HTML 4.01 - Struktura Obsahu - Test D

28 Questions | Total Attempts: 61

SettingsSettingsSettings
HTML 4.01 - Struktura Obsahu - Test D - Quiz

V tomto type testu odpovedáte priamym zápisom. Pozorne si prečítajte inštrukcie ohľadom presnej podoby vašej odpovede pri každej otázke. V prípade preklepu, chýbajúceho znaku alebo iného nedostatku bude totiž vaša odpoveď vyhodnotená ako nesprávna a do celkového skóre testu sa započíta 0 bodov. Pri niektorých otázkach je odpoveď prázdny znak, čo zapíšete stlačením klávesy medzerníka.


Questions and Answers
 • 1. 
  Ktorú značku používame na zápis nadpisu 1.úrovne? Uveďte len začiatočnú značku bez zátvoriek!
 • 2. 
  Ktorú značku používame na zápis nadpisu 2.úrovne? Uveďte len začiatočnú značku bez zátvoriek!
 • 3. 
  Ktorú značku používame na zápis nadpisu 3.úrovne? Uveďte len začiatočnú značku bez zátvoriek!
 • 4. 
  Ktorú značku používame na zápis nadpisu 4.úrovne? Uveďte len začiatočnú značku bez zátvoriek!
 • 5. 
  Ktorú značku používame na zápis nadpisu 5.úrovne? Uveďte len začiatočnú značku bez zátvoriek!
 • 6. 
  Ktorú značku používame na zápis nadpisu 6.úrovne? Uveďte len začiatočnú značku bez zátvoriek!
 • 7. 
  Ktorý atribút používame na vodorovné zarovnanie nadpisu vo webovej stránke? Uveďte len samotný atribút bez znaku = a priradenej hodnoty!
 • 8. 
  Ktorú hodnotu použijeme na zarovnanie nadpisu na ľavý okraj rodičovského prvku? Uveďte len samotnú hodnotu!
 • 9. 
  Ktorú hodnotu použijeme na zarovnanie nadpisu na pravý okraj rodičovského prvku? Uveďte len samotnú hodnotu!
 • 10. 
  Ktorú hodnotu použijeme na zarovnanie nadpisu na stred rodičovského prvku? Uveďte len samotnú hodnotu!
 • 11. 
  Ktorú hodnotu použijeme na zarovnanie nadpisu na oba okraje rodičovského prvku? Uveďte len samotnú hodnotu!
 • 12. 
  Ktorú značku používame na zápis odstavca textu? Uveďte len začiatočnú značku bez zátvoriek!
 • 13. 
  Ktorý atribút používame na vodorovné zarovnanie obsahu v odstavci? Uveďte len samotný atribút bez znaku = a priradenej hodnoty!
 • 14. 
  Ktorú hodnotu použijeme na zarovnanie obsahu na ľavý okraj odstavca? Uveďte len samotnú hodnotu!
 • 15. 
  Ktorú hodnotu použijeme na zarovnanie obsahu na pravý okraj odstavca? Uveďte len samotnú hodnotu!
 • 16. 
  Ktorú hodnotu použijeme na zarovnanie obsahu na stred odstavca? Uveďte len samotnú hodnotu!
 • 17. 
  Ktorú hodnotu použijeme na zarovnanie obsahu na oba okraje odstavca? Uveďte len samotnú hodnotu!
 • 18. 
  Ktorú značku používame na zápis vodorovnej čiary? Uveďte len značku bez zátvoriek!
 • 19. 
  Ktorý atribút používame na určenie horizontálneho zarovnania vodorovnej čiary v rodičovskom prvku? Uveďte len samotný atribút bez znaku = a priradenej hodnoty!
 • 20. 
  Ktorú hodnotu používame na určenie horizontálneho zarovnania vodorovnej čiary na ľavý okraj rodičovského prvku? Uveďte len samotnú hodnotu!
 • 21. 
  Ktorú hodnotu používame na určenie horizontálneho zarovnania vodorovnej čiary na stred rodičovského prvku? Uveďte len samotnú hodnotu!
 • 22. 
  Ktorú hodnotu používame na určenie horizontálneho zarovnania vodorovnej čiary na pravý okraj rodičovského prvku? Uveďte len samotnú hodnotu!
 • 23. 
  Ktorý atribút používame na určenie jednofarebného zobrazenia vodorovnej čiary? Uveďte len samotný atribút bez znaku = a priradenej hodnoty!
 • 24. 
  Ktorú hodnotu používame na určenie jednofarebného zobrazenia vodorovnej čiary? Uveďte len samotnú hodnotu!
 • 25. 
  Ktorý atribút používame na určenie výšky vodorovnej čiary? Uveďte len samotný atribút bez znaku = a priradenej hodnoty!
Back to Top Back to top