HTML 4.01 - Formular - Test D

90 Questions | Total Attempts: 40

SettingsSettingsSettings
Please wait...
HTML 4.01 - Formular - Test D

V tomto type testu odpovedáte priamym zápisom. Pozorne si prečítajte inštrukcie ohľadom presnej podoby vašej odpovede pri každej otázke. V prípade preklepu, chýbajúceho znaku alebo iného nedostatku bude totiž vaša odpoveď vyhodnotená ako nesprávna a do celkového skóre testu sa započíta 0 bodov. Pri niektorých otázkach je odpoveď prázdny znak, čo zapíšete stlačením klávesy medzerníka.


Questions and Answers
 • 1. 
  Ktorú značku používame na zápis formulára? Uveďte len začiatočnú značku bez zátvoriek!
 • 2. 
  Ktorý atribút používame na určenie znakovej sady pre kódovanie znakov vo formulári pri odosielaní formulára spracujúcemu skriptu na serveri? Uveďte len samotný atribút bez znaku = a priradenej hodnoty!
 • 3. 
  Ktorý atribút používame na určenie adresy servera na ktorom je spustený skript spracujúci údaje z formulára po jeho odoslaní na spracovanie? Uveďte len samotný atribút bez znaku = a priradenej hodnoty!
 • 4. 
  Ktorý atribút používame na určenie kódovania informácii z formulára pri jeho odoslaní spracujúcemu skriptu na serveri? Uveďte len samotný atribút bez znaku = a priradenej hodnoty!
 • 5. 
  Ktorý atribút používame na určenie metódy odoslania formulára spracujúcemu skriptu na serveri? Uveďte len samotný atribút bez znaku = a priradenej hodnoty!
 • 6. 
  Ktorú hodnotu používame na určenie metódy odoslania informácii z formulára spracujúcemu skriptu na serveri v podobe párov názov formulárového prvku= hodnota formulárového prvku oddelených znakom ? a v tejto podobe aj zobrazených v adresárov riadku prehliadača? Uveďte len samotnú hodnotu!
 • 7. 
  Ktorú hodnotu používame na určenie metódy odoslania informácii z formulára spracujúcemu skriptu na serveri v samostatnom http prenose? Uveďte len samotnú hodnotu!  
 • 8. 
  Ktorý atribút používame na určenie menného identifikátora formulára? Uveďte len samotný atribút bez znaku = a priradenej hodnoty!
 • 9. 
  Ktorý atribút používame na určenie miesta zobrazenia odpovede od spracujúceho skriptu formulára v ktorom sa zobrazí výsledok spracovania formulára odoslaný zo servera? Uveďte len samotný atribút bez znaku = a priradenej hodnoty!
 • 10. 
  Ktorú hodnotu používame na určenie zobrazenia odpovede od spracujúceho skriptu formulára v novom okne prehliadača alebo záložke? Uveďte len samotnú hodnotu!
 • 11. 
  Ktorú hodnotu používame na určenie zobrazenia odpovede od spracujúceho skriptu formulára v pôvodnom okne prehliadača alebo rámci? Uveďte len samotnú hodnotu!
 • 12. 
  Ktorú hodnotu používame na určenie zobrazenia odpovede od spracujúceho skriptu formulára v nadradenom rámci? Uveďte len samotnú hodnotu!
 • 13. 
  Ktorú hodnotu používame na určenie zobrazenia odpovede od spracujúceho skriptu formulára v najvyššom rámci alebo plnom okne prehliadača? Uveďte len samotnú hodnotu!
 • 14. 
  Ktorú značku používame na zápis všetkých typov vstupného prvku vo formulári? Uveďte len značku bez zátvoriek!
 • 15. 
  Ktorý atribút používame na určenie typu súboru vo vstupnom prvku typu file pre špecifikáciu akceptovaného typu súboru pri nahrávaní súboru na server? Uveďte len samotný atribút bez znaku = a priradenej hodnoty!
 • 16. 
  Ktorú hodnotu používame na určenie zvukového typu súboru ako akceptovaného typu súboru vo vstupnom prvku typu file pri nahrávaní súboru na server? Uveďte len samotnú hodnotu!
 • 17. 
  Ktorú hodnotu používame na určenie video typu súboru ako akceptovaného typu súboru vo vstupnom prvku typu file pri nahrávaní súboru na server? Uveďte len samotnú hodnotu!
 • 18. 
  Ktorú hodnotu používame na určenie obrázkového typu súboru vo vstupnom prvku typu file ako akceptovaného typu súboru pri nahrávaní súboru na server? Uveďte len samotnú hodnotu!
 • 19. 
  Ktorý atribút používame na určenie horizontálneho zarovnania vstupného prvku typu image v rodičovskom prvku? Uveďte len samotný atribút bez znaku = a priradenej hodnoty!
 • 20. 
  Ktorú hodnotu používame na určenie horizontálneho zarovnania vstupného prvku typu image v rodičovskom prvku na ľavý okraj rodičovského prvku? Uveďte len samotnú hodnotu!
 • 21. 
  Ktorú hodnotu používame na určenie horizontálneho zarovnania vstupného prvku typu image v rodičovskom prvku na pravý okraj rodičovského prvku? Uveďte len samotnú hodnotu!
 • 22. 
  Ktorý atribút používame na určenie vertikálneho zarovnania vstupného prvku typu image v rodičovskom prvku? Uveďte len samotný atribút bez znaku = a priradenej hodnoty!
 • 23. 
  Ktorú hodnotu používame na určenie vertikálneho zarovnania vstupného prvku typu image na horný okraj rodičovského prvku? Uveďte len samotnú hodnotu!
 • 24. 
  Ktorú hodnotu používame na určenie vertikálneho zarovnania vstupného prvku typu image na stred rodičovského prvku? Uveďte len samotnú hodnotu!
 • 25. 
  Ktorú hodnotu používame na určenie vertikálneho zarovnania vstupného prvku typu image na dolný okraj rodičovského prvku? Uveďte len samotnú hodnotu!
Back to Top Back to top