How Good Is Your Geography Knowledge?

28 Questions

Settings
Please wait...
How Good Is Your Geography Knowledge?

Let's talk about the world!


Questions and Answers
 • 1. 
  DVI-I tip konektora podržava prenos
  • A. 

   Samo analognih signala

  • B. 

   Samo digitalnih signala

  • C. 

   I analognih i digitalnih signala

  • D. 

   Option 4

 • 2. 
  Ukoliko matična ploča ima integrisanu grafičku karticu, nije moguće koristiti drugu graficku karticu, priključenu u vidu kartice za proširenje
  • A. 

   Tačno

  • B. 

   Netačno

  • C. 

   Option 3

  • D. 

   Option 4

 • 3. 
  RAMDAC kompone video kartice
  • A. 

   Određuje maksimalnu rezoluciju i dubinu boje

  • B. 

   Generiše horizontalne sinhro impulse

  • C. 

   Služi za obradu 3D signala

  • D. 

   Konvertuje analogne signale u digitallne

 • 4. 
  VGA konektor ima 15 pinova
  • A. 

   Tačno

  • B. 

   Netačno

 • 5. 
  8-pinski PCIe konektor za dodatno napajanje grafičkih kartica i 8-pinski za napajanje procesora su kompatibilni
  • A. 

   Tačno

  • B. 

   Netačno

 • 6. 
  Koji napon ne postoji na izlazu glavnog stepena za napajanje standardnog PC računara
  • A. 

   5 v

  • B. 

   12 v

  • C. 

   2,2 v

  • D. 

   3,3 v

 • 7. 
  Kada je računar isključen, na PS_ON postoji logička "1"?
  • A. 

   Tačno

  • B. 

   Netačno

 • 8. 
  Koliku snagu(okvirna vrednost u W) treba da obezbedi ATX izvor napajanja kod savremenih PC računara
  • A. 

   100 KW

  • B. 

   100 W

  • C. 

   400 KW

  • D. 

   400 W

 • 9. 
  Which one do you like?
  • A. 

   Option 1

  • B. 

   Option 2

  • C. 

   Option 3

  • D. 

   Option 4

 • 10. 
  Namotaj za razmagnetisanje ekrana se napaja naizmeničnom strujom preko
  • A. 

   Ne znam

  • B. 

   PTC otpornika

  • C. 

   NTC otpornika

  • D. 

   Direktno

 • 11. 
  Učestanost horizontalnog skeniranje se meri u kHz
  • A. 

   Tačno

  • B. 

   Netačno

 • 12. 
  Neadekvatno vreme odziva TFT panela dovodi do treperenja slike:
  • A. 

   Tačno

  • B. 

   Netačno

 • 13. 
  LCD monitori rade pri jednoj rezoluciji
  • A. 

   Tačno

  • B. 

   Netačno

 • 14. 
  Vreme odziva od 20ms je bolje od 8ms
  • A. 

   Tačno

  • B. 

   Netačno

 • 15. 
  LCD monitore karakteriše manja potrošnja u odnosu na CRT
  • A. 

   Tačno

  • B. 

   Netačno

 • 16. 
  Kod mlaznih štampača u boji postoji
  • A. 

   Ne znam

  • B. 

   Samo jedna glava

  • C. 

   Više glava

  • D. 

   Option 4

 • 17. 
  Danas na tržištu preovlađuju neudarni štampači
  • A. 

   Tačno

  • B. 

   Netačno

 • 18. 
  Štampače sa lepozom odlikuje mala brzina
  • A. 

   Tačno

  • B. 

   Netačno

 • 19. 
  Matrični štampači štampaju ceo znak odjednom
  • A. 

   Tačno

  • B. 

   Netačno

 • 20. 
  Kod mlaznih štampača, oba načina ispuštanja kapljica mastila se zasnivaju na
  • A. 

   Smanjenju pritiska

  • B. 

   Povećanju pritiska

 • 21. 
  Prilikom dvostranog štampanja, obe strane se štampaju istovremeno?
  • A. 

   Tačno

  • B. 

   Netačno

 • 22. 
  Slika sa bubnja za štampanje se prenosi u toku faze ispisivanja?
  • A. 

   Tačno

  • B. 

   Netačno

 • 23. 
  Formater laserskog štampača je odgovoran za transport papira
  • A. 

   Tačno

  • B. 

   Netačno

 • 24. 
  Formirana nevidiljiva elektrostatička slika na površini fotoosetljivog valjka se dobija na kraju faze
  • A. 

   Razvijanja

  • B. 

   Fokusiranja

  • C. 

   Prenosenja

  • D. 

   Ispisivanja

 • 25. 
  Savremene video kartice imaju interfejs
  • A. 

   PCI

  • B. 

   Ne znam

  • C. 

   PCI x16

  • D. 

   AGP x4

 • 26. 
  VGA interfejsom se prenose
  • A. 

   Analogne signale za sinhronizaciju

  • B. 

   Digitalne signale koji definisu boju piksela

  • C. 

   Analogni video signali koji definisu boju piksela

  • D. 

   Option 4

 • 27. 
  Učestanost vertikalnog skeniranja se meri u kHz
  • A. 

   Tačno

  • B. 

   Netačno

 • 28. 
  Vreme odziva TFT panela se meri u ms
  • A. 

   Tačno

  • B. 

   Netačno