Hội Chứng VIêm pHúc Mạc

10 cu hi | Total Attempts: 6108

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Hội Chứng VIêm pHúc Mạc

Hội chứng viêm phúc mạc


Questions and Answers
 • 1. 
  Viêm phúc mạc được hiểu là:
  • A. 

   Tình trạng viêm xảy ra trong khoang phúc mạc

  • B. 

   Tình trạng nhiễm trùng xảy ra trong khoang phúc mạc

  • C. 

   Tình trạng viêm hai lá của phúc mạc

  • D. 

   Tình trạng nhiễm trùng hai lá của phúc mạc

 • 2. 
  Loại viêm phúc mạc nào sau đây phổ biến nhất:
  • A. 

   Nguyên phát

  • B. 

   Thứ phát

  • C. 

   Tái phát

 • 3. 
  Viêm phúc mạc nguyên phát được hiểu là có...:
  • A. 

   Nguồn lây nhiễm đã xác định, nằm ngoài khoang bụng

  • B. 

   Nguồn lây nhiễm đã xác định, nằm trong khoang bụng

  • C. 

   Nguồn lây nhiễm không xác định, nhưng có thể nằm trong khoang bụng

  • D. 

   Nguồn lây nhiễm không xác định, nhưng luôn nằm ngoài khoang bụng

 • 4. 
  Tác nhân nào sau đây KHÔNG gây viêm phúc mạc:
  • A. 

   Vi khuẩn

  • B. 

   Nấm

  • C. 

   Ký sinh trùng

  • D. 

   Hóa chất

 • 5. 
  Tác nhân gây viêm phúc mạc thường gặp nhất là:
  • A. 

   Vi khuẩn

  • B. 

   Nấm

  • C. 

   Hóa chất

 • 6. 
  Đặc điểm của viêm phúc mạc:
  • A. 

   Dự hậu nặng, tất cả phải can thiệp bằng ngoại khoa

  • B. 

   Dự hậu nặng, hầu hết phải can thiệp bằng ngoại khoa

  • C. 

   Dự hậu nặng, nếu không được can thiệp ngoại khoa

  • D. 

   Dự hậu nặng, nếu bắt buộc phải can thiệp ngoại khoa

 • 7. 
  Cơ chế làm cho viêm phúc mạc có dự hậu nặng:
  • A. 

   Lá phúc mạc có diện tích lớn

  • B. 

   Bệnh nhân viêm phúc mạc thường lớn tuổi, sức đề kháng kém

  • C. 

   Cơ chế bảo vệ của cơ thể ở khoang phúc mạc kém hiệu quả

  • D. 

   Tất cả đúng

 • 8. 
  Viêm phúc mạc KHÔNG được phân loại theo:
  • A. 

   Nguồn gốc

  • B. 

   Tác nhân gây bệnh

  • C. 

   Chủ thể

  • D. 

   Diễn tiến

 • 9. 
  Loại viêm phúc mạc nào sau đây có dự hậu trước mắt kém nhất:
  • A. 

   Nguyên phát

  • B. 

   Thứ phát

  • C. 

   Tái phát

 • 10. 
  Loại viêm phúc mạc nào sau đây có dự hậu lâu dài dè dặt nhất:
  • A. 

   Nguyên phát

  • B. 

   Thứ phát

  • C. 

   Tái phát

Back to Top Back to top