Grile Pentru Idioti LA Dreptul Civil Teoria GeneraLA A Obligatiilor

118 Óntrebri | Total Attempts: 572

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Grile Pentru Idioti LA Dreptul Civil Teoria GeneraLA A Obligatiilor

Questions and Answers
 • 1. 
  In cazul stipulatiei pentru altul, daca promitentul nu-si executa obligatiile:
  • A. 

   Stipulantul poate obliga pe promitent sa-si execute obligatiile fata de el.

  • B. 

   Stipulantul poate obliga pe promitent sa-si execute obligatiile fata de terta persoana beneficiara.

  • C. 

   Stipulantul poate cere daune-interese, daca probeaza producerea in patrimoniul tertului a unui prejudiciu datorat neexecutarii obligatiilor catre tert.

 • 2. 
  Dreptul nascut din contractul in folosul unei terte persoane:
  • A. 

   Apartine stipulantului.

  • B. 

   Apartine tertului beneficiar.

  • C. 

   Se naste direct si mijlocit in patrimoniul tertului beneficiar.

 • 3. 
  In cazul stipulatiei pentru altul tertul beneficiar dobandeste dreptul din momentul:
  • A. 

   Incheierii contractului intre stipulant si promitent.

  • B. 

   In care tertul a acceptat dreptul stipulat in folosul sau.

  • C. 

   In care promitentul executa obligatia fata de tert.

 • 4. 
  In cazul stipulatiei pentru altul:
  • A. 

   Tertul beneficiar intra in concurs cu creditorii stipulantului pentru satisfacerea dreptului stipulat in folosul sau;

  • B. 

   Tertul beneficiar are actiune directa impotriva promitentului pentru satisfacerea dreptului sau;

  • C. 

   Daca tertul beneficiar a decedat inainte de a accepta dreptul, acesta, cat si actiunile insotitoare, se transmit mostenitorilor tertului.

 • 5. 
  Constituie forme ale simulatiei:
  • A. 

   Contractull fictiv;

  • B. 

   Conventia porte-fort;

  • C. 

   Contractul prin interpunere de persoane..

 • 6. 
  In cazul stipulatiei pentru altul, daca tertul beneficiar renunta la drept, in lipsa unor prevederi contractuale, dupa imprejurari:
  • A. 

   Dreptul poate profita numai stipulantului;

  • B. 

   Dreptul poate profita promitentului;

  • C. 

   Dreptul poate fi executat in folosul altui tert.

 • 7. 
  Stipulatia pentru altul creeaza raporturi:
  • A. 

   Intre stipulant si promitent.

  • B. 

   Intre stipulant si tert.

  • C. 

   Intre promitent si tert.

 • 8. 
  Constituie exceptii de la principiul relativitatii efectelor contractului:
  • A. 

   Invocarea contractului de catre un tert, in cadrul unei actiuni directe;

  • B. 

   Simulatia;

  • C. 

   Stipulatia pentru altul.

 • 9. 
  Terti, in materia simulatiei sunt:
  • A. 

   Succesorii universali si titlu universal;

  • B. 

   Creditorii chirografari;

  • C. 

   Succesorii cu titlu particular.

 • 10. 
  Pentru a se putea invoca exceptia de neexecutare a contractului trebuie indeplinite si conditiile:
  • A. 

   Obligatiile reciproce ale partilor sa-si aiba temeiul in acelasi contract

  • B. 

   Neexecutarea sa nu se datoreze unei fapte savarsite de partea care invoca neexecutarea;

  • C. 

   Punerea in intarziere.

 • 11. 
  Constituie pact comisoriu de gradul III urmatoarea clauza inserata intr-un contract:
  • A. 

   Pe data neexecutarii culpabile, contractul este rezolvit de drept;

  • B. 

   In caz de neexecutare, contractul se desfiinteaza fara punerea in intarziere a debitorului si fara alte formalitati;

  • C. 

   In caz de neexecutare, contractantul este indreptatit sa considere contractul ca fiind desfiintat.

 • 12. 
  Constituie pact comisoriu de gradul II urmatoarea clauza inserata intr-un contract:
  • A. 

   Pe data neexecutarii culpabile, contractul este rezolvit de drept;

  • B. 

   In caz de neexecutare, contractul se desfiinteaza fara punerea in intarziere a debitorului si fara alte formalitati;

  • C. 

   In caz de neexecutare, contractantul este indreptatit sa considere contractul ca fiind desfiintat.

 • 13. 
  In cazul contractelor translative de proprietate, riscul este suportat de:
  • A. 

   Debitorul obligatiei imposibil de executat;

  • B. 

   Dobanditorul bunului ce are calitatea de proprietar;

  • C. 

   Transmitatorul lucrului, daca proprietatea se transmisese si el fusese pus in intarziere cu privire la executarea obligatiei de predare.

 • 14. 
  Daca transmiterea proprietatii este afectata de o conditie suspensiva, riscul contractului este suportat de:
  • A. 

   Proprietarul sub conditie suspensiva, cu privire la starea bunului si la reducerea proportionala din pret, daca bunul a pierit fortuit, dar numai in parte, inainte de indeplinirea conditiei;

  • B. 

   Proprietarul sub conditie rezolutorie, cu privire la reducerea proportionala din pret, daca bunul s-a deteriorat, in parte, din culpa sa, iar cumparatorul nu a solicitat desfiintarea contractului;

  • C. 

   Cumparatorul, in cazul in care bunul a pierit, in intregul sau, fara o culpa a vanzatorului.

 • 15. 
  In cazul contractului incheiat prin telefon, locul incheierii contractului este acela:
  • A. 

   Unde se afla ofertantul;

  • B. 

   Unde se afla acceptantul;

  • C. 

   Locul unde are sediul principal operatorul de telefonie.

 • 16. 
  In sistemul de drept romanesc, in materia contractelor:
  • A. 

   Prioritara este vointa interna a partilor;

  • B. 

   Prioritara este vointa externa, exteriorizata, a partilor;

  • C. 

   Clauzele obisnuite trebuie expres stipulate, altfel raman fara eficienta juridica.*

 • 17. 
  Intr-un contract clauzele indoielnice se pot interpreta:
  • A. 

   In sensul care reiese din natura contractului;

  • B. 

   In intelesul in care ele pot produce un efect;

  • C. 

   In defavoarea celui care s-a obligat.

 • 18. 
  Intr-un contract:
  • A. 

   Oricat de generali ar fi termenii intrebuintati de parti, obiectul contractului se reduce numai la lucrurile la care se pare ca partile si-au propus a contracta;

  • B. 

   Cand partile au apelat la un exemplu, pentru a explica intelesul unor clauze, nu trebuie sa se reduca intinderea obligatiei la cuprinsul exemplului dat;

  • C. 

   Partea interesata poate dovedi ca vointa reala este alta decat cea exteriorizata prin cuvinte, dar aceasta proba se poate face numai cu elemente intrinseci contractului.

 • 19. 
  Este permisa denuntarea unilaterala a contractului in cazul:
  • A. 

   Contractului de inchiriere fara termen;

  • B. 

   Contractului de mandat ori de depozit

  • C. 

   Contractului de donatie, cand s-a prevazut expres in contract posibilitatea denuntarii unilaterale.

 • 20. 
  Daca o terta persoana incalca dreptul unei parti, derivand dintr-un contract, raspunderea ei va fi:
  • A. 

   Contractuala;

  • B. 

   Extracontractuala

  • C. 

   Penala.

 • 21. 
  Creditorii chirografari:
  • A. 

   Pot exercita toate drepturile si actiunile debitorului lor, in nume propriu, afara de acelea care sunt exclusiv personale debitorului;

  • B. 

   Pot, in numele lor personal, sa atace actele viclene, facute de debitor in prejudiciul drepturilor lor;

  • C. 

   Pot introduce actiuune in dovedirea simulatiei unui act incheiat de debitorul lor.

 • 22. 
  Actiunea in declararea simulatiei:
  • A. 

   Este imprescriptibila

  • B. 

   Poate fi invocata de parti, ele putand dovedi simulatia cu orice mijloc de proba indiferent de valoarea actului;

  • C. 

   Poate fi invocata de tertii interesati, ei putand dovedi existenta contractului secret prin orice mijoc de proba.

 • 23. 
  Rezolutiunea;
  • A. 

   Produce efecte ex nunc

  • B. 

   Produce efecte ex tunc

  • C. 

   Priveste contractele unilaterale cu executare uno ictu.

 • 24. 
  In cazul rezolutiunii judiciare:
  • A. 

   Punerea in intarziere a debitorului nu este obligatorie in toate cazurile

  • B. 

   Instanta are posibilitatea sa acorde debitorului un termen de gratie pentru ca acesta sa-si execute obligatia

  • C. 

   Neexecutarea obligatiilor de catre una dintre partile contractului poate sa fie fortuita.

 • 25. 
  Existenta unor pacte comisorii intr-un contract sinalagmatic cu executare uno ictu:
  • A. 

   Nu mai determina necesitatea interventiei instantei judecatoresti, cu exceptia pactului comisoriu de grad I

  • B. 

   Poate fi invocata de debitorul care nu si-a executat obligatia, daca pactul comisoriu este de ultimul grad

  • C. 

   Inlatura posibilitatea creditorului care si-a executat sau se declara gata sa-si execute obligatiile, de a cere executarea silita

Back to Top Back to top