Hội Thi pHáp Luật - Đại Học Y Khoa pHạm Ngọc Thạch

30 Questions | Total Attempts: 825

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Hi Thi pHp Lut - i Hc Y Khoa pHm Ngc Thch

.


Questions and Answers
 • 1. 
  Luật khám bệnh, chữa bệnh số 40/2009/QH12 có hiệu lực từ:
  • A. 

   Ngày 23 tháng 11 năm 2009

  • B. 

   Ngày 04 tháng 12 năm 2009

  • C. 

   Ngày 01 tháng 01 năm 2011

  • D. 

   Ngày 01 tháng 11 năm 2011

 • 2. 
  Luật khám bệnh, chữa bệnh quy định "Người bệnh" là:
  • A. 

   Người được thăm khám thực thể

  • B. 

   Người sử dụng dịch vụ khám, chữa bệnh

  • C. 

   Người được chỉ định các phương pháp điều trị phù hợp

  • D. 

   Người thực hiện khám bệnh, chữa bệnh

 • 3. 
  Luật khám bệnh, chữa bệnh quy định: Người được xin cấp chứng chỉ hành nghề là các đối tượng, NGOẠI TRỪ:
  • A. 

   Y sỹ

  • B. 

   Kỹ thuật viên

  • C. 

   Dược sỹ

  • D. 

   Lương y

 • 4. 
  Các hành vi bị cấm quy định trong luật khám, chữa bệnh:
  • A. 

   Từ chối hoặc cố ý chậm cấp cứu người bệnh

  • B. 

   Cho mượn chứng chỉ hành nghề

  • C. 

   Sử dụng thuốc chưa được phép lưu hành

  • D. 

   Tất cả đều đúng

 • 5. 
  Khi cấp phát thuốc cho người bệnh, người được giao nhiệm vụ cấp phát thuốc có trách nhiệm:
  • A. 

   Thăm hỏi, động viên người bệnh

  • B. 

   Kiểm tra đơn thuốc, hàm lượng, liều dùng, tên thuốc và chất lượng thuốc

  • C. 

   Xử lý kịp thời các tai biến do dùng thuốc

  • D. 

   Ghi đầy đủ vào đơn thuốc về hàm lượng, cách dùng và thời gian dùng thuốc

 • 6. 
  Mẫu chứng chỉ hành nghề do ai ban hành?
  • A. 

   Giám đốc cơ sở khám, chữa bệnh

  • B. 

   Giám đốc Sở Y tế

  • C. 

   Chủ tịch Ủy ban nhân dân Tỉnh

  • D. 

   Bộ trưởng Bộ Y tế

 • 7. 
  Người hành nghề khám, chữa bệnh có quyền:
  • A. 

   Được từ chối khám, chữa bệnh nếu việc khám, chữa bệnh đó trái với quy định của pháp luật hoặc đạo đức nghề nghiệp

  • B. 

   Được tham gia bồi dưỡng, nâng cao năng lực chuyên môn

  • C. 

   Không phải chịu trách nhiệm khi thực hiện đúng quy định về chuyên môn kỹ thuật mà vẫn xãy ra tai biến

  • D. 

   Tất cả đều đúng

 • 8. 
  Theo luật khám chữa bệnh, việc hội chẩn được thực hiện khi:
  • A. 

   Bệnh vượt quá khả năng chẩn đoán và điều trị của người hành nghề

  • B. 

   Người bệnh được chẩn đoán mắc bệnh hiểm nghèo

  • C. 

   Người bệnh điều trị và có tiến triển tốt

  • D. 

   Muốn áp dụng phương pháp điều trị mới trên người bệnh

 • 9. 
  Hồ sơ bệnh án đối với người bệnh tâm thần, người bệnh tử vong được lưu trữ:
  • A. 

   Ít nhất 10 năm

  • B. 

   Ít nhất 25 năm

  • C. 

   Ít nhất 20 năm

  • D. 

   Ít nhất 30 năm

 • 10. 
  Điều kiện để cấp chứng chỉ hành nghề đối với người Việt Nam:
  • A. 

   Văn bằng chuyên môn liên quan đến y tế được công nhận tại Việt Nam

  • B. 

   Giấy chứng nhận đủ sức khỏe để hành nghề khám, chữa bệnh

  • C. 

   Có văn bản xác nhận quá trình thực hành

  • D. 

   Tất cả đều đúng

 • 11. 
  Có mấy hình thức của hội chẩn:
  • A. 

   4 hình thức

  • B. 

   5 hình thức

  • C. 

   6 hình thức

  • D. 

   7 hình thức

 • 12. 
  Luật khám chữa bệnh số 40/2009/QH12 được Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua vào thời gian nào?
  • A. 

   Ngày 23 tháng 11 năm 2009

  • B. 

   Ngày 04 tháng 12 năm 2009

  • C. 

   Ngày 01 tháng 01 năm 2011

  • D. 

   Ngày 01 tháng 11 năm 2011

 • 13. 
  Luật khám chữa bệnh quy định “Người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh” là ai?
  • A. 

   Người đã được cấp chứng chỉ hành nghề và thực hiện khám bệnh, chữa bệnh.

  • B. 

   Người cung cấp dịch vụ khám, chữa bệnh.

  • C. 

   Người chỉ định mọi phương pháp điều trị phù hợp.

  • D. 

   Người giám sát việc khám bệnh, chữa bệnh.

 • 14. 
  Luật khám bệnh, chữa bệnh số 40/2009/QH12 được ban hành vào thời gian nào?
  • A. 

   Ngày 23 tháng 11 năm 2009

  • B. 

   Ngày 04 tháng 12 năm 2009

  • C. 

   Ngày 01 tháng 01 năm 2011

  • D. 

   Ngày 01 tháng 11 năm 2011

 • 15. 
  Luật khám bệnh, chữa bệnh số 40/2009/QH12 được Quốc hội khóa mấy, kỳ họp thứ mấy thông qua?
  • A. 

   Quốc hội khóa XII, kỳ họp thứ 6

  • B. 

   Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ 6

  • C. 

   Quốc hội khóa XII, kỳ họp thứ 5

  • D. 

   Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ 5

 • 16. 
  Hội đồng chuyên môn xác định người hành nghề có sai sót chuyên môn kỹ thuật, NGOẠI TRỪ:
  • A. 

   Vi phạm trách nhiệm trong chăm sóc và điều trị.

  • B. 

   Vi phạm qui định chuyên môn kỹ thuật.

  • C. 

   Xâm phạm quyền của người bệnh.

  • D. 

   Thiếu phương tiện, trang thiết bị để cấp cứu người bệnh theo qui định nhưng không thể khắc phục được.

 • 17. 
  Hồ sơ bệnh án nội trú phải lưu trữ:
  • A. 

   Ít nhất 10 năm

  • B. 

   Ít nhất 15 năm

  • C. 

   Ít nhất 20 năm

  • D. 

   Ít nhất 25 năm

 • 18. 
  Hồ sơ bệnh án ngoại trú phải lưu trữ:
  • A. 

   Ít nhất 10 năm

  • B. 

   Ít nhất 15 năm

  • C. 

   Ít nhất 20 năm

  • D. 

   Ít nhất 25 năm

 • 19. 
  Hồ sơ bệnh án tai nạn lao động, tai nạn sinh hoạt được lưu trữ phải lưu trữ:
  • A. 

   Ít nhất 10 năm

  • B. 

   Ít nhất 15 năm

  • C. 

   Ít nhất 20 năm

  • D. 

   Ít nhất 25 năm

 • 20. 
  Trường hợp nào là trường hợp được quy định Bắt buộc chữa bệnh:
  • A. 

   Mắc bệnh truyền nhiễm nhóm A

  • B. 

   Bệnh tâm thần ở trạng thái kích động có ý tưởng, hành vi tự sát.

  • C. 

   Bệnh tâm thần ở trạng thái kích động gây nguy hiểm cho người khác theo quy định của pháp luật.

  • D. 

   Tất cả các câu trên đều đúng

 • 21. 
  Cơ sở khám chữa bệnh chỉ được triển khai áp dụng kỹ thuật mới lần đầu tiên áp dụng tại đơn vị khi:
  • A. 

   Đáp ứng đủ điều kiện về nhân sự, cơ sở vật chất, trang thiết bị, quy trình kỹ thuật được Giám đốc Bệnh viện cho phép thực hiện.

  • B. 

   Đáp ứng đủ điều kiện về nhân sự và tổ chức và được Hội đồng KHCN của Bệnh viện thông qua

  • C. 

   Đáp ứng đủ điều kiện về nhân sự và tổ chức và được Giám đốc Bệnh viện cho phép thực hiện

  • D. 

   Đáp ứng đủ điều kiện về nhân sự, cơ sở vật chất, trang thiết bị, quy trình kỹ thuật và được Bộ Y tế hoặc Sở Y tế ra Quyết định cho phép thực hiện

 • 22. 
  Điều kiện nhân sự khi triển khai kỹ thuật mới lần đầu tiên áp dụng tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, NGOẠI TRỪ :
  • A. 

   Có chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh mà phạm vi chuyên môn phù hợp với kỹ thuật mới, phương pháp mới.

  • B. 

   Có giấy chứng nhận đã được đào tạo về kỹ thuật mới, phương pháp mới.

  • C. 

   Là người làm việc hợp pháp tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

  • D. 

   Được Hội đồng Khoa học Công nghệ thẩm định đủ điều kiện và Giám đốc Bệnh viện ban hành quyết định cho phép.

 • 23. 
  Thẩm quyền phê duyệt danh mục kỹ thuật đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh:
  • A. 

   Hội đồng chuyên môn kỹ thuật Bệnh viện

  • B. 

   Hội đồng chuyên môn kỹ thuật Sở Y tế

  • C. 

   Hội đồng chuyên môn kỹ thuật Bộ Y tế

  • D. 

   Giám đốc Sở Y tế hoặc Bộ trưởng Bộ Y tế

 • 24. 
  Luật khám bệnh, chữa bệnh số 40/2009/QH12 có mấy chương?
  • A. 

   9

  • B. 

   8

  • C. 

   7

  • D. 

   6

 • 25. 
  Luật khám bệnh, chữa bệnh số 40/2009/QH12 có mấy điều?
  • A. 

   91

  • B. 

   90

  • C. 

   89

  • D. 

   88

Back to Top Back to top