Matte Gym - Quiz - Hjerne Trim

14 Sprsml | Total Attempts: 248

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Matte Gym - Quiz - Hjerne Trim

Hallo.. 7 klasse Tveitans!Lykke til med ukas "Geometri"Dette er en Quiz med ukas Geometri timer....Quiz tar maks 30 minutter.. Husk å ta diplom til slutt.


Questions and Answers
 • 1. 
  Hva er en vinkel? To straaler som deler samme endepunktet danner en vinkel. Ta en titt på figurer!Kan du en "vinkelmåler"
  • A. 

   Linjal

  • B. 

   Vektmåler

  • C. 

   Gradskive

 • 2. 
  Hvor mange vinkler har en trekant?
  • A. 

   En trekant har 6 vinkler

  • B. 

   En trekant har 3 vinkler

  • C. 

   En trekant har 4 vinkler

 • 3. 
  Hve er vinkelsum i denne trekanten?
  • A. 

   360 grad

  • B. 

   60 +60+60 = 180 grad

  • C. 

   95 grad

 • 4. 
  NabovinkelTo vinkler er nabovinkler hvis de har felles toppunkt og et vinkelbein felles, og de til sammen er lik 180°. Hva er nabo vinkelen til 60 grad i denne figuren?
  • A. 

   Vinkel 120 grad

  • B. 

   Vinkel 180 grad

  • C. 

   Vinkel 360 grad

 • 5. 
  Gradskive er et verktøy for å måle vinkler. De fleste gradskiver er som en halv sirkel på 180 grader. Ta en titt på bilde og svar!Hva er den minste vinkel som kan måles ved hjelp av denne gradskiven?
  • A. 

   180 grader

  • B. 

   0 grad

  • C. 

   1 grad

 • 6. 
  Ta en titt på bilde av gradskive igjen og svar!  Største vinkel som kan måles ved hjelp av denne vinkelmåler (gradskive) er
  • A. 

   180 grader

  • B. 

   360 grader

  • C. 

   90 grader

 • 7. 
  Regel: vinkelsum i en trekant er 180 grad. Ta en tiit på figuren under. Spørsmål:Hva er summen av vinkel A og vinkel B og vinkel C ?
  • A. 

   360 grader

  • B. 

   90 grader

  • C. 

   180 grader

 • 8. 
  Hva heter denne figuren?
  • A. 

   Kvadrat

  • B. 

   Rektangel med diameter d

  • C. 

   Sirkel med diameter d

 • 9. 
  En sirkel er geometrisk form, og en lukket kurve. Sentrum er et fast punkt. Hva kalles avvstanden mellom sentrum og et punkt i kurven?
  • A. 

   Radius

  • B. 

   Diameter

  • C. 

   Omkrets

 • 10. 
   Har de alle tre figurene noe i felles? 
  • A. 

   (a) Alle er tre-dimensjonell figurer

  • B. 

   (b) Alle figurer har en sirkel i overflaten

  • C. 

   Både svar (a) og (b) er riktige

 • 11. 
  To rette linjer som krysser hverandre danner alltid fire vinkler. Disse kalles for toppvinkler. Toppvinklene står mot hverandre og er like. Spørsmål: Er vinkel u og vinkel w like store?
  • A. 

   Nei.

  • B. 

   Ja. Fordi de er toppvinkler

  • C. 

   Ja. fordi de er nabovinkler.

 • 12. 
  Hjelp:   Vi vet at1. to nabovinkler til sammen må være 180 grader, fordi de utgjør en linje. 2. nabovinkler har ett bein felles med en annen vinkel. Spørsmål: Hva er nabovinkel til vinkel 41 grad i figuren?
  • A. 

   319 grader

  • B. 

   139 grader

  • C. 

   0 grad

 • 13. 
  Vi vet at enhver firkant kan deles i to trekanter. Vi vet også at vinkelsummen i en trekant er 180 grader.   Hva er vinkelsummen i en firkant?
  • A. 

   180 grader

  • B. 

   270 grader

  • C. 

   360 grader

 • 14. 
  Spørsmål: Kan du finne en stump vinkel blant disse?
Back to Top Back to top