Hjärnans Anatomi

10 Questions

Settings
Please wait...
Hjärnans Anatomi

.


Questions and Answers
 • 1. 
  Retikulära aktiveringssystemet, en struktur i hjärnstammen,  sorterar bort oviktig info och aktiverar oss när viktig info når oss
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 2. 
  Retikulära formationen väcker/ aktiverar oss efter sömn
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 3. 
  På svenska heter den förlängda märgen, men vad kan den kallas med ett annat namn?
 • 4. 
  Pons eller bryggan ligger framför lillhjärnan, ovanför förlängda märgen och ser ut som en knöl/ utbuktning. Den skickar info från lillhjärnan vidare till resten av hjärnan och fungerar då som en brygga. Vad kan pons kallas med ett annat namn? 
 • 5. 
  Vilka strukturer finns i mitthjärnan, mesencephalon? (En del strukturer som tas upp kan vara viktiga delar i andra större strukturer)
  • A. 

   Globus pallidus

  • B. 

   Subthalamic nucleus

  • C. 

   Substansia nigra

  • D. 

   Putamen

  • E. 

   Röda kärnan

  • F. 

   Periaqueductal grey matter

  • G. 

   Tallkottskörteln

  • H. 

   Tectum

  • I. 

   Tegmentum

  • J. 

   Superior colliculus

  • K. 

   Inferior colliculus

 • 6. 
  Vad heter kommissuren som binder samman de båda halvorna av thalamus? 
  • A. 

   Corpus callosum

  • B. 

   Anterior Commisure

  • C. 

   Massa intermedia

  • D. 

   Option 4

 • 7. 
  Match the following
  • A. Hypothalamus
  • A.
  • B. Neurohypofysen
  • B.
  • C. Adenohypofysen
  • C.
 • 8. 
  Vad heter den knöl på undersidan av hjärnan, bakom hypothalamus och hypofys, som är inblandad i emotion och minne?
  • A. 

   Mammillary body

  • B. 

   Tallkottskörteln

  • C. 

   Epifysen

  • D. 

   Globus pallidus

 • 9. 
  Match the following
  • A. Storhjärnan
  • A.
  • B. Mellanhjärnan( med bla thalamus)
  • B.
  • C. Mitthjärnan ( med tectum och tegmentum. Handleden i bilden av hjärnstammen som en hand.
  • C.
  • D. Pons och cerebellum
  • D.
  • E. Förlänga märgen/medulla
  • E.
 • 10. 
  Precis som corpus callosum länkar denna struktur ihop de båda hemisfärerna. Den har en funktion vid tex akut smärta och sitter framför thalamus och tredje ventrikeln.