Haiwan jinak
11 Soalan
lihat gambar yang diberi, mengisi nama haiwan jinak dengan tepat. Setiap soalan diberi 5 minit untuk jawab.