HTML 4.01 - Text - Test D

55 Questions | Total Attempts: 27

Settings
Please wait...
HTML 4.01 - Text - Test D

V tomto type testu odpovedáte priamym zápisom. Pozorne si prečítajte inštrukcie ohľadom presnej podoby vašej odpovede pri každej otázke. V prípade preklepu, chýbajúceho znaku alebo iného nedostatku bude totiž vaša odpoveď vyhodnotená ako nesprávna a do celkového skóre testu sa započíta 0 bodov. Pri niektorých otázkach je odpoveď prázdny znak, čo zapíšete stlačením klávesy medzerníka.


Questions and Answers
 • 1. 
  V ktorej značke určíme východiskovú farbu celého textu vo webovej stránke Uveďte len začiatočnú značku bez zátvoriek!
 • 2. 
  Ktorý atribút používame na určenie východiskovej farby celého textu vo webovej stránke? Uveďte len samotný atribút bez znaku = a priradenej hodnoty!
 • 3. 
  Ktorú značku používame na zápis skratky v texte? Uveďte len začiatočnú značku bez zátvoriek!
 • 4. 
  Ktorý atribút používame na zápis pôvodnej plnej verzie skratky? Uveďte len samotný atribút bez znaku = a priradenej hodnoty!
 • 5. 
  Ktorú značku používame na zápis adresy v texte? Uveďte len začiatočnú značku bez zátvoriek!
 • 6. 
  Ktorú značku používame na formátovanie textu kurzívou? Uveďte len začiatočnú značku bez zátvoriek!
 • 7. 
  Ktorú značku používame na zmenšenie písma o 1 úroveň? Uveďte len začiatočnú značku bez zátvoriek!
 • 8. 
  Ktorú značku používame na zmenu smeru toku písma? Uveďte len začiatočnú značku bez zátvoriek!
 • 9. 
  Ktorý atribút používame na určenie smeru toku pri zmene smeru toku textu? Uveďte len samotný atribút bez znaku = a priradenej hodnoty!
 • 10. 
  Ktorú hodnotu použijeme na určenie smeru toku textu z ľava doprava pri zmene smeru toku textu? Uveďte len samotnú hodnotu!
 • 11. 
  Ktorú hodnotu použijeme na určenie smeru toku textu z prava doľava pri zmene smeru toku textu? Uveďte len samotnú hodnotu!
 • 12. 
  Ktorú značku používame na formátovanie blokovej citácie? Uveďte len začiatočnú značku bez zátvoriek!
 • 13. 
  Ktorý atribút používame na určenie adresy citovaného dokumentu pri formátovaní blokovej citácie? Uveďte len samotný atribút bez znaku = a priradenej hodnoty!
 • 14. 
  Ktorú značku používame na centrovanie obsahu? Uveďte len začiatočnú značku bez zátvoriek!
 • 15. 
  Ktorú značku používame na formátovanie zvýrazneného textu? Uveďte len začiatočnú značku bez zátvoriek!
 • 16. 
  Ktorú značku používame na formátovanie dôležitého textu? Uveďte len začiatočnú značku bez zátvoriek!
 • 17. 
  Ktorú značku používame na formátovanie termínu definície? Uveďte len začiatočnú značku bez zátvoriek!
 • 18. 
  Ktorú značku používame na formátovanie ukážky programového kódu? Uveďte len začiatočnú značku bez zátvoriek!
 • 19. 
  Ktorú značku používame na formátovanie ukážky textového výstupu z programu? Uveďte len začiatočnú značku bez zátvoriek!
 • 20. 
  Ktorú značku používame na formátovanie ukážky textového vstupu z klávesnice? Uveďte len začiatočnú značku bez zátvoriek!
 • 21. 
  Ktorú značku používame na formátovanie názvu premennej v texte? Uveďte len začiatočnú značku bez zátvoriek!
 • 22. 
  Ktorú značku používame na formátovanie textu s neaktuálnym obsahom? Uveďte len začiatočnú značku bez zátvoriek!
 • 23. 
  Ktorý atribút používame na určenie adresy dokumentu s vysvetlením dôvodov pre nový aktuálny obsah pri formátovaní textu s neaktuálnym obsahom? Uveďte len samotný atribút bez znaku = a priradenej hodnoty!
 • 24. 
  Ktorý atribút používame na určenie dátumu odkedy je zobrazený obsah neplatný pri formátovaní textu s neaktuálnym obsahom? Uveďte len samotný atribút bez znaku = a priradenej hodnoty!
 • 25. 
  Ktorú značku používame na formátovanie textu s novým aktuálnym obsahom? Uveďte len začiatočnú značku bez zátvoriek!
 • 26. 
  Ktorý atribút používame na určenie adresy dokumentu s vysvetlením dôvodov pre nový obsah pri formátovaní textu s novým aktuálnym obsahom? Uveďte len samotný atribút bez znaku = a priradenej hodnoty!
 • 27. 
  Ktorý atribút používame na určenie dátumu odkedy je zobrazený aktuálny obsah pri formátovaní textu s novým aktuálnym obsahom? Uveďte len samotný atribút bez znaku = a priradenej hodnoty!
 • 28. 
  Ktorú značku používame na formátovanie riadkovej citácie? Uveďte len začiatočnú značku bez zátvoriek!
 • 29. 
  Ktorý atribút používame na určenie adresy citovaného dokumentu pri formátovaní riadkovej citácie? Uveďte len samotný atribút bez znaku = a priradenej hodnoty!
 • 30. 
  Ktorú značku používame na formátovanie preškrtnutého textu? Uveďte len začiatočnú značku bez zátvoriek!
 • 31. 
  Ktorú značku používame na zápis zalomenia riadku? Uveďte len značku bez zátvoriek!
 • 32. 
  Ktorú značku používame na zápis textu so zachovaným východiskovým formátovaním? Uveďte len začiatočnú značku bez zátvoriek!
 • 33. 
  Ktorý atribút používame na určenie maximálnej šírky textu so zachovaným východiskovým formátovaním? Uveďte len samotný atribút bez znaku = a priradenej hodnoty!
 • 34. 
  Ktorú značku používame na formátovanie viacerých vlastností písma? Uveďte len začiatočnú značku bez zátvoriek!
 • 35. 
  Ktorý atribút používame na určenie farby písma v texte? Uveďte len samotný atribút bez znaku = a priradenej hodnoty!
 • 36. 
  Ktorý atribút používame na určenie fontu písma v texte? Uveďte len samotný atribút bez znaku = a priradenej hodnoty!
 • 37. 
  Ktorý atribút používame na určenie veľkosti písma v texte? Uveďte len samotný atribút bez znaku = a priradenej hodnoty!
 • 38. 
  Ktoré jednotky môžeme použiť na určenie veľkosti písma v texte? Uveďte len skrátený názov alebo znak jednotky!
 • 39. 
  Ktorú relatívnu hodnotu používame na určenie najmenšej veľkosti písma v texte? Uveďte len samotnú hodnotu!
 • 40. 
  Ktorú relatívnu hodnotu používame na určenie najväčšej veľkosti písma v texte? Uveďte len samotnú hodnotu!
 • 41. 
  Ktorú relatívnu hodnotu používame na určenie štandardnej veľkosti písma a súčasne sa používa ako východisková hodnota veľkosti písma v texte? Uveďte len samotnú hodnotu!
 • 42. 
  Ktorú značku používame na východiskové formátovanie viacerých vlastností písma? Východiskové formátovanie nie je podporované vo všetkých prehliadačoch. Uveďte len začiatočnú značku bez zátvoriek!
 • 43. 
  Ktorý atribút používame na určenie farby pri východiskovom formátovaní písma v texte? Východiskové formátovanie nie je podporované vo všetkých prehliadačoch. Uveďte len samotný atribút bez znaku = a priradenej hodnoty!
 • 44. 
  Ktorý atribút používame na určenie fontu pri východiskovom formátovaní písma v texte? Východiskové formátovanie nie je podporované vo všetkých prehliadačoch. Uveďte len samotný atribút bez znaku = a priradenej hodnoty!
 • 45. 
  Ktorý atribút používame na určenie veľkosti pri východiskovom formátovaní písma v texte? Východiskové formátovanie nie je podporované vo všetkých prehliadačoch. Uveďte len samotný atribút bez znaku = a priradenej hodnoty!
 • 46. 
  Ktoré jednotky môžeme použiť na určenie veľkosti pri východiskovom formátovaní písma v texte? Východiskové formátovanie nie je podporované vo všetkých prehliadačoch. Uveďte len skrátený názov alebo znak jednotky!
 • 47. 
  Ktorú relatívnu hodnotu používame na určenie najmenšej veľkosti písma pri východiskovom formátovaní písma v texte? Východiskové formátovanie nie je podporované vo všetkých prehliadačoch. Uveďte len samotnú hodnotu!
 • 48. 
  Ktorú relatívnu hodnotu používame na určenie najväčšej veľkosti písma pri východiskovom formátovaní písma v texte? Východiskové formátovanie nie je podporované vo všetkých prehliadačoch. Uveďte len samotnú hodnotu!
 • 49. 
  Ktorú relatívnu hodnotu používame na určenie štandardnej veľkosti písma pri východiskovom formátovaní písma v texte? Východiskové formátovanie nie je podporované vo všetkých prehliadačoch. Uveďte len samotnú hodnotu!
 • 50. 
  Ktorú znakovú entitu použijeme na zápis znaku "<" v texte webovej stránky? Uveďte názov entity bez znaku "&"!
 • 51. 
  Ktorú znakovú entitu použijeme na zápis znaku "<" v texte webovej stránky? Uveďte kód entity bez znaku "&"!
 • 52. 
  Ktorú znakovú entitu použijeme na zápis znaku ">" v texte webovej stránky? Uveďte názov entity bez znaku "&"!
 • 53. 
  Ktorú znakovú entitu použijeme na zápis znaku ">" v texte webovej stránky? Uveďte kód entity bez znaku "&"!
 • 54. 
  Ktorú znakovú entitu použijeme na zápis prázdnej medzery so šírkou jedného znaku v texte webovej stránky? Uveďte názov entity bez znaku "&"!
 • 55. 
  Ktorú znakovú entitu použijeme na zápis prázdnej medzery so šírkou jedného znaku v texte webovej stránky? Uveďte kód entity bez znaku "&"!