Ξενοφώντος «Ελληνικά» - Κεφάλαιο IΙ. §§ 1-2 - Αρχαία Α' Λυκείου

7 | Total Attempts: 37

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Ξενοφώντος «Ελληνικά» - Κεφάλαιο IΙ. §§ 1-2 - Αρχαία Α

Αρχαία Α' Λυκείου - Κεφάλαιο IΙ. §§ 1-2


Questions and Answers
 • 1. 
  πλέουσιν είναι οριστική ενεστώτα
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 2. 
  θᾶττον είναι επίρρημα
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 3. 
  ἐγένοντο είναι παρατατικός
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 4. 
  καταλιπών είναι μετοχή αορίστου β΄  
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 5. 
  διδοὺς είναι μετοχή παρακειμένου 
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 6. 
  Ο Λύσανδρος στο συγκεκριμένο κείμενο:
  • A. 

   φέρεται ήπια στους Αθηναίους φρουρούς

  • B. 

   βιάζεται να καταλάβει την Αθήνα

  • C. 

   φαίνεται απερίσκεπτος

  • D. 

   δείχνει διπλωματικότητα και προνοητικότητα

  • E. 

   παρουσιάζεται ασεβής

Back to Top Back to top