Gray Wilson

3

Please wait...
Gray Wilson

پرسشنامه شخصیت گری ویلسون لطفا بهتمام سوالات جواب دهیددر پایان نمودار را به دقت مطالعه کنید


Questions and Answers
 • 1. 
  اگر غذایی را که در رستوران سفارش داده بودید، به کندی آورده می شد احتمالا بلند می شدید و آنجا راترک می کردید؟
  • A. 

   بله

  • B. 

   نه

 • 2. 
     برای شما گذشتن از کنار رستورانی که غذای مورد علاقه تان را دارد، هر چند هم گرسنه نباشید مشکل است؟
  • A. 

   بله

  • B. 

   نه

 • 3. 
        صبر می کنید تا ماشین یا وسایلتان،  قبل از معاینه کردن و تعمیرات مورد نیازشان خراب شوند؟  
  • A. 

   بله

  • B. 

   نه