HTML 4.01 - Tabulka - Test D

166 Questions | Total Attempts: 65

SettingsSettingsSettings
HTML 4.01 - Tabulka - Test D - Quiz

V tomto type testu odpovedáte priamym zápisom. Pozorne si prečítajte inštrukcie ohľadom presnej podoby vašej odpovede pri každej otázke. V prípade preklepu, chýbajúceho znaku alebo iného nedostatku bude totiž vaša odpoveď vyhodnotená ako nesprávna a do celkového skóre testu sa započíta 0 bodov. Pri niektorých otázkach je odpoveď prázdny znak, čo zapíšete stlačením klávesy medzerníka.


Questions and Answers
 • 1. 
  Ktorú značku používame na zápis tabuľky? Uveďte len začiatočnú značku bez zátvoriek!
 • 2. 
  Ktorý atribút používame na určenie zarovnania tabuľky vzhľadom k okolitému obsahu? Uveďte len samotný atribút bez znaku = a priradenej hodnoty!
 • 3. 
  Ktorú hodnotu používame na určenie zarovnania tabuľky na ľavý okraj rodičovského prvku? Uveďte len samotnú hodnotu!
 • 4. 
  Ktorú hodnotu používame na určenie zarovnania tabuľky na stred rodičovského prvku? Uveďte len samotnú hodnotu!
 • 5. 
  Ktorú hodnotu používame na určenie zarovnania tabuľky na pravý okraj rodičovského prvku? Uveďte len samotnú hodnotu!
 • 6. 
  Ktorý atribút používame na určenie farby pozadia tabuľky Uveďte len samotný atribút bez znaku = a priradenej hodnoty!
 • 7. 
  Ktorý atribút používame na určenie zobrazenia rámčeka a vnútorných liniek tabuľky? Uveďte len samotný atribút bez znaku = a priradenej hodnoty!
 • 8. 
  Ktorú hodnotu používame na zapnutie zobrazenia rámčeka a vnútorných liniek tabuľky? Uveďte len samotnú hodnotu!
 • 9. 
  Ktorú hodnotu používame na vypnutie zobrazenia rámčeka a vnútorných liniek tabuľky? Uveďte len samotnú hodnotu!
 • 10. 
  Ktorý atribút používame na určenie hrúbky vonkajšieho rámčeka tabuľky? Uveďte len samotný atribút bez znaku = a priradenej hodnoty!
 • 11. 
  Ktoré jednotky môžeme použiť na určenie hrúbky vonkajšieho rámčeka tabuľky? Uveďte len skrátený názov alebo znak jednotky!
 • 12. 
  Ktorý atribút používame na určenie šírky vnútorného okraja buniek tabuľky? Uveďte len samotný atribút bez znaku = a priradenej hodnoty!
 • 13. 
  Ktoré jednotky môžeme použiť na určenie šírky vnútorného okraja buniek tabuľky? Uveďte len skrátený názov alebo znak jednotky!
 • 14. 
  Ktorý atribút používame na určenie šírky vonkajšieho okraja buniek tabuľky? Uveďte len samotný atribút bez znaku = a priradenej hodnoty!
 • 15. 
  Ktoré jednotky môžeme použiť na určenie šírky vonkajšieho okraja buniek tabuľky? Uveďte len skrátený názov alebo znak jednotky!
 • 16. 
  Ktorý atribút používame na určenie zobrazenia vonkajšieho rámčeka tabuľky? Uveďte len samotný atribút bez znaku = a priradenej hodnoty!
 • 17. 
  Ktorú hodnotu používame na vypnutie zobrazenia vonkajšieho rámčeka tabuľky? Uveďte len samotnú hodnotu!
 • 18. 
  Ktorú hodnotu používame na určenie zobrazenia len horného vonkajšieho rámčeka tabuľky? Uveďte len samotnú hodnotu!
 • 19. 
  Ktorú hodnotu používame na určenie zobrazenia len dolného vonkajšieho rámčeka tabuľky? Uveďte len samotnú hodnotu!
 • 20. 
  Ktorú hodnotu používame na určenie zobrazenia len horného a dolného vonkajšieho rámčeka tabuľky? Uveďte len samotnú hodnotu!
 • 21. 
  Ktorú hodnotu používame na určenie zobrazenia len ľavého a pravého vonkajšieho rámčeka tabuľky? Uveďte len samotnú hodnotu!
 • 22. 
  Ktorú hodnotu používame na určenie zobrazenia len ľavého vonkajšieho rámčeka tabuľky? Uveďte len samotnú hodnotu!
 • 23. 
  Ktorú hodnotu používame na určenie zobrazenia vonkajšieho rámčeka na všetkých stranách tabuľky? Uveďte len samotnú hodnotu!
 • 24. 
  Ktorý atribút používame na určenie zobrazenia vnútorných liniek tabuľky? Uveďte len samotný atribút bez znaku = a priradenej hodnoty!
 • 25. 
  Ktorú hodnotu používame na vypnutie zobrazenia vnútorných liniek tabuľky? Uveďte len samotnú hodnotu!
Back to Top Back to top