Grundläggande Elkraft

16 Questions | Total Attempts: 345

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Grundläggande Elkraft

A swedish quiz about electric engineering.


Questions and Answers
 • 1. 
  Vilket av följande alternativ är inte en namnet en kabel.
  • A. 

   FQAR-PG

  • B. 

   Ölflex

  • C. 

   MGRx1,5

  • D. 

   SE N1XV

  • E. 

   AKKJ

 • 2. 
  Vad är ett normalt värde på den subtransienta reaktansen för en synkrongenerator med utpräglade poler? (Svaret anges i procent av basimpedansen.)
  • A. 

   2 %

  • B. 

   19 %

  • C. 

   74 %

  • D. 

   130 %

  • E. 

   400 %

 • 3. 
  Ungefär hur mycket eleffekt kan en av de större kärnkraftsreaktorerna i Sverige producera? Frågan avser installerad effekt innan den planerade effekthöjningen som regeringen godkände år 2008.
  • A. 

   1 MW

  • B. 

   10 MW

  • C. 

   100 MW

  • D. 

   1 GW

  • E. 

   10 GW

 • 4. 
  Vilken av följande elenergikällor lämpar sig bäst för att reglera frekvensen i det svenska elnätet?
  • A. 

   Vattenkraft

  • B. 

   Kärnkraft

  • C. 

   Vindkraft

  • D. 

   Solkraft

  • E. 

   Kolkraft

 • 5. 
  Vilken/vilka av följande alternativ är fördelar med att använda transistorer (t.ex. IGBT) istället för tyristorer för att växel- och likrikta strömmen i en HVDC-överföring?
  • A. 

   En IGBT är mer resistent mot höga kortslutningsströmmar.

  • B. 

   En IGBT är billigare än en tyristor.

  • C. 

   Man kan överföra mer effekt.

  • D. 

   Man kan göra en "dödnätstart" med en IGBT-växelriktare.

  • E. 

   Behovet av ett starkt nät i mottagarändan minskar.

 • 6. 
  Vilken av följande maskiner roterar snabbast?
  • A. 

   En fyrpolig synkronmaskin i generatordrift.

  • B. 

   En fyrpolig asynkronmaskin i generatordrift.

  • C. 

   En fyrpolig synkronmaskin i motordrift.

  • D. 

   En fyrpolig asynkronmaskin i motordrift.

  • E. 

   En sexpolig asynkronmaskin i generatordrift.

 • 7. 
  Vad är fördelen med en hög kortslutningsspänning på en krafttransformator?
  • A. 

   Tomgångsförlusterna minskar.

  • B. 

   Belastningsförlusterna minskar.

  • C. 

   Spänningsfallet minskar.

  • D. 

   Kortslutningseffekten minskar.

  • E. 

   Övertonerna minskar.

 • 8. 
  I ett elnät som matar en 12-puls tyristorlikriktare bildas övertoner som ibland kan behövas minskas med filter. Vilka av följande övertoner är dominerande om man inte använder något filter?
  • A. 

   2:a och 4:e

  • B. 

   3:e och 5:e

  • C. 

   5:e och 7:e

  • D. 

   8:e och 10:e

  • E. 

   11:e och 13:e

 • 9. 
  Var ligger världens största (mest installerad effekt) vattenkraftverk (år 2009)?
  • A. 

   Kina

  • B. 

   Brasilien

  • C. 

   Kongo

  • D. 

   USA

  • E. 

   Sverige

 • 10. 
  Det finns flera metoder för att minska startströmmen för en asynkronmotor. Vilket av följande alternativ är att föredra om man, förutom minskad startström, behöver ett högt vridmoment vid starten?
  • A. 

   Frekvensomriktarstart

  • B. 

   Mjukstart

  • C. 

   Y/D-start

  • D. 

   Reaktorstart

  • E. 

   Direktstart

 • 11. 
  När man ska överföra eleffekt längre sträckor över vatten används, av naturliga skäl, kabel som ligger på havsbotten. Om kabeln är flera mil lång, t.ex Norge-Holland eller Västervik-Gotland, används alltid likström. Vilken är den huvudsakliga anledningen till att man inte använder växelström?
  • A. 

   Magnetfälten skulle annars vara skadliga för havsdjuren.

  • B. 

   Den kapacitiva tomgångsströmmen blir för stor.

  • C. 

   Kabeln skulle annars blir för dyr.

 • 12. 
  Vilken av följande överströmsskydd ger längst tillåten kabellängd, med hänsyn till utlösningsvillkoret, vid given kabelarea?
  • A. 

   Dvärgbrytare 10 A, B-karakteristik.

  • B. 

   Dvärgbrytare 10 A, C-karakteristik.

  • C. 

   Diazedsäkring 10 A

  • D. 

   Dvärgbrytare 6 A, B-karakteristik.

  • E. 

   Dvärgbrytare 6 A, C-karakteristik.

 • 13. 
  I kraftverk används huvudsakligen synkrongeneratorer för att generera eleffekt. Hur gör man för att styra hur mycket reaktiv effekt generatorn tillverkar (eller förbrukar)?
  • A. 

   Man ändrar varvtalet.

  • B. 

   Man använder turbinen för att öka/minska vridmomentet.

  • C. 

   Man ändrar magnetiseringsströmmen.

  • D. 

   Man använder en fristående SVC. (Static VAr Compensator).

  • E. 

   Man ändrar lastvinkeln.

 • 14. 
  Vilken av följande är den viktigaste egenskapen hos Z-kopplad transformator som gör att man ibland använder den istället för de vanligare Y- eller D-koppling?
  • A. 

   Antalet lindningsvarv minskar.

  • B. 

   Transformatorn blir lättare.

  • C. 

   Kortslutningsspänningen ökar.

  • D. 

   Lindningarna medger amperevarvtalsbalans för varje ben vid osymmetrisk belastning utan att spänningsstegring uppstår på övriga faser.

  • E. 

   Transformatorn tål högre spänningar.

 • 15. 
  Ungefär hur stor del av den svenska elenergiförsörjningen kommer från vattenkraft ett normalblött år?
  • A. 

   10 %

  • B. 

   25 %

  • C. 

   50 %

  • D. 

   75 %

  • E. 

   100 %

 • 16. 
  I Sverige är elnäten för de högsta spänningarna (130, 220, 400 kV) direktjordade. Vilka följder får det?
  • A. 

   Det minskar personfaran vid jordfel.

  • B. 

   Det minskar störningar på telenät vid jordfel.

  • C. 

   Det ökar storleken på jordfelströmmar.

  • D. 

   Lågimpediva jordfel måste kopplas bort mycket snabbt.

  • E. 

   Man kan använda sparkopplade transformatorer mellan dessa spänningar.