Hvor Dansk Er Du?

39 Sprgsml

Settings
Please wait...
Hvor Dansk Er Du?

Find ud af hvor dansk du er! Inden du tager testen åbner du siden danskertest.blogspot.com i et nyt vindue. Når du har taget testen, indtaster du dine resultater som en kommentar på bloggen.Testen er stillet til rådighed af Integrationsministeriet, og blev brugt som indfødsretsprøve d. 10 december 2008. Ca. 25 % bestod testen og opnåede dansk statsborgerskab. For at bestå testen skal man min. have 32 korrekte svar.God fornøjelse!


Questions and Answers
 • 1. 
  Hvornår ophørte Grønland med at være koloni under Danmark?
  • A. 

   1941

  • B. 

   1953

  • C. 

   1993

 • 2. 
  Hvilket land samarbejder Danmark og Grønland med om en militærbase i Grønland?
  • A. 

   Canada

  • B. 

   Norge

  • C. 

   Usa

 • 3. 
  Hvad er Dannebrog?
  • A. 

   Den danske nationalsang

  • B. 

   Et militært voldanlæg i Slesvig, der spillede en rolle i krigen i 1964

  • C. 

   Det danske nationalflag

 • 4. 
  Hvordan kan udlændinge tildeles dansk infødsret (statsborgerskab)?
  • A. 

   Integrationsministeren og justitsministeren beslutter i fællesskab, hvilke udlændinge der kan tildeles dansk indfødsret (statsborgerskab)

  • B. 

   Folketinget kan ved lov tildele udlændinge dansk indfødsret (statsborgerskab)

  • C. 

   Udlæningeservice træffer afgørelse om, hvorvidt en udlænding kan få dansk indfødsret (statsborgerskab)

 • 5. 
  Hvilke af følgende rettigheder er beskyttet i grundloven?
  • A. 

   Strejkeretten

  • B. 

   Den private ejendomsret

  • C. 

   Retten til lægehjælp

 • 6. 
  Hvilke landsdele forbindes af Storebæltsbroen?
  • A. 

   Jylland og Fyn

  • B. 

   Jylland og Sjælland

  • C. 

   Fyn og Sjælland

 • 7. 
  Hvad er aldersgrænsen i Danmark for at kunne blive gift?
  • A. 

   Begge personer skal være over 16 år

  • B. 

   Begge personer skal være over 18 år, men der kan søges om særlig tilladelse til at gifte sig tidligere

  • C. 

   Begge personer skal være over 21 år, men der kan søges om særlig tilladelse til at gifte sig tidligere

 • 8. 
  Hvordan er statens magt i Danmark fordelt?
  • A. 

   Magten er tredelt mellem dronningen, statsministeren og politiet

  • B. 

   Magten er tredelt i en civil, militær og kirkelig magt

  • C. 

   Magten er tredelt i en lovgivende, en udøvende og en dømmende magt

 • 9. 
  I perioden fra ca. 750 til 1050 (VIkingetiden) var størstedelen af den danske befolkning
  • A. 

   Krigere

  • B. 

   Jægere

  • C. 

   Bønder

 • 10. 
  Hvornår optræder ordet Danmark første gang?
  • A. 

   På solvognen fra ca. 1300 f. kr.

  • B. 

   På Jellingestenen i Jylland fra ca. 955

  • C. 

   I den første Danmarkshistorie skrevet af Saxo ca. 1200

 • 11. 
  Hvad indebar den danske reformation i 1536?
  • A. 

   Kristendommen blev indført

  • B. 

   Katolicismen blev indført

  • C. 

   Protestantismen blev indført

 • 12. 
  Hvad var de grundlæggende tanker i den europæiske oplysningstid (1690-1780)?
  • A. 

   At Europa skulle udvikle sig til én fælles stat

  • B. 

   At befolkningen gennem oplysning skulle blive frie mennesker

  • C. 

   At oplysning om religiøse værdier skulle styrke kirkens magt

 • 13. 
  Hvilket land måtte Danmark afgive til Sverige efter Napoleonskrigenes afslutning i 1814?
  • A. 

   Norge

  • B. 

   Island

  • C. 

   Grøndland

 • 14. 
  Højskolebevægelsen er knyttet tæt sammen med en af de nævnte personer. Hvem?
  • A. 

   Georg Brandes

  • B. 

   Ludvig Holberg

  • C. 

   N. F. S. Grundtvig

 • 15. 
  Hvad skete der med det politiske system i Danmark under 2. verdenskrig?
  • A. 

   Regeringen og folketinget fungerede som normalt under hele besættelsen

  • B. 

   Regeringen gik af i 1943, og landet blev styret af departementscheferne

  • C. 

   Tyskerne afsatte regeringen i 1940 og indsatte en tysk regering

 • 16. 
  I 1959 blev der etableret et nyt politisk parti, som stadig er i Folketinget. Hvad hedder partiet?
  • A. 

   Dansk Folkeparti

  • B. 

   Det Radikale Venstre (De Radikale)

  • C. 

   Socialistisk Folkeparti (SF)

 • 17. 
  I 1960'erne kom der en del gæstearbejdere til Danmark. Hvilke lande kom de især fra?
  • A. 

   Pakistan, Tyrkiet og det tidligere Jugoslavien

  • B. 

   Polen, Ungarn og Italien

  • C. 

   Iran, Irak og Marokko

 • 18. 
  En person, der bliver anholdt af politiet, har
  • A. 

   Pligt til at svare på alle politiets spørgsmål

  • B. 

   Pligt til at oplyse navn, adresse og fødselsdato

  • C. 

   Ikke pligt til at svare på noget som helst

 • 19. 
  Hvis man er arbejdsløs og får hjælp af det offentlige, hvilken pligt har man så?
  • A. 

   Man har pligt til at gøre samfundstjeneste

  • B. 

   Man har pligt til selv at passe sine børn

  • C. 

   Man har pligt til at gøre en aktiv indsats for at komme tilbage på arbejdsmarkedet

 • 20. 
  Hvordan fungerer de danske domstole?
  • A. 

   De er underlagt den siddende regering

  • B. 

   De er underlagt Folketinget

  • C. 

   De er uafhængige

 • 21. 
  Ét sprog har især påvirket det danske sprog. Hvilket?
  • A. 

   Latin

  • B. 

   Finsk

  • C. 

   Tysk

 • 22. 
  NATO er en international sammenslutning, der samarbejder om
  • A. 

   Økonomi

  • B. 

   Forsvar

  • C. 

   Kultur

 • 23. 
  Hvordan grupperer Europa-Parlamentets medlemmer sig?
  • A. 

   De er grupperet efter nationalitet

  • B. 

   De er grupperet efter europæiske regioner, eksempelvis sidder de nordiske medlemmer sammen

  • C. 

   De er grupperet ud fra deres politiske holdninger

 • 24. 
  Hvordan er organisationsgraden på det danske arbejdsmarked?
  • A. 

   Den er høj. Ca 80 % af arbejdstagerne er medlem af en fagforening

  • B. 

   Den er middel. Ca. 50 % af arbejdstagerne er medlem af en fagforening

  • C. 

   Den er lav. Ca. 25 % af arbejdstagerne er medlem af en fagforening

 • 25. 
  LO er en såkaldt hovedorganisation på arbejdsmarkedet. Hvem repræsenterer organisationen?
  • A. 

   Landmænd

  • B. 

   Lønmodtagere

  • C. 

   Virksomhedsejere

 • 26. 
  Hvordan aftales løn og ansættelsesvilkår på arbejdsmarkedet normalt?
  • A. 

   Ved forhandlinger mellem fagforeningerne og arbejdsgiverorganisationerne

  • B. 

   Ved forhandlinger mellem finansministeren og arbejdsgiverorganisationerne

  • C. 

   Ved forhandlinger mellem fagforeningerne og regeringen

 • 27. 
  1. Januar 2007 blev Danmark inddelt i regioner. Hvor mange?
  • A. 

   5

  • B. 

   7

  • C. 

   13

 • 28. 
  Hvad er regionernes hovedopgave?
  • A. 

   At sørge for driften af folkeskoler og gymnasier

  • B. 

   At sørge for omsorgen af de ældre

  • C. 

   At sørge for driften af sundhedsvæsenet, bl.a. sygehusene

 • 29. 
  Hvilken trosretning bygger den danske folkekirke på?
  • A. 

   Den luthersk-evangeliske kirke

  • B. 

   Den koptiske kirke

  • C. 

   Den græsk-ortodokse kirke

 • 30. 
  Skal en lønmodtager i Danmarrk være medlem af en fagforening?
  • A. 

   Ja

  • B. 

   Nej

  • C. 

   Ja, men kun hvis man er offentligt ansat

 • 31. 
  Hvordan kan den danske grundlov ændres?
  • A. 

   Regeringen skal blot have et flertal i Folketinget for en grundlovsændring

  • B. 

   Kun regenten kan ændre grundloven

  • C. 

   Grundloven kan kun ændres, hvis der er tilslutning fra både Folketinget og befolkningen

 • 32. 
  I 2006 blev der lavet en oversigt over de væsentligste eksempler på dansk kultur inden for bl.a. litteratur, scenekunst, film og arkitektur. Hvad hedder den oversigt?
  • A. 

   Kulturkanonen

  • B. 

   Dansk Kulturleksikon

  • C. 

   Den Danske Kulturguide

 • 33. 
  Hvad hedder danmarkshistoriens bedst kendte billedhugger?
  • A. 

   Bertel Thorvaldsen

  • B. 

   Asger Jorn

  • C. 

   Christen Købke

 • 34. 
  Sankthans er en dansk mærkedag. Hvad markerer den dag?
  • A. 

   Midvinter

  • B. 

   Forårsjævndøgn

  • C. 

   Midsommer

 • 35. 
  Danmark er, ligesom resten af verden, blevet ramt af en finansiel krise. Danske Banker, som har været i vanskeligheder, har bl.a. fået hjælp fra Danmarks centralbank. Hvad kaldes denne centralbank?
  • A. 

 • 36. 
  I 2008 døde arkitekten Jørgen Utzon. Hvilket af følgende bygningsværker har han tegnet?
  • A. 

   Udenrigsminiteriet i Riyadh

  • B. 

   Operahuset i Sydney

  • C. 

   Skuespilhuset i København

 • 37. 
  En venstreorienteret dansk gruppe er blevet kendt for i 1970'erne og 80'erne bl.a. at have skaffet penge til politisk arbejde ved at begå nogle store røverier. Gruppens historie er beskrevet af forfatteren Peter Øvig Knudsen. Hvad kaldes gruppen?
  • A. 

   Amagerbanden

  • B. 

   Blekingegadebanden

  • C. 

   Nørrebrogadebanden

 • 38. 
  Bendt Bendtsen blev i september 2008 afløst af Lene Espersen som formand for et politisk parti. Hvilket?
  • A. 

   Dansk Folkeparti

  • B. 

   Venstre

  • C. 

   De Konservative

 • 39. 
  Den 7. juni 2009 skal danskerene vælge repræsentanter til Europaparlamentet. Samtidig skal der være folkeafstemning om et andet spørgsmål. Hvilket spørgsmål?
  • A. 

   En ændring af tronfølgeloven, så den giver lige arveret for piger og drenge

  • B. 

   En ændring af valgretsalderen fra 18 til 16 år

  • C. 

   En afstemning om afskaffelse af værnepligten