Hubungan Kenampakan Alam dan Keragaman Sosial Budaya

10 Questions
Hubungan Kenampakan Alam Dan Keragaman Sosial Budaya

Jawablah Soal-soal berikut ini dengan memilih salah satu pilihan jawaban yang paling benar!

Please wait...
Questions and Answers
 • 1. 
  Penduduk daerah pesisir pantai umumnya bermata penvaharian sebagai ....
  • A. 

   Pedagang

  • B. 

   Petani

  • C. 

   Nelayan

  • D. 

   Buruh

 • 2. 
  Petani pada umumnya tinggal di daerah ....
  • A. 

   Pantai

  • B. 

   Pegunungan

  • C. 

   Perkotaan

  • D. 

   Terpencil

 • 3. 
  Kalimantan merupakan pulau yang memiliki banyak wilayah air, alat transportasi yang tepat untuk penduduk Kalimantan adalah ....
  • A. 

   Perahu

  • B. 

   Delman

  • C. 

   Pesawat terbang

  • D. 

   Kereta api

 • 4. 
  Berikut ini yang bukan adat istiadat masyarakat jawa saat memanen padi adalah ....
  • A. 

   Gotong royong

  • B. 

   Membuat sesaji

  • C. 

   Selamatan

  • D. 

   Membuang padi

 • 5. 
  Rumah HAnoi adalah rumah adat Irian yang terbuat dari ....
  • A. 

   Daun kelapa

  • B. 

   Bambu

  • C. 

   Jerami

  • D. 

   Kayu

 • 6. 
  Pakaian suatu daerah dipengaruhi oleh lingkungan alam. Pakaian adat penduduk Irian adalah ....
  • A. 

   Baju kurung

  • B. 

   Destar

  • C. 

   Baju bodo

  • D. 

   Koteka

 • 7. 
  Makanan pokok penduduk madura adalah ....
  • A. 

   Sagu

  • B. 

   Jagung

  • C. 

   Padi

  • D. 

   Gandum

 • 8. 
  Teknik pengairan sawah di BAli dikenal dengan ....
  • A. 

   Subak

  • B. 

   Teras sering

  • C. 

   Sengkedan

  • D. 

   Tumpang sari

 • 9. 
  Lagu Bungong Jeumpa berasal dari daerah ....
  • A. 

   Irian

  • B. 

   Bali

  • C. 

   Sunda

  • D. 

   Aceh

 • 10. 
  Orang Jawa Barat umunya berbahasa ....
  • A. 

   Jawa

  • B. 

   Sunda

  • C. 

   Betawi

  • D. 

   Madura