Hekasi 6

10 | Total Attempts: 1589

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Hekasi 6

This is all about "Heograpiya,Kasaysayan at Sibika" Enjoy it!


Questions and Answers
 • 1. 
  Sino ang namumuno sa sangay na Lehislatibo?
  • A. 

   Kongreso

  • B. 

   Pangulo

  • C. 

   Korte Suprema

 • 2. 
  Association of __________ Asian Nations
 • 3. 
  May kabutihang dulot ang pakikipag-ugnayan ng Pilipinas sa ibang bansa?
  • A. 

   Katotohanan

  • B. 

   Palagay

 • 4. 
  United __________
 • 5. 
  Tinatawag ang SEATO na __________.
  • A. 

   Kasunduan sa Kosovo

  • B. 

   Kasunduan sa Spratlys

  • C. 

   Kasunduan sa Maynila

 • 6. 
  Pangulo ng Pilipinas nang maitatag ang ASEAN.
  • A. 

   Ferdinand Marcos

  • B. 

   Fidel Ramos

  • C. 

   Carlos Romulo

 • 7. 
  Ang bansang Pilipinas ay kabilang sa mga bansang maunlad?
  • A. 

   Katotohanan

  • B. 

   Palagay

 • 8. 
  Ano ang ibig sabihin ng UNICEF?
 • 9. 
  Bilang ng mga bansang lumagda sa Konstitusyon ng UN noong 1945.
 • 10. 
  Asia Pacific __________ Cooperation.