HTML 4.01 - Zoznamy - Test D

31 Questions | Total Attempts: 55

SettingsSettingsSettings
Please wait...
HTML 4.01 - Zoznamy - Test D

V tomto type testu odpovedáte priamym zápisom. Pozorne si prečítajte inštrukcie ohľadom presnej podoby vašej odpovede pri každej otázke. V prípade preklepu, chýbajúceho znaku alebo iného nedostatku bude totiž vaša odpoveď vyhodnotená ako nesprávna a do celkového skóre testu sa započíta 0 bodov. Pri niektorých otázkach je odpoveď prázdny znak, čo zapíšete stlačením klávesy medzerníka.


Questions and Answers
 • 1. 
  Ktorú značku používame na zápis číslovaného zoznamu? Uveďte len začiatočnú značku bez zátvoriek!
 • 2. 
  Ktorý atribút používame na zmenu východiskovej hodnoty číslovania v číslovanom zozname? Uveďte len samotný atribút bez znaku = a priradenej hodnoty!
 • 3. 
  Ktorý atribút používame na určenie typu odrážok v číslovanom zozname? Uveďte len samotný atribút bez znaku = a priradenej hodnoty!
 • 4. 
  Ktorú hodnotu používame na výber arabských číslic pre odrážky položiek v číslovanom zozname? Uveďte len samotnú hodnotu!
 • 5. 
  Ktorú hodnotu používame na výber malých písmen abecedy pre odrážky položiek v číslovanom zozname? Uveďte len samotnú hodnotu!
 • 6. 
  Ktorú hodnotu používame na výber veľkých písmen abecedy pre odrážky položiek v číslovanom zozname? Uveďte len samotnú hodnotu!
 • 7. 
  Ktorú hodnotu používame na výber malých písmen rímskej abecedy pre odrážky položiek v číslovanom zozname? Uveďte len samotnú hodnotu!
 • 8. 
  Ktorú hodnotu používame na výber veľkých písmen rímskej abecedy pre odrážky položiek v číslovanom zozname? Uveďte len samotnú hodnotu!
 • 9. 
  Ktorú značku používame na zápis položky číslovaného zoznamu? Uveďte len začiatočnú značku bez zátvoriek!
 • 10. 
  Ktorý atribút používame na určenie typu odrážky pre jednotlivú položku číslovaného zoznamu? Uveďte len samotný atribút bez znaku = a priradenej hodnoty!
 • 11. 
  Ktorú hodnotu používame na výber arabských číslic pre odrážku jednotlivej  položky číslovaného zoznamu? Uveďte len samotnú hodnotu!
 • 12. 
  Ktorú hodnotu používame na výber malých písmen abecedy pre odrážku jednotlivej položky číslovaného zoznamu? Uveďte len samotnú hodnotu!
 • 13. 
  Ktorú hodnotu používame na výber veľkých písmen abecedy pre odrážku jednotlivej položky číslovaného zoznamu? Uveďte len samotnú hodnotu!
 • 14. 
  Ktorú hodnotu používame na výber malých písmen rímskej abecedy pre odrážku jednotlivej položky číslovaného zoznamu? Uveďte len samotnú hodnotu!
 • 15. 
  Ktorú hodnotu používame na výber veľkých písmen rímskej abecedy pre odrážku jednotlivej položky číslovaného zoznamu? Uveďte len samotnú hodnotu!
 • 16. 
  Ktorý atribút používame na určenie hodnoty odrážky pre jednotlivú položku od ktorej bude pokračovať číslovanie následujúcich položiek číslovaného zoznamu? Uveďte len samotný atribút bez znaku = a priradenej hodnoty!
 • 17. 
  Ktorú značku používame na zápis nečíslovaného zoznamu? Uveďte len začiatočnú značku bez zátvoriek!
 • 18. 
  Ktorý atribút používame na určenie typu odrážok v nečíslovanom zozname? Uveďte len samotný atribút bez znaku = a priradenej hodnoty!
 • 19. 
  Ktorú hodnotu používame na výber znaku plného kruhu pre odrážky položiek v nečíslovanom zozname? Uveďte len samotnú hodnotu!
 • 20. 
  Ktorú hodnotu používame na výber znaku prázdneho kruhu pre odrážky položiek v nečíslovanom zozname? Uveďte len samotnú hodnotu!
 • 21. 
  Ktorú hodnotu používame na výber znaku plného štvorca pre odrážky položiek v nečíslovanom zozname? Uveďte len samotnú hodnotu!
 • 22. 
  Ktorú značku používame na zápis položky nečíslovaného zoznamu? Uveďte len začiatočnú značku bez zátvoriek!
 • 23. 
  Ktorý atribút používame na určenie typu odrážky pre jednotlivú položku nečíslovaného zoznamu? Uveďte len samotný atribút bez znaku = a priradenej hodnoty!
 • 24. 
  Ktorú hodnotu používame na výber znaku plného kruhu pre odrážku jednotlivej položky nečíslovaného zoznamu? Uveďte len samotnú hodnotu!
 • 25. 
  Ktorú hodnotu používame na výber znaku prázdneho kruhu pre odrážku jednotlivej položky nečíslovaného zoznamu? Uveďte len samotnú hodnotu!
Back to Top Back to top