Hist1505, Øvelse Til Eksamen (Nørstegård)

24 Questions | Total Attempts: 98

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Inflammation Quizzes & Trivia

Questions and Answers
 • 1. 
  Man sier en kilde kan benyttes som beretning om den er: (samtlige)
  • A. 

   Naturskapt

  • B. 

   Menneskeskapt

  • C. 

   Ikke-meddelende

  • D. 

   Meddelende

  • E. 

   Normativ

  • F. 

   Beskrivende

  • G. 

   Fremtidsrettet

  • H. 

   Fortidsrettet

 • 2. 
  Hypotetisk-deduktiv metode
  • A. 

   Hypotese -> Eksperiment -> Styrking/Avkreftelse

  • B. 

   Eksperiment -> Hypotese -> Styrking/Avkreftelse

  • C. 

   Hypotese -> Eksperiment -> BekreftelseAvkreftelse

  • D. 

   Eksperiment -> Hypotese -> Bekreftelse/Avkreftelse

 • 3. 
  Hvem sa at historikeren ikke kunne være en "røst som roper i ødemarken"?
  • A. 

   Halvdan Koth

  • B. 

   Francis Sejersted

  • C. 

   Jens Arup Seip

  • D. 

   Ernst Sars

  • E. 

   Edvard Bull

 • 4. 
  Farer ved statistikk i historie (kvantitativt)
  • A. 

   Aura av objektivitet

  • B. 

   Valget av inkluderte variabler

  • C. 

   Påliteligheten til innrapporteringen

  • D. 

   Spuriøse sammenhenger

  • E. 

   Kategoriseringen (Index)

  • F. 

   Aura av subjektivitet

Back to Top Back to top