I1

78 Questions

Settings
Please wait...
I1

.


Questions and Answers
 • 1. 
  Koje su najbolje prakse razvoja softvera koje su ugradene u RUP metodologiju?
  • A. 

   Agilan razvoj

  • B. 

   Iterativan razvoj

  • C. 

   Upravljanje zahtevima

  • D. 

   Upotreba komponentne arhitekture

  • E. 

   Vizuelno modelovanje upotrebom UMLa

  • F. 

   Kontinualna provera kvaliteta

  • G. 

   Upravljanje promenama

 • 2. 
  MSF timski model sprecificira sest razlicitih uloga:
  • A. 

   Menadzer za uvodenje resenja (Release manager)

  • B. 

   Menadzer proizvoda (Product manager)

  • C. 

   Menadzer programa (Program manager)

  • D. 

   Developer (Development)

  • E. 

   Tester (Testing)

  • F. 

   Iskustveni korisnik (User experience)

  • G. 

   Projekt menadzer (Project manager)

 • 3. 
  Sta prikazuje dijagram dekompozicije poslovnih procesa prema DFD modelu?
  • A. 

   Funkcionalnu dekompoziciju procesa sa vrha na dole (top-down) i strukturu sistema

  • B. 

   Detaljnu specifikaciju sistema opisivanjem aktivnosti, scenarija, ponasanja i interakcije konkretnog slucaja koriscenja

  • C. 

   Kompoziciju servisa koji podrzavaju poslovni proces

 • 4. 
  Projektanti sistema su:
  • A. 

   Ljudi koji kodiraju, testiraju, isporucuju, uvode i odrzavaju informacioni sistem

  • B. 

   Ljudi koji finansiraju razvoj i odrzavanje informacionog sistema, odreduju domen i prioritete u razvoju informacionog sistema

  • C. 

   Ljudi koji razvijaju detaljnu funkcionalnu specifikaciju sistema

 • 5. 
  Koji su zadaci upravljanja projektom?
  • A. 

   Upravljanje ciljevima, domenom i aktivnostima projekta

  • B. 

   Projektovanje i razvoj softvera

  • C. 

   Pripremanje i pracenje rasporeda projekta

  • D. 

   Upravljanje budzetom i troskovima

 • 6. 
  Koji od ponudenih sistema predstavljaju kancelarijske (office) sisteme:
  • A. 

   Microsoft PowerPoint

  • B. 

   Microsoft Excel

  • C. 

   Microsoft Vista

 • 7. 
  Znanje je:
  • A. 

   Kodirana predstava o nekoj cinjenici iz realnog sveta.

  • B. 

   Razumevanje informacija i mogucnost njihove analize i primene

  • C. 

   Presiscen, organizovan i obraden podatak u smislenom kontekstu

 • 8. 
  Ko su vlasnici podataka:
  • A. 

   Organizacione jedinice u kojima nastaju, azuriraju se i prati kvalitet konkretne grupe master podataka

  • B. 

   Osobe na konkretnim radnim mestima unutar organizacionih jedinica vlasnika podataka koje unose, edituju i prate kvalitet konkretne grupe master podataka

  • C. 

   Osobe koje modeliraju meta strukture master podataka u skladu sa poslovnim zahtevima i zahtevima vlasnika podataka

 • 9. 
  Koje su faze MSF okvira:
  • A. 

   Upravljanje projektima

  • B. 

   Stvaranje vizije resenja (Envisioning)

  • C. 

   Planiranje resenja (Planning)

  • D. 

   Razvijanje (Developing)

  • E. 

   Stabilizacija (Stabilizing)

  • F. 

   Uvodenje (Deploying)

  • G. 

   Odrzavanje (Maintenance)

  • H. 

   Implementacija

 • 10. 
  Sta se podrazumeva pod online obradom poslovnih transakcija:
  • A. 

   Podrazumeva sakupljanje poslovnih transakcija i njihovu periodicnu grupnu obradu

  • B. 

   Podrazumeva trenutnu obradu poslovnih transakcija u trenutku kada se one generisu

  • C. 

   Podrazumeva prikupljanje poslovnih transakcija i njihovu trenutnu pojedinacnu obradu

 • 11. 
  Sta se postize modelovanjem sistema?
  • A. 

   Vizuelizacija sistema

  • B. 

   Specifikacija strukture i ponasanja sistema

  • C. 

   Dokumentovanje sistema

  • D. 

   Ugovaranje sistema

 • 12. 
  Koja je uloga iskustvenog korisnika prema MSF okviru (User Experience rola):
  • A. 

   Vodi pocetne razgovore sa naruciocima posla, prikuplja zahteve, dogovara sta ce se raditi, uspostavlja rokove, ogranicenja, upravlja rizicima

  • B. 

   Analizira i projektuje sistem i sastavlja funkcionalnu specifikaciju resenja

  • C. 

   Odgovoran za razvoj tehnoloskog resenja prema specifikacijama dobijenih od menadzera programa

  • D. 

   Pronalazi greske, testira sve module kako bi finalno resenje bilo sto stabilnije, uporeduje funkcionalnost programa sa ciljevima i vizijom projekta

  • E. 

   Pravi uputstva za upotrebu, implementira i instalira sistem, odgovoran za uvodenje, rukovanje i odrzavanje sistema

  • F. 

   Koristi resenje, analizira performanse, korisnicke interfejse i druge funkcionalnosti softvera kako bi bilo sto upotrebljivije

 • 13. 
  Koja je osnovna podela informacionih sistema:
  • A. 

   Na sisteme za obradu transakcijama, upravljanje procesima i kancelarijske i sisteme za medusobnu saradnju

  • B. 

   Na operacione, analiticke i specijalizovane informacione sisteme

  • C. 

   Na menadzment informacione sisteme, sisteme za podrsku odlucivanju i izvrsne informacione sisteme

  • D. 

   Na ekspertne sisteme, sisteme za upravljanje znanjem i virtuelnu realnost

 • 14. 
  Sta je iterativno-inkrementalni model razvoja softvera?
  • A. 

   Model koji se sastoji od strogo definisanih sekvencionalnih procesa koji opisuju faze razvoja softvera, gde se u narednu fazu prelazi tek kada je potpuno zavrsena prethodna faza

  • B. 

   Model koji se zasniva na kontinualnoj potrebi za usavrsavanjem zahteva prolaskom kroz nekoliko sekvencijalnih iteracija

  • C. 

   Model koji se zasniva na iterativno-inkrementalnom pristupu razvoja softvera gde su clanovi tima, zahtevi korisnika, brzi odziv na promene i isporuka kvalitetnog softver vazniji od pridrzavanja striktnih planova, procesa ugovaranja i dokumentacije

 • 15. 
  Sta su operacioni informacioni sistemi:
  • A. 

   Informacioni sistemi koji su usmereni na razvoj i proucavanje sistema koji podrzavaju ljudsko ponasanje i inteligenciju

  • B. 

   Informacioni sistemi koji omogucavaju pronalazenje, ekstrakovanje, organizovanje, skladistenje, analiziranje i prevodenje poslovnih informacija u znanje

  • C. 

   Informacioni sistemi koji omogucavaju prikupljanje, obradu, skladistenje, koriscenje poslovnih operacija i prevodenje podataka u korisne informacije

 • 16. 
  Sta se podrazumeva pod metodologijom razvoja softvera?
  • A. 

   Implementacija zivotnog ciklusa softvera koji ukljucuje aktivnosti za svaku fazu, pravila za svaku aktivnost, standarde kvaliteta i isporucljivosti, organizaciju rada tima i alate i tehnike

  • B. 

   Pojednostavljeni prikaz realnosti sistema prikazanog formalnim jezikom modelovanja koji pokazuje od cega se sistem sastoji i kako ce biti fizicki i tehnicki implementiran

  • C. 

   Tehnika za izvrsavanje poslovnih zahteva za podacima i procesima

 • 17. 
  Koji od ponudenih sistema predstavlja okruzenje za razvoj aplikacija:
  • A. 

   Microsoft Visual Studio .NET

  • B. 

   Computer Aided Design

  • C. 

   IBM WebSphere Business Modeler

 • 18. 
  Sta je IDEF0?
  • A. 

   Tehnika koji opisuje procese koji se izvrsavaju u sistemu, tokove podataka, spoljne objekte i skladista podataka

  • B. 

   Tehnika koja opisuje procese, njihove ulazne, izlazne, kontrolne i tokove mehanizama

  • C. 

   Tehnika koja opisuje atribute i operacije poslovnih procesa

  • D. 

   Tehnika koja opisuje podatke, tokove podataka i skladista podataka

 • 19. 
  Koje su sve prednosti upotrebe use case modela?
  • A. 

   Identifikuje korisnike i funkcionalnosti sistema

  • B. 

   Verifikuje prikupljene zahteve

  • C. 

   Obezbeduje komunikaciju sa krajnjim korisnicima i osigurava razumevanje zahteva

  • D. 

   Identifikuje zeljene alate i tehnologije

  • E. 

   Identifikuje servise koji reflektuju zahteve korisnika

 • 20. 
  Koji od ponudenih sistema predstavljaju CASE alate:
  • A. 

   Alati koji predstavljaju okruzenja za razvoj aplikacija

  • B. 

   Alati koji omogucavaju upravljanje projektima i procesima razvoja informacionih sistema

  • C. 

   Sistemi koji olaksavaju komunikaciju sa poslovnim partnerima i korisnicima

  • D. 

   Sistemi koji upravljaju lancima snabdevanja organizacije

 • 21. 
  Sta je softverski inzenjering?
  • A. 

   Inzenjerska disciplina koja obuhvata znanje, alate i metode za definisanje zahteva, razvoja softvera, rukovanje i odrzavanje softvera

  • B. 

   Inzenjerska disciplina koja je odgovorna za projektovanje integrisanih sistema ljudi, masina, materijala, energije i informacija

  • C. 

   Naucna disciplina koja proucava i primenjuje inzenjerske principe u planiranju, operativnom menadzmentu u industriji i proizvodnim operacijama

 • 22. 
  CASE alati su:
  • A. 

   Metodologija razvoja informacionih sistema

  • B. 

   Sistem za upravljanje bazama podataka

  • C. 

   Sistemi koji automatizuju i podrzavaju metodologije razvoja informacionih sistema

 • 23. 
  Šta je ITIL – biblioteka IT infrastrukture:
  • A. 

   Skup dokumentovanih dobrih praksi za upravljanje IT servisima

  • B. 

   Medunarodni standard za upravljanje IT procesima

  • C. 

   Skup poslovnih propisa i procedura

 • 24. 
  Koja je uloga cuvara podataka:
  • A. 

   Prati poreklo, znacenje, relevantnost i upotrebu podataka

  • B. 

   Definise organizacioni okvir, kljucne uloge i opis odgovornosti tima

  • C. 

   Definise podatke, izvrsava nova pravila, nadgleda kvalitet, postavlja standarde i prati napredak podataka

  • D. 

   Definise prakse, procese, politike i komunikacije izmedu vise cuvara podataka u organizaciji

 • 25. 
  Koliko procesa je prikazano na dijagramu konteksta kod dijagrama toka podataka (DFD)?
  • A. 

   0

  • B. 

   1

  • C. 

   2

  • D. 

   3

 • 26. 
  Sta je modelovanje podataka?
  • A. 

   Tehnika za izrazavanje poslovnih zahteva za podacima koji ce biti uskladisteni u bazi podataka sistema

  • B. 

   Tehnika za izrazavanje zahteva poslovnih procesa, tokova izmedu procesa, ulaza, izlaza, kontrola i mehanizama

  • C. 

   Tehnika za izrazavanje i procesa i podataka upotrebom objektnih tehnologija

 • 27. 
  Sistem se definise kao:
  • A. 

   Sistem u kome se veze izmedu objekata i veze sistema sa okolinom ostvaruju razmenom informacija.

  • B. 

   Interdisciplinarna naucna oblast koja proucava kompleksnost sistema u prirodi, drustvu i nauci

  • C. 

   Skup objekata i njihovih medusobnih veza usmerenih ka ostvarivanju zajednickog cilja

 • 28. 
  Koja je osnovna namena CASE alata:
  • A. 

   Ubrazavanje procesa razvoja informacionih sistema

  • B. 

   Smanjenje troskova i poboljsanje kvaliteta razvoja informacionih sistema

  • C. 

   Uvodenje informacionih sistema u poslovno okruzenje

 • 29. 
  Sta je poslovni proces:
  • A. 

   Skup medusobno povezanih objekata usmerenih ka zadovoljenju odredenog cilja

  • B. 

   Skup podataka koji se analiziraju kako bi se olaksalo donosenje odluka

  • C. 

   Skup povezanih, struktuiranih i koordinisanih aktivnosti koji na osnovu ulaznih podataka, vrse obradu i proizvode izlazne podatke

 • 30. 
  Koji su servisi kvaliteta podataka:
  • A. 

   Profilisanje podataka

  • B. 

   Nadgledanje/Monitoring podataka

  • C. 

   Ekstrakcija podataka

  • D. 

   Punjenje podataka

  • E. 

   Ciscenje podataka

  • F. 

   Uparivanje podataka

 • 31. 
  Korisnici sistema kao zainteresovane strane (stakeholders) za razvoj informacionih sistema su:
  • A. 

   Ljudi koji konstruisu, testiraju, isporucuju, uvode i odrzavaju informacioni sistem

  • B. 

   Ljudi koji projektuju sistem kako bi izasli u susret korisnickim zahtevima kreirajuci funkcionalnu specifikaciju sistema

  • C. 

   Ljudi koji koriste informacioni sistem za obavljanje svojih svakodnevnih poslovnih operacija

 • 32. 
  Koje modele metodologija poznajete?
  • A. 

   Vodopad model

  • B. 

   Spiralni model

  • C. 

   Mrezne modele

  • D. 

   Divizione modele

  • E. 

   Iterativno-inkrementalni model

  • F. 

   Agilni model

 • 33. 
  Koje su osnovne tehnologije veb servisa:
  • A. 

   SOAP

  • B. 

   WSDL

  • C. 

   TCP/IP

  • D. 

   HTML

 • 34. 
  Tokom definisanja vizije (Envisioning) poslovnog resenja u okviru MSF okvira:
  • A. 

   Pravi se konceptualni, logicki i fizicki dizajn resenja

  • B. 

   Identifikuju se ciljevi, domen i ogranicenja projekta, razmatra izvodljivost projekta, procenjuju neophodni resursi, formira se projektni tim i analiziraju rizici

  • C. 

   Priprema se okruzenje za uvodenje resenja, azurira se dokumentacija, pravi se plan testiranja, plan bezbednosti, backup plan i vrsi obucavanje

 • 35. 
  Modeli procesa definisu:
  • A. 

   Korisnike (unutrasnje i spoljne)

  • B. 

   Ulaze i izlaze

  • C. 

   Aktivnosti

  • D. 

   Tok izvrsavanja (wokflow)

  • E. 

   Podatke

  • F. 

   Servise

  • G. 

   Tehnologije

 • 36. 
  Koja od sledecih aktivnosti predstavlja trenutnu (online) obradu poslovnih transakcija:
  • A. 

   Prikupljanje dnevnih novcanih transakcija i njihovo periodicno prebacivanje u skladiste podataka

  • B. 

   Podizanje novca sa bankomata i trenutna obrada novcane transakcije

  • C. 

   Kupovina robe putem interneta i trenutno skidanje novca sa racuna klijenta

 • 37. 
  Sta se podrazumeva pod upravljanjem master podataka (Master Data Management, MDM):
  • A. 

   Skup disciplina, resenja i tehnologija koja se koriste za kreiranje i odrzavanje kvalitetnih master (kljucnih) poslovnih podataka za sve zainteresovane strane

  • B. 

   Definise prakse, procese, politike i komunikacije izmedu vise cuvara podataka u organizaciji

  • C. 

   Disciplina koja ukljucuje role i procese upravljanja master podacima kao i tehnologije za odrzavanje kvaliteta master podataka

 • 38. 
  Koje sve relacije postoje izmedu slucajeva koriscenja (use case)?
  • A. 

   Asocijacije

  • B. 

   Generalizacije

  • C. 

   Ukljucivanja (include)

  • D. 

   Prosirivanja (extend)

  • E. 

   Zavisnosti (dependency)

  • F. 

   Realizacije (realization)

 • 39. 
  Sta je kompletna MDM implementacija:
  • A. 

   Namenski modelirana struktura podataka koja vrsi mapiranja izmedu surogat kljuceva, dok drugi sistemi zadrzavaju kontrolu nad svojim podacima

  • B. 

   MDM resenje koje predstavlja sistem zapisa za ostale sistema, dok procesima integracije prebacuje podatke iz ERP sistema koji je i dalje ostao sistem unosa i sistem zapisa

  • C. 

   MDM resenje koje je sistem zapisa, ali sistem unosa se odvija kod drugih sistema odakle se podaci prebacuju u MDM sistem radi integracije

  • D. 

   MDM resenje koje je sistem unosa i sistem zapisa kod koga se odvija ceo zivotni ciklus master podataka

 • 40. 
  Koja je uloga menadzera proizvoda (Product Manager) prema MSF okviru:
  • A. 

   Vodi pocetne razgovore sa naruciocima posla, prikuplja zahteve, dogovara sta ce se raditi, uspostavlja rokove, ogranicenja, upravlja rizicima

  • B. 

   Analizira i projektuje sistem i sastavlja funkcionalnu specifikaciju resenja

  • C. 

   Odgovoran za razvoj tehnoloskog resenja prema specifikacijama dobijenih od menadzera programa

  • D. 

   Pronalazi greske, testira sve module kako bi finalno resenje bilo sto stabilnije, uporeduje funkcionalnost programa sa ciljevima i vizijom projekta

  • E. 

   Pravi uputstva za upotrebu, implementira i instalira sistem, odgovoran za uvodenje, rukovanje i odrzavanje sistema

  • F. 

   Koristi resenje, analizira performanse, korisnicke interfejse i druge funkcionalnosti softvera kako bi bilo sto upotrebljivije

 • 41. 
  Sta je Product Backlog prema SCRUM okviru:
  • A. 

   Lista zeljenih korisnickih zahteva (user stories) sortiranih prema prioritetu

  • B. 

   Lista funkcionalnosti kojima su dodeljeni tezinski poeni, a koji treba da budu realizovani u jednom sprintu

  • C. 

   Lista za pracenje napredovanja sprinta gde se po danima unosi koliko je poena ostalo timu za realizaciju

 • 42. 
  Sta pokazuju ulazni tokovi podataka kod IDEF0 standarda?
  • A. 

   Ko izvodi ili gde se izvrsava aktivnost

  • B. 

   Ljude, masine, opremu, tehnologije i sve ono sto obezbeduje energiju potrebnu za izvodenje aktivnosti

  • C. 

   Uslove, pravila, politike, procedure ili standarde koji uticu na izvodenje aktivnosti

  • D. 

   Informacije ili materijale koje aktivnosti koriste ili obraduju radi transformisanja u izlazne tokove

  • E. 

   Materijale ili informacije koje predstavljaju rezultat obrade aktivnosti

 • 43. 
  Koja od sledecih aktivnosti predstavlja grupnu (batch) obradu poslovnih transakcija:
  • A. 

   Prikupljanje dnevnih novcanih transakcija i njihovo periodicno prebacivanje u skladiste podataka

  • B. 

   Podizanje novca sa bankomata i trenutna obrada novcane transakcije

  • C. 

   Prijem robe u magacin i trenutno azuriranje zaliha robe u magacinu

 • 44. 
  Koje strategije sistemske analize postoje:
  • A. 

   Strukturna analiza

  • B. 

   Informacioni inzenjering i modeliranje podataka

  • C. 

   Objektno-orijentisana analiza

  • D. 

   Servisno-orijentisana analiza

  • E. 

   Funkcionalna analiza

  • F. 

   Poslovna analiza

 • 45. 
  Informacioni sistem je:
  • A. 

   Skup programa i rutina odgovornih za kontrolu i upravljanje racunarskim komponentama

  • B. 

   Uredeni i integrisani skup podataka, procesa, interfejsa, mreza, tehnologija i ljudi u cilju podrske i poboljsanja svakodnevnih poslovnih operacija

  • C. 

   Arhitektura, razvoj i upravljanje hardverskim i mreznim komponentama sistema

 • 46. 
  Koji alati realizuju dijagram toka podataka (DFD)?
  • A. 

   BPWin (Business Process Windows)

  • B. 

   ERWin (Entity Relationship for Windows)

  • C. 

   RSA (Rational Software Architect)

  • D. 

   WebSphere Integration Developer

 • 47. 
  Kako se naziva prvi dijagram koji se crta u modelu dijagrama toka podataka (DFD)?
  • A. 

   Dijagram konteksta

  • B. 

   Dijagram nultog nivoa

  • C. 

   Dijagram prvog nivoa

  • D. 

   Dijagram dekompozicije

 • 48. 
  Koji su razlozi uvodenja sistema za upravljanje podacima u jednoj organizaciji:
  • A. 

   Postojanje vise nesinhronizovanih poslovnih sistema

  • B. 

   Podaci su nekonzistentni, netacni i postoje preklapanja

  • C. 

   Pridrzavanje direktiva i strogih regulativa za poslovanje preduzeca

  • D. 

   Postojanje razlicitih alata za upravljanje podacima u razlicitim poslovnim sistemima

  • E. 

   Nije definisana odgovornost za podatke

 • 49. 
  Sta je Sprint Burndown grafikon (grafikon spaljivanja sprinta) prema SCRUM okviru:
  • A. 

   Grafikon zeljenih korisnickih zahteva (user stories) sortiranih prema prioritetu

  • B. 

   Grafikon funkcionalnosti kojima su dodeljeni tezinski poeni, a koji treba da budu realizovani u sprintu

  • C. 

   Grafikon za pracenje napredovanja sprinta gde se po danima unosi koliko je poena ostalo timu za realizaciju

 • 50. 
  Sta je WSDL (Web Service Description Language):
  • A. 

   XML zasnovan jezik koji omogucava povezivanje i razmenu veb servisa u distribuiranom okruzenju

  • B. 

   XML zasnovan jezik koji opisuje interfejse i implementaciju veb servisa

  • C. 

   XML zasnovan jezik koji opisuje i povezuje poslovne procese

 • 51. 
  Sta je RUP (Rational Unified Process):
  • A. 

   Skup modela, pravila i smernica za uspesno planiranje, projektovanje, razvoj i uvodenje poslovnih resenja kombinujuci vodopad i spiralni model

  • B. 

   Pristup razvoja softvera koji je iterativan, centriran oko arhitekture i voden slucajevima koriscenja

  • C. 

   Brzi agilni proces razvoja i odrzavanja slozenih softverskih resenja u okviru koga se mogu primeniti razni procesi i tehnike

 • 52. 
  Sta je agilni model razvoja softvera?
  • A. 

   Model koji se sastoji od strogo definisanih sekvencionalnih procesa koji opisuju faze razvoja softvera, gde se u narednu fazu prelazi tek kada je potpuno zavrsena prethodna faza

  • B. 

   Model koji se zasniva na kontinualnoj potrebi za usavrsavanjem zahteva prolaskom kroz nekoliko sekvencijalnih iteracija

  • C. 

   Model koji se zasniva na iterativno-inkrementalnom pristupu razvoja softvera gde su clanovi tima, zahtevi korisnika, brzi odziv na promene i isporuka kvalitetnog softver vazniji od pridrzavanja striktnih planova, procesa ugovaranja i dokumentacije

 • 53. 
  U okviru kog alata moze da se vrsi objektno-orijentisano modelovanjem pomocu UML-a?
  • A. 

   BPWin (Business Process Windows)

  • B. 

   ERWin (Entity Relationship for Windows)

  • C. 

   RSA (Rational Software Architect)

  • D. 

   WebSphere Integration Developer

 • 54. 
  Koji informacioni sistemi spadaju u grupu operacionih informacionih sistema:
  • A. 

   Operacioni, analiticki i specijalizovani informacioni sistemi

  • B. 

   Menadzment informacioni sistemi, sistemi za podrsku odlucivanju i izvrsni informacioni sistemi

  • C. 

   Ekspertni sistemi, sistemi za upravljanje znanjem i virtuelnu realnost

  • D. 

   Sistemi za obradu transakcija, upravljanje procesima i kancelarijski i sistemi za medusobnu saradnju

 • 55. 
  Sta opisuju fizicki modeli sistema?
  • A. 

   Opisuju sta je sistem i sta on radi nezavisno od tehnicke implementacije

  • B. 

   Opisuje sta je sistem, njegove funkcionalnosti i fizicke i tehnicke implementacije sistema

  • C. 

   Opisuju detaljnu strukturu i dinamiku sistema

 • 56. 
  Koje su osnovne karakteristike sistema za obradu transakcija:
  • A. 

   Otkriva, dokumentuje, automatizuje i kontinualno poboljsava poslovne procese

  • B. 

   Osigurana konzistentnost i integritet podataka

  • C. 

   Podrska istovremenog visekorisnickog pristupa i obrade poslovnih transakcija

 • 57. 
  Koje su oblasti vestacke inteligencije:
  • A. 

   Obrada i razumevanje prirodnih jezika

  • B. 

   Obrada i razumevanje programskih jezika

  • C. 

   Interpretacija i racunarska obrada vizuelnih oblika, signala i vida

  • D. 

   Robotika

  • E. 

   Modelovanje i dizajn proizvoda

 • 58. 
  Osnovne role prema SCRUM okviru su:
  • A. 

   Vlasnik proizvoda (Product Owner)

  • B. 

   Scrum master

  • C. 

   Razvojni tim

  • D. 

   Projekt menadzer

  • E. 

   Osobe koje se bave testiranjem softvera

 • 59. 
  Informaciona tehnologija je:
  • A. 

   Uredeni i integrisani skup podataka, procesa, interfejsa, mreza, tehnologija i ljudi u cilju podrske i poboljsanja poslovnih operacija

  • B. 

   Kombinacija racunarske tehnologije (hardver i softver), telekomunikacione tehnologije, netware, groupware i humanware

  • C. 

   Skup vestina vezanih za konstruisanje, programiranje i upotrebu racunara

 • 60. 
  Standard za funkcionalno modelovanje poslovnih podataka je:
  • A. 

   Dijagram toka podataka (Data flow diagram, DFD)

  • B. 

   IDEF0

  • C. 

   ERD (Entity Relationship Diagram)

  • D. 

   IDEF1X

  • E. 

   UML

  • F. 

   BPMN

 • 61. 
  Koji alati realizuju IDEF1X standard?
  • A. 

   BPWin (Business Process Windows)

  • B. 

   ERWin (Entity Relationship for Windows)

  • C. 

   RSA (Rational Software Architect)

  • D. 

   WebSphere Integration Developer

 • 62. 
  Sta je registar master podataka:
  • A. 

   Namenski modelirana struktura podataka koja vrsi mapiranja izmedu surogat kljuceva, dok drugi sistemi zadrzavaju kontrolu nad svojim podacima

  • B. 

   MDM resenje koje predstavlja sistem zapisa za ostale sistema, dok procesima integracije prebacuje podatke iz ERP sistema koji je i dalje ostao sistem unosa i sistem zapisa

  • C. 

   MDM resenje koje je sistem zapisa, ali sistem unosa se odvija kod drugih sistema odakle se podaci prebacuju u MDM sistem radi integracije

  • D. 

   MDM resenje koje je sistem unosa i sistem zapisa i kod koga se odvija ceo zivotni ciklus master podataka

 • 63. 
  Sta je resenje agregacije podataka:
  • A. 

   Namenski modelirana struktura podataka koja vrsi mapiranja izmedu surogat kljuceva, dok drugi sistemi zadrzavaju kontrolu nad svojim podacima

  • B. 

   MDM resenje koje predstavlja sistem zapisa za ostale sistema, dok procesima integracije prebacuje podatke iz ERP sistema koji je i dalje ostao sistem unosa i sistem zapisa

  • C. 

   MDM resenje koje je sistem zapisa, ali sistem unosa se odvija kod drugih sistema odakle se podaci prebacuju u MDM sistem radi integracije

  • D. 

   MDM resenje koje je sistem unosa i sistem zapisa i kod koga se odvija ceo zivotni ciklus master podataka

 • 64. 
  Sta se podrazumeva pod modelovanjem sistema?
  • A. 

   Projektovanje softverskih sistema pre njihovog kodiranja

  • B. 

   Projektovanje trenutnog i buduceg stanja sistema radi identifikovanja zahteva, problema, rizika i informacija koje nedostaju

  • C. 

   Razvoj celokupnog zivotnog ciklusa sistema od identifikovanja zahteva, preko analize, projektovanja do implementacije i odrzavanja sistema

 • 65. 
  Podatak je:
  • A. 

   Preciscen,organizovan i obraden u smislenom kontekstu

  • B. 

   Kodirana predstava o nekoj cinjenici iz realnog sveta

  • C. 

   Nosilac informacija i sluzi za tehnicko uoblicavanje informacija, kako bi se one mogle sacuvati ili preneti

 • 66. 
  Sta su ekspertni sistemi:
  • A. 

   Informacioni sistemi za modelovanje, dizajn, proizvodnju, simulaciju i upotrebu robota

  • B. 

   Informacioni sistemi koji reaguju na akcije i ponasanja korisnika sistema

  • C. 

   Informacioni sistemi koji koriste znanje i procedure ekspertskog zakljucivanja u cilju resavanja teskih problema

 • 67. 
  Koja je uloga menadzera programa (Program Manager) prema MSF okviru
  • A. 

   Vodi pocetne razgovore sa naruciocima posla, prikuplja zahteve, dogovara sta ce se raditi, uspostavlja rokove, ogranicenja, upravlja rizicima

  • B. 

   Analizira i projektuje sistem i sastavlja funkcionalnu specifikaciju resenja

  • C. 

   Odgovoran za razvoj tehnoloskog resenja prema specifikacijama dobijenih od menadzera programa

  • D. 

   Pronalazi greske, testira sve module kako bi finalno resenje bilo sto stabilnije, uporeduje funkcionalnost programa sa ciljevima i vizijom projekta

  • E. 

   Pravi uputstva za upotrebu, implementira i instalira sistem, odgovoran za uvodenje, rukovanje i odrzavanje sistema

  • F. 

   Koristi resenje, analizira performanse, korisnicke interfejse i druge funkcionalnosti softvera kako bi bilo sto upotrebljivije

 • 68. 
  Sta je dijagram toka podataka (Data Flow Diagram, DFD)?
  • A. 

   Tehnika koji opisuje procese koji se izvrsavaju u sistemu, tokove podataka, spoljne objekte i skladista podataka

  • B. 

   Tehnika koja opisuje procese, njihove ulazne, izlazne, kontrolne i tokove mehanizama

  • C. 

   Tehnika koja opisuje atribute i operacije poslovnih procesa

  • D. 

   Tehnika koja opisuje podatke, tokove podataka i skladista podataka

 • 69. 
  Koje se aktivnosti odvijaju u fazi elaboracije (Elaboration) razvoja softvera prema RUP metodologiji?
  • A. 

   Definisu se vizija, domen, kljucni zahtevi, akteri i slucajevi koriscenja

  • B. 

   Identifikuju rizici, procenjuju troskovi i vremena razvoja softvera

  • C. 

   Inicira se kreiranje poslovne studije opravdanosti ulaganja u projekat, plan upravljanja kvalitetom proizvoda

  • D. 

   Definise se arhitektura softvera

  • E. 

   Detaljno se opisuju zahtevi korisnika

  • F. 

   Iterativno se razvija i testira kompletan softver

  • G. 

   Vrsi se validacija i priprema uvodenje softvera u realno okruzenje

  • H. 

   Obucavaju se korisnici

 • 70. 
  Sta opisuju logicki modeli sistema?
  • A. 

   Opisuju sta je sistem i sta on radi nezavisno od tehnicke implementacije

  • B. 

   Opisuje sta je sistem, njegove funkcionalnosti i fizicke i tehnicke implementacije sistema

  • C. 

   Opisuju detaljnu strukturu i dinamiku sistema

 • 71. 
  Koja je uloga menadzera uvodenja resenja u okruzenje (Release Manager) prema MSF okviru:
  • A. 

   Vodi pocetne razgovore sa naruciocima posla, prikuplja zahteve, dogovara sta ce se raditi, uspostavlja rokove, ogranicenja, upravlja rizicima

  • B. 

   Analizira i projektuje sistem i sastavlja funkcionalnu specifikaciju resenja

  • C. 

   Odgovoran za razvoj tehnoloskog resenja prema specifikacijama dobijenih od menadzera programa

  • D. 

   Pronalazi greske, testira sve module kako bi finalno resenje bilo sto stabilnije, uporeduje funkcionalnost programa sa ciljevima i vizijom projekta

  • E. 

   Pravi uputstva za upotrebu, implementira i instalira sistem, odgovoran za uvodenje, rukovanje i odrzavanje sistema

  • F. 

   Koristi resenje, analizira performanse, korisnicke interfejse i druge funkcionalnosti softvera kako bi bilo sto upotrebljivije

 • 72. 
  Koje relacije postoje izmedu aktera u use case modelu?
  • A. 

   Asocijacije

  • B. 

   Generalizacije

  • C. 

   Ukljucivanja (include)

  • D. 

   Prosirivanja (extend)

  • E. 

   Zavisnosti (dependency)

  • F. 

   Realizacije (realization)

 • 73. 
  Koje relacije postoje izmedu aktera i slucajeva koriscenja (use case)?
  • A. 

   Asocijacije

  • B. 

   Generalizacije

  • C. 

   Ukljucivanja (include)

  • D. 

   Prosirivanja (extend)

  • E. 

   Zavisnosti (dependency)

  • F. 

   Realizacije (realization)

 • 74. 
  Sta pokazuju izlazni tokovi podataka kod IDEF0 standarda
  • A. 

   Ko izvodi ili gde se izvrsava aktivnost

  • B. 

   Ljude, masine, opremu, tehnologije i sve ono sto obezbeduje energiju potrebnu za izvodenje aktivnosti

  • C. 

   Uslove, pravila, politike, procedure ili standarde koji uticu na izvodenje aktivnosti

  • D. 

   Informacije ili materijale koje aktivnosti koriste ili obraduju radi transformisanja u izlazne tokove

  • E. 

   Materijale ili informacije koje predstavljaju rezultat obrade aktivnosti

 • 75. 
  Sta predstavljaju tokovi kontrole kod IDEF0 standarda
  • A. 

   Uslove, pravila, politike, procedure ili standarde koji uticu na izvodenje aktivnosti

  • B. 

   Informacije ili materijale koje aktivnosti koriste ili obraduju radi transformisanja u izlazne tokove

  • C. 

   Materijale ili informacije koje predstavljaju rezultat obrade aktivnosti

  • D. 

   Ko izvodi ili gde se izvrsava aktivnost

  • E. 

   Ljude, masine, opremu, tehnologije i sve ono sto obezbeduje energiju potrebnu za izvodenje aktivnosti

 • 76. 
  Sta je Hub implementacija sistema zapisa:
  • A. 

   Namenski modelirana struktura podataka koja vrsi mapiranja izmedu surogat kljuceva, dok drugi sistemi zadrzavaju kontrolu nad svojim podacima

  • B. 

   MDM resenje koje predstavlja sistem zapisa za ostale sistema, dok procesima integracije prebacuje podatke iz ERP sistema koji je i dalje ostao sistem unosa i sistem zapisa

  • C. 

   MDM resenje koje je sistem zapisa, ali sistem unosa se odvija kod drugih sistema odakle se podaci prebacuju u MDM sistem radi integracije

  • D. 

   MDM resenje koje je sistem unosa i sistem zapisa i kod koga se odvija ceo zivotni ciklus master podataka

 • 77. 
  Koji alati realizuju IDEF0 standard?
  • A. 

   BPWin (Business Process Windows)

  • B. 

   ERWin (Entity Relationship for Windows)

  • C. 

   RSA (Rational Software Architect)

  • D. 

   WebSphere Integration Developer

 • 78. 
  U okviru kog alata moze da se vrsi servisno-orijentisano modelovanje koristeci BPMN notacije?
  • A. 

   BPWin (Business Process Windows)

  • B. 

   ERWin (Entity Relationship for Windows)

  • C. 

   RSA (Rational Software Architect)

  • D. 

   WebSphere Integration Developer