HTML - 17 - Test A

17 Questions | Total Attempts: 107

SettingsSettingsSettings
Please wait...
HTML - 17 - Test A

Questions and Answers
 • 1. 
  Čo znamená skratka HTML?
  • A. 

   HyperText Modifier Language (hypertextový modifikačný jazyk)

  • B. 

   HyperText Modifier Layout (modifikačné rozvrhnutie hypertextu)

  • C. 

   HyperText Markup Language (hypertextový značkový jazyk)

  • D. 

   HyperText Main Layout (hlavné rozvrhnutie hypertextu)

 • 2. 
  Aký je rozdiel medzi HTML a XHTML?
  • A. 

   Rozdiel v zápise DOCTYPE

  • B. 

   Rozdiel v zápise DOCTYPE a v XHTML sa narozdiel od HTML nepárové značky ukončujú medzerou a lomítkom

  • C. 

   Rozdiel v zápise DOCTYPE a v XHTML sa narozdiel od HTML riadkové prvky musia písať vnútri blokových prvkov

  • D. 

   Rozdiel v zápise DOCTYPE a v XHTML sa narozdiel od HTML riadkové prvky musia písať vnútri blokových prvkov a nepárové značky sa ukončujú medzerou a lomítkom

 • 3. 
  Aké sú povinné atribúty značky meta?
  • A. 

   Http-equiv alebo name a content

  • B. 

   Html-equiv, name alebo content

  • C. 

   Html-equiv alebo name alebo description

  • D. 

   Http-equiv, name a content

 • 4. 
  Akou značkou sa napíše do textu <
  • A. 

   &lt;

  • B. 

   <lt>

  • C. 

   (<)

  • D. 

   <<>

 • 5. 
  Na čo slúži webová stránka?
  • A. 

   Informovanie návštevníka stránky, zdielanie/odosielanie údajov/súborov alebo na propagáciu a predaj

  • B. 

   Informovanie návštevníka stránky, zdielanie/odosielanie údajov/súborov, na propagáciu a predaj alebo nba výrobu a správu aplikácií

  • C. 

   Informovanie návštevníka stránky alebo na propagáciu a predaj

  • D. 

   Informovanie návštevníka stránkyalebo na zdielanie/odosielanie údajov/súborov

 • 6. 
   Pre koho sú určené meta informácie?
  • A. 

   Pre prehliadač

  • B. 

   Pre vyhľadávač

  • C. 

   Pre prehliadač a vyhľadávač

 • 7. 
  Aký je rozdiel medzi značkami b a strong?
  • A. 

   Značkou b môžem obaliť len jedno slovo

  • B. 

   Značka b je riadkový prvok a značka strong je blokový prvok

  • C. 

   Značka strong zväčší veľkosť fontu o 1px (rovnako ako CSS príkaz font-size:+1)

  • D. 

   Značka strong slúži na SEO optimalizáciu

 • 8. 
  Ktorou HTML značkou sa nastavuje dolný index?
  • A. 

   Sub

  • B. 

   Sup

  • C. 

   Suv

  • D. 

   Sut

 • 9. 
  Ako sa zapisuje podčiarknutý text?
  • A. 

   Značkou ins, u alebo v štýle príkazom text-decoration:underline

  • B. 

   Značkou ins, u alebo v štýle príkazom font-stretch:underline

  • C. 

   Len v štýle príkazom text-decoration:underline

  • D. 

   Len v štýle príkazom font-stretch:underline

 • 10. 
  Aký je rozdiel medzi blokovými a riadkovými značkami?
  • A. 

   Blokové rozdeľujú text do nového riadku a nemôžu byť obalené riadkovými značkami, riadkové nerozdeľujú text a môžu sa obaliť blokovými značkami

  • B. 

   Blokové nerozdeľujú text do nového riadku a nemôžu byť obalené riadkovými značkami, riadkové rozdeľujú text a môžu sa obaliť blokovými značkami

  • C. 

   Blokové rozdeľujú text do nového riadku a môžu byť obalené riadkovými značkami, riadkové nerozdeľujú text a nemôžu sa obaliť blokovými značkami

  • D. 

   Blokové nerozdeľujú text do nového riadku a môžu byť obalené riadkovými značkami, riadkové rozdeľujú text a nemôžu sa obaliť blokovými značkami

 • 11. 
  Ako sa musia pomenovávať všetky súbory, značky, atribúty, identifikátory a triedy?
  • A. 

   Bez diakritiky, bez medzier a bez veľkých písmen

  • B. 

   Bez čísiel, bez medzier a bez veľkých písmen

  • C. 

   Bez diakritiky, bez čísiel a bez veľkých písmen

  • D. 

   Bez diakritiky, bez medzier a bez čísiel

 • 12. 
  Čím sa v pomenovávaní všetkých súborov, značiek, atribútov, identifikátorov, tried nahrádzajú medzery?
  • A. 

   Podčiarnikom (nazov_triedy)

  • B. 

   ďalšie slovo začína veľkým písmenom (nazovTriedy)

  • C. 

   Pomlčkou (nazov-triedy)

  • D. 

   Napísaním %20 (nazov%20triedy)

 • 13. 
  Ako sa správne prehľadne a čitateľne zapisuje v kóde nasledujúci prípad zápisu:
  • A. 
  • B. 
  • C. 
  • D. 
 • 14. 
  Ako sa správne zapisujú v kóde vnorené značky v nasledujúcom prípade značiek b a i?
  • A. 

   <i><b>text</i>

  • B. 

   <i><b>text</b>

  • C. 

   <i><b>text</i></b>

  • D. 

   <i><b>text</b></i>

 • 15. 
  Ako správne by mal vyzerať obsah značky title v nasledujúcom prípade kontaktnej stránky firmy Alza?
  • A. 

   Alza | kontakt

  • B. 

   Kontakt - Alza

  • C. 

   Kontakt | Alza

  • D. 

   Alza - kontakt

 • 16. 
  V akej štruktúre zložiek, z hľadiska správnej koreňovej štruktúry webových stránok, v prípade rozvinutej štruktúry by sa mal nachádzať súbor favicon?
  • A. 

   Design/images

  • B. 

   Images/design

  • C. 

   Images/photo

  • D. 

   Obrazky/images

 • 17. 
  Pri akom rozlíšení sa vytvára dizajn webových stránok (pixely na palec)?
  • A. 

   300 DPI

  • B. 

   172 DPI

  • C. 

   30 DPI

  • D. 

   72 DPI

Back to Top Back to top