Hội Chứng Tràn Khí Màng Phổi

10 cu hi
Hội Chứng Tràn Khí Màng Phổi

Lượng giá kiến thức ngoại khoa lâm sàng dành cho sinh viên y khoa năm thứ hai 

Please wait...
Questions and Answers
 • 1. 
  Hội chứng tràn khí màng phổi được định nghĩa là:
  • A. 

   Có sự hiện diện của khí ở bên dưới là tạng màng phổi

  • B. 

   Có sự thông thương giữa khí-phế quản và khoang màng phổi

  • C. 

   Có sự dò khí từ khoang màng phổi ra ngoài thành ngực

  • D. 

   Tất cả sai

  • E. 

   Câu C sai

 • 2. 
  BN bị tràn khí màng phổi có thể có nguy cơ nào sau đây:
  • A. 

   Nhiễm trùng khoang màng phổi

  • B. 

   Xơ hóa khoang màng phổi

  • C. 

   Chảy máu khoang màng phổi

  • D. 

   Tất cả sai

 • 3. 
  Nguồn gốc của khí màng phổi trong gãy xương sườn thường là:
  • A. 

   Khí-phế quản

  • B. 

   Nhu mô phổi

  • C. 

   Khí trời

  • D. 

   Tất cả sai

 • 4. 
  Đặc điểm của tràn khí màng phổi có nguồn gốc từ khí-phế quản gốc:
  • A. 

   Chấn thương nặng vùng giữa ngực

  • B. 

   Tràn khí trung thất phối hợp

  • C. 

   Câu A, B đúng

  • D. 

   Câu A, B sai

 • 5. 
  Nguyên nhân gây tràn khí màng phổi thường gặp nhất là:
  • A. 

   Chấn thương ngực kín, gãy xương sườn

  • B. 

   Chấn thương ngực kín, gãy xương ức

  • C. 

   Chấn thương ngực kín, vỡ phổi

  • D. 

   Vết thương thấu ngực

  • E. 

   Vết thương ngực hở

 • 6. 
  Đặc điểm khác nhau giữa vết thương thấu ngực và vết thương ngực hở là:
  • A. 

   Tổn thương lá thành

  • B. 

   Tổn thương lá tạng

  • C. 

   Khoang màng phổi thông thương với khí trời

  • D. 

   Phổi bị xẹp

  • E. 

   Tất cả đúng

 • 7. 
  Đặc điểm giống nhau giữa vết thương thấu ngực và vết thương ngực hở là:
  • A. 

   Tổn thương lá thành

  • B. 

   Tổn thương lá tạng

  • C. 

   Khoang màng phổi thông thương với khí trời

  • D. 

   Phổi bị xẹp

  • E. 

   Tất cả đúng

 • 8. 
  Đặc điểm sinh lý bệnh của tràn khí màng phổi:
  • A. 

   Áp suất khoang màng phổi chuyển sang dương tính

  • B. 

   Phổi không nở khi hít vào

  • C. 

   Giảm thông khí và tưới máu

  • D. 

   Phổi đối bên bị suy giảm chức năng

  • E. 

   Tất cả đúng

 • 9. 
  Trong tràn khí màng phổi, phổi bên bị tràn khí:
  • A. 

   Không nở khi thở ra

  • B. 

   Bị ép

  • C. 

   Bị giảm tưới máu nhưng thông khí còn bảo đảm

  • D. 

   Tất cả sai

 • 10. 
  Khác với tràn khí màng phổi đơn giản, tràn khí màng phổi áp lực:
  • A. 

   Là một cấp cứu ngoại khoa

  • B. 

   Cả hai phổi đều bị xẹp

  • C. 

   Cả thông khí và tưới máu đều bị suy giảm

  • D. 

   Tất cả đúng