Hur Många Procent Jehovas Vittne är Du?

20 Questions | Total Attempts: 253

SettingsSettingsSettings
Hur Många Procent Jehovas Vittne är Du? - Quiz

This is a quiz in swedish language.En frågetävling i hur många procent av ett Jehovas Vittne du är på svenska.Det är 20 frågor som avgör vem du är... och du...! Dessa frågor skiljer vetet från ogräset... vågar du?  :-)Naturligtvis helt anonymt utan någon spårbarhet till vem som deltar i quizen.NU KÖR VI!   20 frågor... KOM IGEN!


Questions and Answers
 • 1. 
  Vad är KIT
  • A. 

   Kingdom Interlinear Translation. Bibelöversättningsbok grekiska-engelska

  • B. 

   Kings Internal Tool. Översättningsavdelningens programverktyg för att förse hela världen med tidskrifter på sit eget språk.

  • C. 

   Kommitén för Interna Tillämpningar. Församlinges äldstegrupp som behandlar hur nya lärofrågar ska implementeras i den egna församlingen.

  • D. 

   KIT.. en snabb svart talande bil på 80-talet som kunde skrika med däcken på grus...

 • 2. 
  Hur många sånger har vår nya sångbok?
  • A. 

   123

  • B. 

   135

  • C. 

   137

  • D. 

   223

 • 3. 
  Hur många av sångtitlarna innehåller ordet ”Jesus”
  • A. 

   0

  • B. 

   4

  • C. 

   15

  • D. 

   49

  • E. 

   82

 • 4. 
  Vad menas med MT 2414?
  • A. 

   (lite intern JV kod här) andlig MaT ska kunna serveras 24 timmar om dygnet!

  • B. 

   En vanlig bibelöversättning från Mathiew Thomas med Diarie nummer 2414

  • C. 

   Sanna kristna ska på något vis predika och sprida läran till andra människor.

  • D. 

   En vanlig RiketSals typ från snabbbygge kommitén. 241kvm 4 rum.

 • 5. 
  Vilka är de 2 dopfrågorna?
  • A. 

   1: Har du på grundval av Jesu Kristi offer, ångrat dina synder och överlämnat dig i bön till vår fader jehova för att göra hans vilja? 2: Förstår du att genom ditt överlämnande i bön så betraktas du som en döpt kristen efterföljare i Faderns och Sonens och den heliga andes namn?

  • B. 

   1: Har du på grundval av Jesu Kristi offer, ångrat dina synder och överlämnat dig åt Jehova för att göra hans vilja? 2: Förstår du att genom ditt överlämnande och dop betraktas du som ett Jehovas vittne förbunden med Guds Organisation, som leds av hans ande?

  • C. 

   1: "Har du på grund av Jesu Kristi offer ångrat dina synder och överlämnat dig till Jehova för att göra hans vilja"? 2: "Är du införstådd med att du, genom ditt dop i Faderns, Sonens och andens namn, så betraktas du nu som ett Jehovas vittne förbunden med Guds Organisation, som leds av hans heliga ande?

 • 6. 
  När Russel drev sin Bibelstudieorganisation Zion´s Watch Tower Tract Society (1910 International Bible Students Association) på 1900-talet, som idag heter Jehovas vittnen, Var då något av detta tillåtet?
  • A. 

   Födelsedagar och firande av högtider.

  • B. 

   Blodtransfussioner

  • C. 

   Helt självständiga församlingar som studerade många bibelöversättningar.

  • D. 

   Allt ovan.

  • E. 

   Inget!

 • 7. 
  Vad är ”den trogne och omdömmesgille slaven”?
  • A. 

   En grupp bestående av 9 män som fungerar som ledare samt en skrivaravdelning i USA ledda av guds heliga ande och framställer artiklar/regler (andlig mat) för Jehovas Vittnen.

  • B. 

   En bibelvers i bibeln bara om en slav som var trogen sin herre även när han var borta.

  • C. 

   Det världsvida interna datorsystemet som används av organisationen som ett stöd i att framställa och sprida litteratur på många språk.

  • D. 

   Inget av ovan

 • 8. 
  Hur många döpte sig som ett Jehovas vittne 2009?
  • A. 

   312

  • B. 

   402

  • C. 

   612

  • D. 

   841

 • 9. 
  Vilken dag på året samlas Judarna för att fira påsken och äta påskalammet som Jesus gjorde?
  • A. 

   14 Nisan

  • B. 

   15 Nisan

  • C. 

   30 mars, 2010

 • 10. 
  Vad är ”Beth Sarim”?
  • A. 

   En känd synagoga där de första kristna samlades och studerade tidiga skrifter om jesus.

  • B. 

   Namnet på ett före detta hotell som Jehovas Vittnen äger i NY där nu många beteliter bor.

  • C. 

   Ett fint nytt stort hus som Rutherford bodde i tillsammans med sina tjänare och lyxbilar.

  • D. 

   Ett Hebreiskt uttryck som betyder ”Jehova (HERREN) kommer att skydda ditt hus!”

  • E. 

   Inget av ovan

 • 11. 
  Vad står ”EI” för?
  • A. 

   Education International, skolan för framtida missionärer.

  • B. 

   Ej Intresserad

  • C. 

   Employment Insurance. Försäkringen om något skulle hända när förkunnarna är ute i predikoverket.

  • D. 

   Elder Internal. Märkning/stämpel på korrespondans som visar att materialet endast är till för äldstekretsen i en församling.

 • 12. 
  Vilket år förstördes templet i Jerusalem.
  • A. 

   607 fvt

  • B. 

   587 fvt

  • C. 

   539 fvt

  • D. 

   70 fvt

 • 13. 
  Vakna fick ett historiskt bryt 8 november 1995, Vilket?
  • A. 

   Den kom i fyrfärgstryck på svenska.

  • B. 

   Den sprängde gränsen till att bli den första tidskrift utgiven på över 100 språk samtidigt!

  • C. 

   Syfteshänvisningen "Varför Vakna! utges" är nu helt fri från allt som har med 1914 och ingripande innan generationen dör att göra.

  • D. 

   Vakna fick en helt ny layout(utseénde) och blev mer fokuserad på att visa Jehovas skapelse för intresserade.

 • 14. 
  Hur lång är en generation för den styrande kretsen?
  • A. 

   Ca 25-30 år normalt sett

  • B. 

   40 år. Det var vad som behövdes för att byta generation på mose tid i öknen.

  • C. 

   80 år eller längre (tills den siste dött helt enkelt)

  • D. 

   Det kan vara flera generationer som överlappar varandra. dvs en 30 åring som lär känna en 80 åring.. och själv lever tills denne är 80 år. 80+50 = 130år utan vidare.

 • 15. 
  Vad var Jesus sista ord?
  • A. 

   Min Gud, min Gud, varför har du övergivit mig?

  • B. 

   Fader, i dina händer lämnar jag min ande.

  • C. 

   Det är fullbordat

  • D. 

   Något av ovan, eller något helt annat.

 • 16. 
  Vad är Wallkill?
  • A. 

   Ett referensregister över JV-publikationer.

  • B. 

   En stor köpt jordbruksfarm för att förse beteliter med mat vid harmageddon. Är idag enbart en stor tryckerianläggning med kontor och bostäder.

  • C. 

   Namnet på den största tryckpressen i Brooklyn som kan trycka nära 100.000! Vakttorn i timmen!

 • 17. 
  Vad är ”besten”? (det sharlakansröda vildjuret)
  • A. 

   Det hemska världs-politik-styrande Förenta Nationerna som är påverkat och lett av satan. Det håller vi oss ifrån verkligen!

  • B. 

   FN. En världsvid organisation med fredsbevarande styrkor där både länder och olika organisationer (även religiösa sådana) kan vara fullmedlemmar.

  • C. 

   Dagens politiska världsvälde som förutsägs i bibeln.

  • D. 

   Falsk religion.

 • 18. 
  En av dessa är idag medlem i den styrande kretsen (som styr Jehovas Vittnen läromässigt och andligen) Vilken?
  • A. 

   Gerrit Lösch

  • B. 

   Stephen F. Splane

  • C. 

   Ray Franz

  • D. 

   Don Adams

  • E. 

   Leo Greenlees

 • 19. 
  När Harmageddon inträffar, vad kommer då att hända med dem människor som predikoverket inte har hunnit nå ännu?
  • A. 

   Ingenting egentligen. De kommer att nås under 1000 års riket som följer harmageddon så att de också kärleksfullt ska få sin chans.

  • B. 

   Jehova kommer att läsa deras hjärtan och de av dem som sätter sin tro på en kristen kärleksfull gud kommer troligen att sparas, men vi vet inte helt.

  • C. 

   De kommer att avskäras från livet av Jehova utan pardon. Är man inget döpt vittne, oavsett chans innan, så blir man ändå ”fågelmat”.

 • 20. 
  Hur många Plan/Våningar hade Noas ark och hur stor var den?
  • A. 

   6 våningar med plats för alla djur + mat för 375 dagar. Ungefär som en 4kantig Finlandsfärja i storlek, sett både till bredd och höjd.

  • B. 

   3 plan och med gluggar på endast översta våningen. Kortare, smalare och mkt lägre än en danmarksfärja

  • C. 

   Sett ”Osais of the Seas”? SÅ stor var den för att få plats med alla djur. Nästan 300 meter. 4:a gigantiska plan i en fyrkantig jättelåda med en stor dörr på ena långsidan. Allt tätat med tjära!

Back to Top Back to top