HiỂu BiẾt CỦa BẠn ?

7 cu hi | Total Attempts: 34

SettingsSettingsSettings
Please wait...
HiỂu BiẾt CỦa BẠn ?

Với mong muốn tạo ra "sân chơi thư giãn trí tuệ" qlcnk32.6x.to với phương thức trắc nghiệm hoàn toàn mới, website còn được xem là một sân chơi rất hữu ích, chúng tôi liên tục cập nhật những câu hỏi trắc nghiệm.


Questions and Answers
 • 1. 
  Mật ong và xi-rô loại nào chữa ho tốt hơn?
  • A. 

   Mật ong

  • B. 

   Xi-rô

 • 2. 
  Ông sử dụng con lắc để chế tạo đồng hồ, ông cũng tìm ra rằng tốc độ rơi không phụ thuộc vào trọng lượng. Bạn cho biết ông là ai?
  • A. 

   Pythagoras (tiếng Hy Lạp: Πυθαγόρας; tiếng Pháp: Pythagore, tiếng Anh: Pythagoras)

  • B. 

   Galileo Galilei

  • C. 

   Albert Einstein

  • D. 

   Carl Friedrich Gauss

 • 3. 
  Loại cờ nào nhắc đến trong truyện Kiều của Nguyễn Du?
  • A. 

   Cờ tướng

  • B. 

   Cờ vua

  • C. 

   Cờ vây

  • D. 

   Cờ Othello

 • 4. 
  Năm 7 tuổi ông học khoa học tự nhiên, triết học, văn học. Năm 11 tuổi ông đi du học Ai Cập, trở thành học sinh của nhà toán học Euclides.ông đã tìm ra quy tắc đòn bẩy,đã định nghĩa trọng tâm của một vật và tìm ra được trọng tâm của các vật phẳng như hình tam giác, hình bình hành, hình thang.... Bạn có biết ông là
  • A. 

   Aristotle (hay Aristot; tiếng Hy Lạp: Αριστοτέλης, Aristotelēs)

  • B. 

   Archimedes (tiếng Hy Lạp: Αρχιμήδης, phiên âm tiếng Việt là Ác-si-mét)

  • C. 

   Euclid (tiếng Hy Lạp: Εὐκλείδης, phiên âm tiếng Việt là Ơ-clit)

  • D. 

   Pythagoras (tiếng Hy Lạp: Πυθαγόρας; tiếng Pháp: Pythagore, tiếng Anh: Pythagoras)

 • 5. 
  He ............ at Tan Son Nhat airport recently.
  • A. 

   Arrives

  • B. 

   Will arrive

  • C. 

   Has arrived

  • D. 

   Arrived

 • 6. 
  Da gồm có mấy lớp?
  • A. 

   2

  • B. 

   3

  • C. 

   4

  • D. 

   5

 • 7. 
  Nhà toán học nào nổi tiếng vì đã đoán ra quỹ đạo hình elip của mặt Trời:
  • A. 

   Pythagoras (tiếng Hy Lạp: Πυθαγόρας; tiếng Pháp: Pythagore, tiếng Anh: Pythagoras)

  • B. 

   Euclid (tiếng Hy Lạp: Εὐκλείδης, phiên âm tiếng Việt là Ơ-clit) là nhà toán học lỗi lạc thời cổ Hy Lạp

  • C. 

   Isaac Newton (phát âm như Isắc Niu-tơn) là nhà vật lý và nhà toán học vĩ đại người Anh.

  • D. 

   Thales thành Miletos (khoảng 624 TCN – khoảng 546 TCN), là một triết gia, một nhà toán học người Hy Lạp.

Back to Top Back to top