HTML 4.01 - Formular - Test D

90 Questions

Settings
Please wait...
HTML 4.01 - Formular - Test D

V tomto type testu odpovedáte priamym zápisom. Pozorne si prečítajte inštrukcie ohľadom presnej podoby vašej odpovede pri každej otázke. V prípade preklepu, chýbajúceho znaku alebo iného nedostatku bude totiž vaša odpoveď vyhodnotená ako nesprávna a do celkového skóre testu sa započíta 0 bodov. Pri niektorých otázkach je odpoveď prázdny znak, čo zapíšete stlačením klávesy medzerníka.


Questions and Answers
 • 1. 
  Ktorú značku používame na zápis formulára? Uveďte len začiatočnú značku bez zátvoriek!
 • 2. 
  Ktorý atribút používame na určenie znakovej sady pre kódovanie znakov vo formulári pri odosielaní formulára spracujúcemu skriptu na serveri? Uveďte len samotný atribút bez znaku = a priradenej hodnoty!
 • 3. 
  Ktorý atribút používame na určenie adresy servera na ktorom je spustený skript spracujúci údaje z formulára po jeho odoslaní na spracovanie? Uveďte len samotný atribút bez znaku = a priradenej hodnoty!
 • 4. 
  Ktorý atribút používame na určenie kódovania informácii z formulára pri jeho odoslaní spracujúcemu skriptu na serveri? Uveďte len samotný atribút bez znaku = a priradenej hodnoty!
 • 5. 
  Ktorý atribút používame na určenie metódy odoslania formulára spracujúcemu skriptu na serveri? Uveďte len samotný atribút bez znaku = a priradenej hodnoty!
 • 6. 
  Ktorú hodnotu používame na určenie metódy odoslania informácii z formulára spracujúcemu skriptu na serveri v podobe párov názov formulárového prvku= hodnota formulárového prvku oddelených znakom ? a v tejto podobe aj zobrazených v adresárov riadku prehliadača? Uveďte len samotnú hodnotu!
 • 7. 
  Ktorú hodnotu používame na určenie metódy odoslania informácii z formulára spracujúcemu skriptu na serveri v samostatnom http prenose? Uveďte len samotnú hodnotu!  
 • 8. 
  Ktorý atribút používame na určenie menného identifikátora formulára? Uveďte len samotný atribút bez znaku = a priradenej hodnoty!
 • 9. 
  Ktorý atribút používame na určenie miesta zobrazenia odpovede od spracujúceho skriptu formulára v ktorom sa zobrazí výsledok spracovania formulára odoslaný zo servera? Uveďte len samotný atribút bez znaku = a priradenej hodnoty!
 • 10. 
  Ktorú hodnotu používame na určenie zobrazenia odpovede od spracujúceho skriptu formulára v novom okne prehliadača alebo záložke? Uveďte len samotnú hodnotu!
 • 11. 
  Ktorú hodnotu používame na určenie zobrazenia odpovede od spracujúceho skriptu formulára v pôvodnom okne prehliadača alebo rámci? Uveďte len samotnú hodnotu!
 • 12. 
  Ktorú hodnotu používame na určenie zobrazenia odpovede od spracujúceho skriptu formulára v nadradenom rámci? Uveďte len samotnú hodnotu!
 • 13. 
  Ktorú hodnotu používame na určenie zobrazenia odpovede od spracujúceho skriptu formulára v najvyššom rámci alebo plnom okne prehliadača? Uveďte len samotnú hodnotu!
 • 14. 
  Ktorú značku používame na zápis všetkých typov vstupného prvku vo formulári? Uveďte len značku bez zátvoriek!
 • 15. 
  Ktorý atribút používame na určenie typu súboru vo vstupnom prvku typu file pre špecifikáciu akceptovaného typu súboru pri nahrávaní súboru na server? Uveďte len samotný atribút bez znaku = a priradenej hodnoty!
 • 16. 
  Ktorú hodnotu používame na určenie zvukového typu súboru ako akceptovaného typu súboru vo vstupnom prvku typu file pri nahrávaní súboru na server? Uveďte len samotnú hodnotu!
 • 17. 
  Ktorú hodnotu používame na určenie video typu súboru ako akceptovaného typu súboru vo vstupnom prvku typu file pri nahrávaní súboru na server? Uveďte len samotnú hodnotu!
 • 18. 
  Ktorú hodnotu používame na určenie obrázkového typu súboru vo vstupnom prvku typu file ako akceptovaného typu súboru pri nahrávaní súboru na server? Uveďte len samotnú hodnotu!
 • 19. 
  Ktorý atribút používame na určenie horizontálneho zarovnania vstupného prvku typu image v rodičovskom prvku? Uveďte len samotný atribút bez znaku = a priradenej hodnoty!
 • 20. 
  Ktorú hodnotu používame na určenie horizontálneho zarovnania vstupného prvku typu image v rodičovskom prvku na ľavý okraj rodičovského prvku? Uveďte len samotnú hodnotu!
 • 21. 
  Ktorú hodnotu používame na určenie horizontálneho zarovnania vstupného prvku typu image v rodičovskom prvku na pravý okraj rodičovského prvku? Uveďte len samotnú hodnotu!
 • 22. 
  Ktorý atribút používame na určenie vertikálneho zarovnania vstupného prvku typu image v rodičovskom prvku? Uveďte len samotný atribút bez znaku = a priradenej hodnoty!
 • 23. 
  Ktorú hodnotu používame na určenie vertikálneho zarovnania vstupného prvku typu image na horný okraj rodičovského prvku? Uveďte len samotnú hodnotu!
 • 24. 
  Ktorú hodnotu používame na určenie vertikálneho zarovnania vstupného prvku typu image na stred rodičovského prvku? Uveďte len samotnú hodnotu!
 • 25. 
  Ktorú hodnotu používame na určenie vertikálneho zarovnania vstupného prvku typu image na dolný okraj rodičovského prvku? Uveďte len samotnú hodnotu!
 • 26. 
  Ktorý atribút používame na určenie alternatívneho obsahu vstupného prvku typu image? Uveďte len samotný atribút bez znaku = a priradenej hodnoty!
 • 27. 
  Ktorý atribút používame na určenie preddefinovaného výberu vstupného prvku typu checkbox a radio? Uveďte len samotný atribút bez znaku = a priradenej hodnoty!
 • 28. 
  Ktorú hodnotu používame na určenie preddefinovaného výberu vstupného prvku typu checkbox a radio? Uveďte len samotnú hodnotu!
 • 29. 
  Ktorý atribút používame na určenie neaktívneho vstupného prvku? Uveďte len samotný atribút bez znaku = a priradenej hodnoty!
 • 30. 
  Ktorú hodnotu používame na určenie neaktívneho vstupného prvku? Uveďte len samotnú hodnotu!
 • 31. 
  Ktorý atribút používame na určenie maximálneho počtu znakov ktoré môžeme zapísať do vstupného prvku typu text? Uveďte len samotný atribút bez znaku = a priradenej hodnoty!
 • 32. 
  Ktorý atribút používame na určenie menného identifikátora vstupného prvku? Uveďte len samotný atribút bez znaku = a priradenej hodnoty!
 • 33. 
  Ktorý atribút používame na určenie maximálnej šírky vstupného prvku typu text a password? Uveďte len samotný atribút bez znaku = a priradenej hodnoty!
 • 34. 
  Ktorý atribút používame na určenie adresy obrázka pri vstupnom prvku typu image? Uveďte len samotný atribút bez znaku = a priradenej hodnoty!
 • 35. 
  Ktorý atribút používame na určenie typu vstupného prvku? Uveďte len samotný atribút bez znaku = a priradenej hodnoty!
 • 36. 
  Ktorú hodnotu používame na určenie klikacieho tlačidla ako vstupného prvku? Uveďte len samotnú hodnotu!
 • 37. 
  Ktorú hodnotu používame na určenie zaškrtavacieho políčka ako vstupného prvku? Uveďte len samotnú hodnotu!
 • 38. 
  Ktorú hodnotu používame na určenie vstupného prvku pre nahrávanie súboru na server? Uveďte len samotnú hodnotu!
 • 39. 
  Ktorú hodnotu používame na určenie skrytého vstupného prvku? Uveďte len samotnú hodnotu!
 • 40. 
  Ktorú hodnotu používame na určenie vstupného prvku s obrázkom ako tlačidla na odoslanie formulára? Uveďte len samotnú hodnotu!
 • 41. 
  Ktorú hodnotu používame na určenie vstupného prvku pre vloženie utajených osobných alebo prístupových údajov? Uveďte len samotnú hodnotu!
 • 42. 
  Ktorú hodnotu používame na určenie vstupného prvku prepínača? Uveďte len samotnú hodnotu!
 • 43. 
  Ktorú hodnotu používame na určenie vstupného prvku tlačidla pre nastavenie východiskových hodnôt v prvkoch formulára? Uveďte len samotnú hodnotu!
 • 44. 
  Ktorú hodnotu používame na určenie vstupného prvku tlačidla pre odoslanie formulára? Uveďte len samotnú hodnotu!
 • 45. 
  Ktorú hodnotu používame na určenie vstupného prvku pre vloženie jednoriadkového textu? Uveďte len samotnú hodnotu!
 • 46. 
  Ktorý atribút používame na určenie východiskovej hodnoty vstupného prvku? Uveďte len samotný atribút bez znaku = a priradenej hodnoty!
 • 47. 
  Ktorú značku používame na zápis vstupného prvku pre viacriadkový text vo formulári? Uveďte len začiatočnú značku bez zátvoriek!
 • 48. 
  Ktorý atribút používame na určenie šírky vstupného prvku pre viacriadkový text? Uveďte len samotný atribút bez znaku = a priradenej hodnoty!
 • 49. 
  Ktorý atribút používame na určenie neaktívneho vstupného prvku pre viacriadkový text? Uveďte len samotný atribút bez znaku = a priradenej hodnoty!
 • 50. 
  Ktorú hodnotu používame na určenie neaktívneho vstupného prvku pre viacriadkový text? Uveďte len samotnú hodnotu!
 • 51. 
  Ktorý atribút používame na určenie menného identifikátora vstupného prvku pre viacriadkový text? Uveďte len samotný atribút bez znaku = a priradenej hodnoty!
 • 52. 
  Ktorý atribút používame ak chceme užívateľovi zabrániť vkladať vlastný text do vstupného prvku pre viacriadkový text? Uveďte len samotný atribút bez znaku = a priradenej hodnoty!
 • 53. 
  Ktorú hodnotu používame ak chceme užívateľovi zabrániť vkladať vlastný text do vstupného prvku pre viacriadkový text? Uveďte len samotnú hodnotu!
 • 54. 
  Ktorý atribút používame na určenie počtu riadkov vstupného prvku pre viacriadkový text? Uveďte len samotný atribút bez znaku = a priradenej hodnoty!
 • 55. 
  Ktorú značku používame na zápis tlačidla vo formulári? Uveďte len začiatočnú značku bez zátvoriek!
 • 56. 
  Ktorý atribút používame na určenie neaktívneho tlačidla? Uveďte len samotný atribút bez znaku = a priradenej hodnoty!
 • 57. 
  Ktorú hodnotu používame na určenie neaktívneho tlačidla? Uveďte len samotnú hodnotu!
 • 58. 
  Ktorý atribút používame na určenie menného identifikátora tlačidla? Uveďte len samotný atribút bez znaku = a priradenej hodnoty!
 • 59. 
  Ktorý atribút používame na určenie typu tlačidla? Uveďte len samotný atribút bez znaku = a priradenej hodnoty!
 • 60. 
  Ktorú hodnotu používame na určenie obyčajného klikacieho tlačidla? Uveďte len samotnú hodnotu!
 • 61. 
  Ktorú hodnotu používame na určenie tlačidla pre odoslanie formulára? Uveďte len samotnú hodnotu!
 • 62. 
  Ktorú hodnotu používame na určenie tlačidla na návrat východiskových hodnôt v prvkoch formulára? Uveďte len samotnú hodnotu!
 • 63. 
  Ktorý atribút používame na určenie východiskovej hodnoty tlačidla? Uveďte len samotný atribút bez znaku = a priradenej hodnoty!
 • 64. 
  Ktorú značku používame na zápis rolovacej ponuky vo formulári? Uveďte len začiatočnú značku bez zátvoriek!
 • 65. 
  Ktorý atribút používame na určenie neaktívnej rolovacej ponuky? Uveďte len samotný atribút bez znaku = a priradenej hodnoty!
 • 66. 
  Ktorú hodnotu používame na určenie neaktívnej rolovacej ponuky? Uveďte len samotnú hodnotu!
 • 67. 
  Ktorý atribút používame na určenie rolovacej ponuky s výberom viacerých položiek ponuky súčasne? Uveďte len samotný atribút bez znaku = a priradenej hodnoty!
 • 68. 
  Ktorú hodnotu používame na určenie rolovacej ponuky s výberom viacerých položiek ponuky súčasne? Uveďte len samotnú hodnotu!
 • 69. 
  Ktorý atribút používame na určenie menného identifikátora rolovacej ponuky? Uveďte len samotný atribút bez znaku = a priradenej hodnoty!
 • 70. 
  Ktorý atribút používame na určenie počtu viditeľných položiek v rolovacej ponuke? Uveďte len samotný atribút bez znaku = a priradenej hodnoty!
 • 71. 
  Ktorú značku používame na zápis položky rolovacej ponuky vo formulári? Uveďte len začiatočnú značku bez zátvoriek!
 • 72. 
  Ktorý atribút používame na určenie neaktívnej položky rolovacej ponuky? Uveďte len samotný atribút bez znaku = a priradenej hodnoty!
 • 73. 
  Ktorú hodnotu používame na určenie neaktívnej položky rolovacej ponuky? Uveďte len samotnú hodnotu!
 • 74. 
  Ktorý atribút používame na určenie popisku položky rolovacej ponuky? Uveďte len samotný atribút bez znaku = a priradenej hodnoty!
 • 75. 
  Ktorý atribút používame na určenie preddefinovaného výberu položky v rolovacej ponuke? Uveďte len samotný atribút bez znaku = a priradenej hodnoty!
 • 76. 
  Ktorú hodnotu používame na určenie preddefinovaného výberu položky v rolovacej ponuke? Uveďte len samotnú hodnotu!
 • 77. 
  Ktorý atribút používame na určenie východiskovej hodnoty položky? Uveďte len samotný atribút bez znaku = a priradenej hodnoty!
 • 78. 
  Ktorú značku používame na zápis skupiny položiek v rolovacej ponuke vo formulári? Uveďte len začiatočnú značku bez zátvoriek!
 • 79. 
  Ktorý atribút používame na určenie neaktívnej skupiny položiek v rolovacej ponuke? Uveďte len samotný atribút bez znaku = a priradenej hodnoty!
 • 80. 
  Ktorú hodnotu používame na určenie neaktívnej skupiny položiek v rolovacej ponuke? Uveďte len samotnú hodnotu!
 • 81. 
  Ktorý atribút používame na určenie popisku skupiny položiek v rolovacej ponuke? Uveďte len samotný atribút bez znaku = a priradenej hodnoty!
 • 82. 
  Ktorú značku používame na združenie skupiny prvok vo formulári do spoločnej skupiny? Uveďte len začiatočnú značku bez zátvoriek!
 • 83. 
  Ktorú značku používame na zápis popisku združenej skupiny prvok vo formulári? Uveďte len začiatočnú značku bez zátvoriek!
 • 84. 
  Ktorý atribút používame na určenie zarovnania popisku združenej skupiny prvok vo formulári? Uveďte len samotný atribút bez znaku = a priradenej hodnoty!
 • 85. 
  Ktorú hodnotu používame na určenie zarovnania popisku združenej skupiny prvok formulára na horný okraj skupiny? Uveďte len samotnú hodnotu!
 • 86. 
  Ktorú hodnotu používame na určenie zarovnania popisku združenej skupiny prvok formulára na dolný okraj skupiny? Uveďte len samotnú hodnotu!
 • 87. 
  Ktorú hodnotu používame na určenie zarovnania popisku združenej skupiny prvok formulára na ľavý okraj skupiny? Uveďte len samotnú hodnotu!
 • 88. 
  Ktorú hodnotu používame na určenie zarovnania popisku združenej skupiny prvok formulára na pravý okraj skupiny? Uveďte len samotnú hodnotu!
 • 89. 
  Ktorú značku používame na zápis aktívneho popisku vstupného prvku vo formulári? Uveďte len začiatočnú značku bez zátvoriek!
 • 90. 
  Ktorý atribút používame na priradenie  aktívneho popisku určenému vstupnému prvku? Uveďte len samotný atribút bez znaku = a priradenej hodnoty!