Homesiri1 11-20smk2013

10 Questions
Homesiri1 11-20smk2013

Sila baca nota dahulu sebelum menjawab soalan. selamat berjaya

Please wait...
Questions and Answers
 • 1. 
  Untuk menggandakan teks/objek terpilih
  • A. 

   Copy

  • B. 

   Cut

  • C. 

   Paste

 • 2. 
  Untuk menampalkan hasil copy atau cut.
  • A. 

   Copy

  • B. 

   Cut

  • C. 

   Paste

 • 3. 
  Untuk memotong teks/objek terpilih dan ditampal ditempat lain
  • A. 

   Copy

  • B. 

   Cut

  • C. 

   Paste

 • 4. 
   . Digunakan untuk meniru format halaman dokumen ke dalam dokumen lainnya.
  • A. 

   Format pointer

  • B. 

   Strikethrough

  • C. 

   Text highlight color

 • 5. 
  Untuk memilih jenis huruf
  • A. 

   Font

  • B. 

   Font size

  • C. 

   Grow font

 • 6. 
  Untuk mengatur ukuran huruf
  • A. 

   Font

  • B. 

   Change case

  • C. 

   Font size

 • 7. 
   untuk memperbesar ukuran huruf secara segera/cepat
  • A. 

   Shrink font

  • B. 

   Grow font

  • C. 

   Change case

 • 8. 
  Untuk memperkecil ukuran huruf secara segera/cepat
  • A. 

   Shrink font

  • B. 

   Grow font

  • C. 

   Font

 • 9. 
   untuk mengubah status huruf kapital/huruf kecil
  • A. 

   Change Case

  • B. 

   Clear Formatting

  • C. 

   Bold

 • 10. 
  Untuk menghapus pemformatan teks terpilih
  • A. 

   Change case

  • B. 

   Clear Formatting

  • C. 

   Bold