Hrvatska U Prvoj Jugoslaviji

30 Pitanja | Total Attempts: 8920

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Hrvatska U Prvoj Jugoslaviji

Hrvatska u prvoj Jugoslaviji UPUTE ZA KVIZTRAJANJE KVIZA: 12 MINUTASUBMIT MY ANSWER = POŠALJI ODGOVORCORRECT = TOČAN ODGOVORINCORRECT = NETOČAN ODGOVORVIEW ANSWER = POGLEDAJ TOČAN ODGOVOR


Questions and Answers
 • 1. 
  Među najpoznatijim članovima Hrvatskog odbora osnovanog u vrijeme Prvog svjetskog rata bili su Ivan Meštrović, Frano Supilo i:
  • A. 

   Svetozar Pribićević

  • B. 

   Stjepan Radić

  • C. 

   Ante Trumbić

  • D. 

   Ante Pavelić (stariji)

  • E. 

   Puniša Račić

 • 2. 
  Jedna od glavnih zadaća Jugoslavenskog odbora je stvaranje države Južnih Slavena i:
  • A. 

   Borba protiv osvajačkih težnji Njemačke

  • B. 

   Borba protiv osvajačkih težnji Bugarske

  • C. 

   Borba protiv osvajačkih težnji Italije

  • D. 

   Borba protiv osvajačkih težnji Austrije

 • 3. 
  Krfskom deklaracijom iz 1917. godine postignut je dogovor između Jugoslavenskog odbora i srbijanske vlade o stvaranju Kraljevstva SHS koja će biti uređena kao:
  • A. 

   Centralistička monarhija

  • B. 

   Federativna republika

  • C. 

   Savezna republika

  • D. 

   Federazivna monarhija

 • 4. 
  U listopadu 1918. osnovano je u Zagrebu Narodno vijeće Slovenaca, Hrvata i Srba. Vodstvo su činili Ante Pavelić (stariji), Svetozar Pribićević i:
  • A. 

   Stjepan Radić

  • B. 

   Frano Supilo

  • C. 

   Anton Korošec

  • D. 

   Ante Trumbić

 • 5. 
  29.10.1918. Hrvatski sabor donio je dvije važne odluke: o prekidanju svih državnopravnih veza s Austro- Ugarskom i:
  • A. 

   Proglašenju Kraljevine Jugoslavije

  • B. 

   Proglašenju Kraljevstva Srba, Hrvata i Slovenaca

  • C. 

   Proglašenju Države Slovenaca, Hrvata i Srba

 • 6. 
  Svetozar Pribićević 1918. godine zalagao se:
  • A. 

   Za bezuvjetno ujedinjenje Države SHS sa Srbijom

  • B. 

   Za uvjetno ujedinjenje Države SHS sa Srbijom

  • C. 

   Da se Država SHS ne ujedini sa Srbijom

 • 7. 
  Naputak je:
  • A. 

   Detaljna uputa oko načina ujedinjenja sa Srbijom

  • B. 

   Savez država u kojem su zajednički neki poslovi

  • C. 

   Zabrana rada Komunističkoj partiji Jugoslavije

  • D. 

   Dogovor oko stvaranja Banovine Hrvatske

 • 8. 
  Rimskim ugovorom 1924. godine Italija je dobila grad:
  • A. 

   Zadar

  • B. 

   Split

  • C. 

   Dubrovnik

  • D. 

   Rijeku

  • E. 

   Pulu

 • 9. 
  Rapallskim ugovorom Italilja nije dobila otok:
  • A. 

   Sušac

  • B. 

   Brač

  • C. 

   Cres

  • D. 

   Lastovo

  • E. 

   Palagružu

 • 10. 
  Nakon ujedinjenja sa Srbijom izvršena je nepravedna zamjena valute u omjeru 4:1:
  • A. 

   Krune za dinare

  • B. 

   Marke za dinare

  • C. 

   Dinare za krune

  • D. 

   Forinte za dinare

 • 11. 
  Unitarizam je:
  • A. 

   Savez država u kojem su zajednički neki poslovi

  • B. 

   Kada se državom upravlja iz jednog centra

  • C. 

   Pokušaj brisanja nacionalnih naziva

  • D. 

   Ravnopravno ujedinjenje dviju ili više država

 • 12. 
  1920. godine Hrvatska pučka seljačka stranka promijenila je ime u:
  • A. 

   Hrvatska seljačka stranka

  • B. 

   Hrvatska narodna stranka

  • C. 

   Hrvatska republikanska seljačka stranka

  • D. 

   Demokratska stranka

 • 13. 
  Obznanom zabranjen je rad:
  • A. 

   Hrvatskoj pučkoj seljačkoj stranci

  • B. 

   Komunističkoj partiji Jugoslavije

  • C. 

   Narodnoj radikalnoj stranci

  • D. 

   Demokratskoj stranci

 • 14. 
  Vidovdanskim ustavom Kraljevina SHS postala je:
  • A. 

   Federativna republika

  • B. 

   Centralistička monarhija

  • C. 

   Savezna republika

 • 15. 
  Vidovdanskim ustavom Kraljevina SHS podijeljena je na:
  • A. 

   šest republika

  • B. 

   Dvije banovine

  • C. 

   Devet banovina

  • D. 

   Trideset i tri oblasti

 • 16. 
  1925. godine Stjepan Radić je priznao monarhiju i Vidovdanski ustav, a njegova stranka promijenila je ime u:
  • A. 

   Hrvatska republikanska seljačka stranka

  • B. 

   Hrvatska seljačka stranka

  • C. 

   Hrvatska pučka seljačka stranka

  • D. 

   Hrvatska narodna stranka

 • 17. 
  Približavanjem stavova dvaju političara 1927. godine stvorena je Seljačko - demokratska koalicija:
  • A. 

   Cvetković - Maček

  • B. 

   Pašić - Radić

  • C. 

   Radić - Pribićević

  • D. 

   Pribićević - Maček

 • 18. 
  Koji hrvatski političar je ubijen u beogradskoj Skupštini 1928. godine:
  • A. 

   Ivan Pernar

  • B. 

   Đuro Basariček

  • C. 

   Vladko Maček

  • D. 

   Ivan Granđa

 • 19. 
  Nakon smrti Stjepana Radića, predsjedničko mjesto u HSS-u preuzeo je:
  • A. 

   Svetozar Pribićević

  • B. 

   Vladko Maček

  • C. 

   Ante Pavelić

  • D. 

   Ante Trumbić

 • 20. 
  Šestosiječanjskom diktaturom kralj Aleksandar je ukinuo Vidovdanski ustav i raspustio Skupštinu, a država je promijenila ime u:
  • A. 

   Kraljevina SHS

  • B. 

   Kraljevstvo SHS

  • C. 

   Kraljevina Jugoslavija

  • D. 

   Država SHS

 • 21. 
  Cilj ustaškog pokreta kojeg su činili pravaši bio je:
  • A. 

   Stvaranje samostalne hrvatske države

  • B. 

   Stvaranje federativne republike

  • C. 

   Stvaranje centralističke monarhije

 • 22. 
  Ustaše su uglavnom djelovale u:
  • A. 

   Njemačkoj

  • B. 

   Austriji

  • C. 

   Italiji

  • D. 

   Španjolskoj

  • E. 

   Čehoslovačkoj

 • 23. 
  Oktroirani ustav iz 1931. godine kralj je donio:
  • A. 

   Uz pomoć Vlade

  • B. 

   Bez skupštine

  • C. 

   Sa skupštinom

  • D. 

   Uz pomoć Vrhovnog suda

 • 24. 
  1932. godine hrvatski političari su osudili režim kralja Aleksandra u:
  • A. 

   Sporazumu Cvetković - Maček

  • B. 

   Oktroiranom ustavu

  • C. 

   Krfskoj deklaraciji

  • D. 

   Zagrebačkim punktacijama

  • E. 

   Rapallskom ugovoru

 • 25. 
  1934. godine kralj Aleksandar Karađorđević ubijen je u atentatu u:
  • A. 

   Sarajevu

  • B. 

   Ženevi

  • C. 

   Beogradu

  • D. 

   Marseilleu

  • E. 

   Parizu

Back to Top Back to top