolne i tokove mehanizama

  • C. 

   Tehnika koja opisuje atribute i operacije poslovnih procesa

  • D. 

   Tehnika koja opisuje podatke, tokove podataka i skladista podataka

 • 19. 
  Koje su sve prednosti upotrebe use case modela?
  • A. 

   Identifikuje korisnike i funkcionalnosti sistema

  • B. 

   Verifikuje prikupljene zahteve

  • C. 

   Obezbeduje komunikaciju sa krajnjim korisnicima i osigurava razumevanje zahteva

  • D. 

   Identifikuje zeljene alate i tehnologije

  • E. 

   Identifikuje servise koji reflektuju zahteve korisnika

 • 20. 
  Koji od ponudenih sistema predstavljaju CASE alate:
  • A. 

   Alati koji predstavljaju okruzenja za razvoj aplikacija

  • B. 

   Alati koji omogucavaju upravljanje projektima i procesima razvoja informacionih sistema

  • C. 

   Sistemi koji olaksavaju komunikaciju sa poslovnim partnerima i korisnicima

  • D. 

   Sistemi koji upravljaju lancima snabdevanja organizacije

 • 21. 
  Sta je softverski inzenjering?
  • A. 

   Inzenjerska disciplina koja obuhvata znanje, alate i metode za definisanje zahteva, razvoja softvera, rukovanje i odrzavanje softvera

  • B. 

   Inzenjerska disciplina koja je odgovorna za projektovanje integrisanih sistema ljudi, masina, materijala, energije i informacija

  • C. 

   Naucna disciplina koja proucava i primenjuje inzenjerske principe u planiranju, operativnom menadzmentu u industriji i proizvodnim operacijama

 • 22. 
  CASE alati su:
  • A. 

   Metodologija razvoja informacionih sistema

  • B. 

   Sistem za upravljanje bazama podataka

  • C. 

   Sistemi koji automatizuju i podrzavaju metodologije razvoja informacionih sistema

 • 23. 
  Šta je ITIL – biblioteka IT infrastrukture:
  • A. 

   Skup dokumentovanih dobrih praksi za upravljanje IT servisima

  • B. 

   Medunarodni standard za upravljanje IT procesima

  • C. 

   Skup poslovnih propisa i procedura

 • 24. 
  Koja je uloga cuvara podataka:
  • A. 

   Prati poreklo, znacenje, relevantnost i upotrebu podataka

  • B. 

   Definise organizacioni okvir, kljucne uloge i opis odgovornosti tima

  • C. 

   Definise podatke, izvrsava nova pravila, nadgleda kvalitet, postavlja standarde i prati napredak podataka

  • D. 

   Definise prakse, procese, politike i komunikacije izmedu vise cuvara podataka u organizaciji

 • 25. 
  Koliko procesa je prikazano na dijagramu konteksta kod dijagrama toka podataka (DFD)?
  • A. 

   0

  • B. 

   1

  • C. 

   2

  • D. 

   3

Back to Top Back to top