גאולוגיה - מאגר שאלות 2

91 Questions | Total Attempts: 159

SettingsSettingsSettings
 -  2 - Quiz

נוצר ע"י עופרי רשתי וצביגד איצקוביץ


Questions and Answers
 • 1. 
  מינרל בעל פצילות מושלמת בשלושה כיוונים
  • A. 

   קוורץ

  • B. 

   קאוליניט

  • C. 

   גבס

  • D. 

   הליט

  • E. 

   מונטמורילוניט

 • 2. 
  המסה קארסטית נפוצה בעיקר בסלעי
  • A. 

   גיר ודולומיט

  • B. 

   חרסיות למינהן

  • C. 

   אבני חול

  • D. 

   גבס

  • E. 

   בזלות

 • 3. 
  עקרון האחידות אומר ש-
  • A. 

   שכבות סלעי משקע מורבדות בצורה אופקית

  • B. 

   שכבות צעירות מורבדות מעל לשכבות עתיקות יותר

  • C. 

   שכבות משקע הן רציפות ואחידות לצדדים.

  • D. 

   תהליכים המתרחשים כיום הם המפתח להבנת תהליכים שיצרו תופעות דומות בעבר

  • E. 

   כל התשובות נכונות

 • 4. 
  מהירות גלי P
  • A. 

   עולה ככל שהקשיחות של החומר עולה

  • B. 

   עולה ככל שהקשיחות של החומר יורדת

  • C. 

   נמוכה יותר מגלי S

  • D. 

   תמיד גדלה עם העומק לתוך כדור הארץ

  • E. 

   שווה ל-0 בגלעין הפנימי של כדור הארץ

 • 5. 
  קצב תנועת הלוחות הטקטוניים הממוצע הוא בסדר גודל של
  • A. 

   מספר ק"מ בשנה

  • B. 

   מספר מטרים בשנה

  • C. 

   מספר ס"מ בשנה

  • D. 

   כ- 1 מ"מ בשנה

  • E. 

   מ"מ ביממה

 • 6. 
  בחתך שבתרשים משמאל מופיע
  • A. 

   גרבן

  • B. 

   העתק הפוך

  • C. 

   העתק תנועה אופקית ימנית

  • D. 

   הורסט

  • E. 

   העתק תנועה אופקית שמאלית

 • 7. 
  גודל גרגר גדול מ-2 מיקרון אך קטן מ-1/16 מ"מ נקרא
  • A. 

   חרסית

  • B. 

   חול

  • C. 

   צרורות

  • D. 

   טין

  • E. 

   חווואר

 • 8. 
  Which one do you like?
  • A. 

   דרום - מערב

  • B. 

   צפון - מזרח

  • C. 

   315-135

  • D. 

   030

  • E. 

   אף תשובה אינה נכונה

 • 9. 
  דוגמא לסלע משקע קלסטי
  • A. 

   גרניט

  • B. 

   פורצלניט

  • C. 

   גבס

  • D. 

   מלח

  • E. 

   כורכר

 • 10. 
  תור )תקופה( השייך למזוזואיקון
  • A. 

   איאוקן

  • B. 

   אוליגוקן

  • C. 

   פרם

  • D. 

   טריאס

  • E. 

   פרה-קמבריום

 • 11. 
  Which one do you like?
  • A. 

   קביעת גיל מוחלט של הסלע

  • B. 

   קבועת גיל יחסי של הסלע

  • C. 

   קביעת השיפוע של הפן הבייני

  • D. 

   קביעת קצב הספיקה של המים בקרקע

  • E. 

   אף תשובה אינה נכונה

 • 12. 
  קרקע חולית-חרסיתית אדמדמה הנפוצה לאורך מישור החוף
  • A. 

   טרה-רוסה

  • B. 

   לס

  • C. 

   חמרה

  • D. 

   רנדזינה חומה

  • E. 

   גרומוסול

 • 13. 
  אופק גירי קשה הנוצר בפני סלעיים נקבוביים
  • A. 

   גליי

  • B. 

   לטריט

  • C. 

   נזאז

  • D. 

   דולומיט

  • E. 

   נארי

 • 14. 
  הפן הבייני
  • A. 

   נוצר כתוצאה מהבדלי צפיפויות בין מי תיהום מתוקים למי תיהום מלוחים

  • B. 

   מבוטא על ידי חוק דארסי

  • C. 

   גורם למלכודת נפט

  • D. 

   מאופיין במקדם חלחול נמוך

  • E. 

   מתרחש רק בשכבות חרסית

 • 15. 
  מינרל מקבוצת החרסיות הבנוי משכבת אוקטהדר בין שתי שכבות טטרהדר של סיליקה
  • A. 

   קאוליניט

  • B. 

   חוואר

  • C. 

   קלציט

  • D. 

   מונטמורילוניט

  • E. 

   לס

 • 16. 
  מינרל לבן בעל דרגת קושי 2 בסולם מוהס
  • A. 

   קלציט

  • B. 

   טלק

  • C. 

   קוורץ

  • D. 

   פלואוריט

  • E. 

   גבס

 • 17. 
  סלע יסוד בעל גבישים זעירים ללא קוורץ
  • A. 

   צור

  • B. 

   בזלת

  • C. 

   גרניט

  • D. 

   שיש

  • E. 

   צפחה

 • 18. 
  המינרל גבס שייך לקבוצת המינרלים ה-
  • A. 

   סיליקטיים

  • B. 

   סולפטים

  • C. 

   קרבונטיים

  • D. 

   הלידים

  • E. 

   יסודות חופשיים

 • 19. 
  איזה מהיסודות הבאים אינו נכלל ברשימת היסודות הראשיים המרכיבים את קרום כדור הארץ?
  • A. 

   מגנזיום

  • B. 

   סידן

  • C. 

   מימן

  • D. 

   צורן

  • E. 

   אלומיניום

 • 20. 
  נטיית השכבות במפה משמאל יכולה להיות:
  • A. 

   34/081

  • B. 

   34/261

  • C. 

   34/171

  • D. 

   34/351

  • E. 

   אף תשובה לא נכונה

 • 21. 
  בהנחה ועוצמת נטיית השכבות במפה למעלה היא אכן 34 מעלות, המרחק בין קווי הסטרייק הוא 74 מ"מ והגבהים נתונים במטרים, מהו קנה המידה של המפה?
  • A. 

   1:90

  • B. 

   1:50

  • C. 

   1:200

  • D. 

   1:1000

  • E. 

   לא ניתן לדעת

 • 22. 
  למצות עד הסוף את המפה... מה עוד ניתן לומר עליה?
  • A. 

   אופק B הוא בסיס השכבה המופיע במפה

  • B. 

   אופק A הוא בסיס השכבה המופיעה במפה

  • C. 

   אופק A הוא בסיס של שכבה שלא מופיע לה גג במפה

  • D. 

   אופק B הוא גג של שכבה שלא מופיע לה בסיס במפה

  • E. 

   לא ניתן לדעת מי הוא הבסיס ומי הוא הגג במפה הזו.

 • 23. 
  תיאוריית נדידת היבשות הוצעה לראשונה על ידי
  • A. 

   אלפרד וגנר

  • B. 

   הרי הס

  • C. 

   צ'ארלס דרווין

  • D. 

   מקנזי ופלמר

  • E. 

   צ'ארלס ריכטר

 • 24. 
  מינרל השייך לקבוצת המינרלים הקרבונטיים שבו חלק מהקלציום מוחלף במגנזיום
  • A. 

   קלציט

  • B. 

   ארגוניט

  • C. 

   גיר

  • D. 

   קירטון

  • E. 

   דולומיט

 • 25. 
  העובי של הקרום הימי של כדור הארץ
  • A. 

   כ-70 ק"מ

  • B. 

   כ-200 ק"מ

  • C. 

   5-11 ק"מ

  • D. 

   כ-35 ק"מ

  • E. 

   25 ק"מ

Back to Top Back to top