Gružanski Kraj

21 Pitanja | Total Attempts: 60

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Gružanski Kraj

Proveri znanje o svom kraju!


Questions and Answers
 • 1. 
  Kojim planinama je okružena Gruža kao regija?
  • A. 

   Rudnik

  • B. 

   Gledićke planine

  • C. 

   Homoljske planine

  • D. 

   Kotlenik

  • E. 

   Ješevac

  • F. 

   Ramaćki visovi

  • G. 

   Goč

  • H. 

   Golija

  • I. 

   Ovčar

  • J. 

   Jelica

 • 2. 
  Koliko je dugačka reka Gruža prema vašoj proceni?
  • A. 

   Od 50 do 100 km

  • B. 

   Od 101 do 150 km

  • C. 

   Od 151 do 200 km

  • D. 

   Od 201 do 300 km

 • 3. 
  U kom mestu izvire reka Gruža?
  • A. 

   Vujetinci

  • B. 

   Svračkovci

  • C. 

   Čukojevac

  • D. 

   Vitanovac

  • E. 

   Pajsijević

 • 4. 
  Naziv reke Gruže potiče od starosrpske reči gruže koja znači?
  • A. 

   Potočić

  • B. 

   Reka u kojoj ima dosta ribe

  • C. 

   Plavi, potapa

 • 5. 
  Na padinama koje planine izvire Gruža?
  • A. 

   Kotlenik

  • B. 

   Avala

  • C. 

   Rudnik

  • D. 

   Maljen

 • 6. 
  Reka Gruža uliva se u Čukojevcu u Zapadnu moravu. Koja je pritoka Gruža Zapadnoj Moravi?
  • A. 

   Leva

  • B. 

   Desna

  • C. 

   Gruža se ne uliva u Zapadnu Moravu

 • 7. 
  Borački Krš se prostire sa koje strane Boračke reke?
  • A. 

   Leve

  • B. 

   Desne

  • C. 

   Ne postoji Boračka reka

 • 8. 
  Na padinama Boračkog Krša nalazi se crkva iz kog veka?
  • A. 

   XIV

  • B. 

   XV

  • C. 

   XVI

  • D. 

   XVII

  • E. 

   XVIII

 • 9. 
  Internacionalna likovna kolonija koja se svake godine održava u opštini Knić nosi koji naziv?
  • A. 

   Gružanska zima

  • B. 

   Gružansko proleće

  • C. 

   Gružansko leto

  • D. 

   Gružanska jesen

 • 10. 
  Brana na Gružanskom jezeru izgrađena je:
  • A. 

   1979. godine

  • B. 

   1984.

  • C. 

   1985.

  • D. 

   1988.

  • E. 

   1990.

 • 11. 
  Ukupna površina jezera je:
  • A. 

   934 hektara

  • B. 

   1532 hektara

  • C. 

   544 hektara

  • D. 

   320 hektara

 • 12. 
  Prosečna dubina Gružanskog jezera iznosi:
  • A. 

   Oko 6 m

  • B. 

   Oko 5 m

  • C. 

   Oko 4 m

  • D. 

   Oko 3 m

  • E. 

   Oko 2 m

 • 13. 
  Prema vašem mišljenju, koliko postoji vrsta ptica u Gružanskom kraju, koji je inače proglašen kao područje za očuvanje ptica (IBA područja - important birds areas)?
  • A. 

   Izmedju 20 i 40

  • B. 

   40-60

  • C. 

   60-100

  • D. 

   Preko 100

 • 14. 
  Koliko sela broji opština Knić?
  • A. 

   32

  • B. 

   34

  • C. 

   36

  • D. 

   38

  • E. 

   40

  • F. 

   41

 • 15. 
  Koliki je broj stanovnika u opštini Knić prema popisu stanovnika iz 2002?
  • A. 

   Oko 10000

  • B. 

   Oko 12000

  • C. 

   Oko 14000

  • D. 

   Oko 16000

 • 16. 
  Ukupna površina opštine Knić je:
  • A. 

   413 kvadratnih kilometara

  • B. 

   550 kvadratnih kilometara

  • C. 

   691 kvadratni kilometar

 • 17. 
  Koliko Guncati imaju stanovnika prema poslednje obavljenom popisu stanovnika?
  • A. 

   943

  • B. 

   1050

  • C. 

   569

  • D. 

   211

 • 18. 
  Koja od navedenih sela pripadaju opštini Knić?
  • A. 

   Ljuljaci

  • B. 

   Ramaća

  • C. 

   Ugljarevac

  • D. 

   Bresnica

  • E. 

   Bajčetina

  • F. 

   Bare

  • G. 

   Kneževac

  • H. 

   Čestin

  • I. 

   Vučkovica

  • J. 

   Goločelo

  • K. 

   Ladjevci

  • L. 

   Guncati

  • M. 

   Ravni Gaj

  • N. 

   Vrbeta

 • 19. 
  Kada se prvi put pominje naselje Borač, inače tako se nazivao predeo i u Kniću?
  • A. 

   U XIII veku

  • B. 

   U XIV veku

  • C. 

   U XV veku

 • 20. 
  Koja dva grada su postojala na teritiriji opštine Knić u srednjem veku?
  • A. 

   Borač i Guncati

  • B. 

   Čestin i Gruža

  • C. 

   Borač i Gruža

  • D. 

   Borač i Čestin

  • E. 

   Guncati i Gruža

 • 21. 
  Kako se naziva manastir Svete Bogorodice u Čestinu?
  • A. 

   Kamenac

  • B. 

   Ljubostinja

  • C. 

   Voljavča

  • D. 

   Blagoveštenje