Gpu Safe Raya Campaign 2019 Trivia Week 3

7 Questions | Total Attempts: 71

SettingsSettingsSettings
Gpu Safe Raya Campaign 2019 Trivia Week 3 - Quiz

Lets participate this GPU Safe Raya Campaign TRIVIA and enhance your daily safety practices. Stand a chance to win mystery prize by complete the quiz. 3 winners will be selected for each weekly quiz and prize is redeemable during the event on 26th May 2019. Goodluck!


Questions and Answers
 • 1. 
  Antara perkara-perkara yang perlu anda lakukan sebelum memulakan perjalanan yang jauh adalah seperti yang berikut KECUALI: Among the things you should do before starting a long journey are as the following EXCEPT:
  • A. 

   Periksa air bateri. Check the battery water.

  • B. 

   Periksa radio kaset. Check the cassette radio.

  • C. 

   Periksa minyak enjin. Check the engine oil.

  • D. 

   Periksa keadaan tayar. Check the condition of the tires.

 • 2. 
  Apakah factor utama berlakunya kemalangan di jalan yang lurus?. What is a major factor accidents in a straight way?.
  • A. 

   Angin tayar berlebihan. Tires pressure excessive.

  • B. 

   Tidak menggunakan signal Not using signal

  • C. 

   Kenderaan dipandu terlalu laju. The vehicle is driven too fast.

  • D. 

   Tidak memakai tali keledar. Not wearing a seat belt.

 • 3. 
  Sila klik semua yang berikut (anda boleh memilih lebih dari satu) apakah langkah berjaga-jaga agar anda sentiasa dalam kawalan semasa memandu? Please click all the following (you can select more than one) what is safety precaution you should take for staying in control during driving: 
  • A. 

   Anda boleh memecut apabila tiada kenderaan lain di lorong walaupun dalam keadaan hujan. You can speeding when nobody on the lanes even it is raining.

  • B. 

   Steering lebih longgar daripada biasa dan gelongsor apabila anda brek, tayar anda mungkin kehilangan cengkaman mereka dan kenderaan anda mungkin dalam keadaan "hydroplane". Terbaik untuk mengurangkan kelajuan anda. The steering looser than normal and sliding when you brake, your tires could be losing their grip and you might be hydroplaning. Best to reduce your speed.

  • C. 

   Jika anda memecut secara konsisten, anda mungkin akan lebih mudah terbabas. If you're pushing the accelerator and not going faster or slowing down while consistently holding the accelerator, you're likely losing traction

  • D. 

   Memeriksa tayar anda dengan baik , putar roda supaya anda dapat melihat seluruh tayar.  Bunga mungkin rosak di bahagian dalam. Sekiranya anda hanya melihat satu sisi sahaja, anda mungkin tidak menemui masalah itu. Properly inspect your tires for traction, turn the wheel so you can see the whole tire. The tread could be worn on the inside. If you just look at the side, you might not catch a trouble spot.

 • 4. 
  "Microsleep" adalah satu episod tidur yang singkat serta tidak dapat dikawal  kerana keletihan serta berlaku dalam tempoh yang singkat. Berikut adalah kesan buruk kepada "Microsleep", Kecuali:  Microsleep is an involuntary, very brief occurance of sleep due to fatigue. The followings are the negative effect effect on Microsleep, EXCEPT: 
  • A. 

   Menyebabkan berlaku kecederaan serta kemalangan Cause injuries and accidents

  • B. 

   Menjejaskan kecekapan dalam berkerja affects on competence at work

  • C. 

   Meningkatkan produktiviti kerja harian increase productivity.

  • D. 

   Boleh membunuh dalam hanya beberapa saat Can kill in seconds 

 • 5. 
  Bilakah anda disyorkan menggunakan gear "L" sewaktu memandu? When the recommended for you to use the "L" gear while driving?
  • A. 

   Semasa memotong kenderaan lain. When overtaking other vehicles

  • B. 

   Semasa keluar dari tempat letak kereta. When exit from the park

  • C. 

   Semasa menaiki atau menuruni jalan berbukit During ascending or descending a hill road

  • D. 

   Semasa masuk ke tempat letak kereta. When entering the car park.

 • 6. 
  Bagaimanakah anda mengurangkan titik buta kenderaan anda? How do you reduce your vehicle blind point?
  • A. 

   Memasang cermin atau kamera anti-titik buta. Install a mirror or blind anti-point camera.

  • B. 

   Menggunakan kenderaan yang lebih tinggi seperti SUV Use a vehicle such as SUV

  • C. 

   Menggunakan kenderaan yang lebih kecil seperti kereta kompak. Use smaller car such as compact car

  • D. 

   Memasang lampu signal yang lebih terang supaya kenderaan lain lebih cakna semasa anda ingin memotong/membelok.   Install a brighter signal light so that other vehicles are aware when you want to overtaking or turn.

 • 7. 
  Sila pilih jawapan betul di bawah ( anda boleh pilih lebih dari satu ) mengapa anda perlu meletak kereta secara mengundur? Please select the right answer below (you can choose more than one) why you need to reverse parking?
  • A. 

   Supaya lebih senang untuk membuka pintu kereta dan senang masuk kedalamnya. To make it easier to open & enter your car.

  • B. 

   Agar pandangan dihadapan tempat keluar tidak terhalang dan lebih selamat. In order for the view ahead of the exit place is unobstructed and safer.

  • C. 

   Supaya lebih cepat beredar sekiranya terjadi sebarang kecemasan. To make it faster if there is any emergencies.

  • D. 

   Untuk melindungi " reverse gear" anda daripada cepat rosak. To protect your "reverse gear" from being damaged quickly

Back to Top Back to top