Hur Sverige Styrs

24 Questions

Settings
Please wait...
Hur Sverige Styrs

Hur Sverige styrs


Questions and Answers
 • 1. 
  Vem är Sveriges regeringschef?
  • A. 

   Göran Persson

  • B. 

   Mona Sahlin

  • C. 

   Fredrik Reinfeldt

 • 2. 
  Vad är en motion?
  • A. 

   Förslag från regeringen

  • B. 

   Förslag från riksdag

 • 3. 
  Vad är en proposition?
  • A. 

   Förslag från regeringen

  • B. 

   Förslag från riksdagen

 • 4. 
  Hur många riksdagledamöter finns det i Sverige?
  • A. 

   349

  • B. 

   249

  • C. 

   550

 • 5. 
  Vad kallas en person som sitter i riksdagen?
  • A. 

   Talman

  • B. 

   Statsansvarig

  • C. 

   Riksdagsledamot

 • 6. 
  Vad kallas en regeringsmedlem?
  • A. 

   Ledamot

  • B. 

   Minister

  • C. 

   Företagare i politik

 • 7. 
  Vilken titel har den person som leder regeringsarbetet?
  • A. 

   Riksdagschef

  • B. 

   Regeringschef

  • C. 

   Statsminister

 • 8. 
  Vilket år bildades Stockholm?
  • A. 

   1252

  • B. 

   1352

  • C. 

   1146

 • 9. 
  Hur många procent måste ett parti få för att få sitta i riksdagen?
  • A. 

   4,5%

  • B. 

   4%

  • C. 

   5%

 • 10. 
  Vad gör riksdagens talman?
  • A. 

   Leder sammanträden när beslut tas i riksdagen

  • B. 

   Är den som har ordet för tillfället i riksdagen

  • C. 

   Bestämmer hur länge någon ska tala i riksdagen

 • 11. 
  Vilka är regeringens viktigaste uppgifter?
  • A. 

   Styra direkt över kommuner och företag

  • B. 

   Ansvarar för att genomföra riksdagens beslut

  • C. 

   Delegera beslut

 • 12. 
  Vad kallas med ett annat ord ett partis platser i riksdagen?
  • A. 

   Mandat

  • B. 

   Traktat

  • C. 

   Laktat

 • 13. 
  Hur många år är det mellan valen i Sverige?
  • A. 

   3

  • B. 

   2

  • C. 

   4

 • 14. 
  Beslut som rör allmän värnplikt tas i:
  • A. 

   Regeringen

  • B. 

   Riksdagen

  • C. 

   Kommunen

 • 15. 
  Grupper i riksdagen som specialiserar sig och förbereder olika frågor jobbar i ...............
  • A. 

   Snedskott

  • B. 

   Inskott

  • C. 

   Utskott

 • 16. 
  Hur många utskott finns det i riksdagen?
  • A. 

   12

  • B. 

   24

  • C. 

   16

 • 17. 
  Vilka partier hade regeringsmakten i Sverige 2009?
  • A. 

   Miljöpartiet vänstern

  • B. 

   Socialdemokraterna

  • C. 

   Centern, moderaterna, kristdemokraterna och folkpartiet

 • 18. 
  Vilken av följande har varit statsminister i Sverige?
  • A. 

   Evert Taube

  • B. 

   Mona Sahlin

  • C. 

   Göran Persson

 • 19. 
  I regeringen finns det ca 10 områden/ departement. Dessa leds av en....................
  • A. 

   President

  • B. 

   Minister

  • C. 

   Chef

 • 20. 
  Har regeringen ansvar för utrikespolitiken?
  • A. 

   Ja

  • B. 

   Nej

  • C. 

   Nästan aldrig

 • 21. 
  Vad krävs för att få rösta i riksdagsvalet?
  • A. 

   Vara 18 år och boende i rätt kommun

  • B. 

   Vara 18 år och bo i Sverige, och vara svensk medborgarre

  • C. 

   Vara 18 år och bo i rätt kommun eller närliggande kranskommuner, samt vara svensk medborgare

  • D. 

   Vara 18 år och vara svensk medborgare

 • 22. 
  Vilka fattar beslut om nya lagar i Sverige?
  • A. 

   Riksdagen

  • B. 

   Regeringen

 • 23. 
  Vilka fattar beslut om stadsbudgeten?
  • A. 

   Kommunen

  • B. 

   Riksdagen

  • C. 

   Regeringen

 • 24. 
  Hur gammal måste man vara för att få sitta i riksdagen?
  • A. 

   18

  • B. 

   19

  • C. 

   20

  • D. 

   21

  • E. 

   22