GEOMETRIJA (5. razred)

17 Pitanja
Geometrija (5. Razred)

Provjerite svoje znanje iz geometrije!

Please wait...
Questions and Answers
 • 1. 
  Što je pravac?
  • A. 

   Ravna neomeđena crta

  • B. 

   Ravna omeđena crta

  • C. 

   Ravna isprekidana crta

 • 2. 
  Ispruženi kut je kut od 270°.
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 3. 
  Kako nazivamo kut koji ima 360°?
 • 4. 
  Kutove mjerimo:
  • A. 

   Trokutom

  • B. 

   Metrom

  • C. 

   Kutomjerom

 • 5. 
  293° ima:
  • A. 

   17 580'

  • B. 

   17 590'

  • C. 

   17 600'

 • 6. 
  Osnosimetrična slika često se zove i  zrcalna slika.
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 7. 
  Pravokutan trokut ima 2 prava kuta.
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 8. 
  Simetrala dužine je:
  • A. 

   Paralelna s dužinom i raspolavlja je

  • B. 

   Okomita na dužinu i raspolavlja je

  • C. 

   Okomita na dužinu i ne raspolavlja je

 • 9. 
  Ako su dva kuta suplementarna oni su nužno i sukuti.
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 10. 
  Sukuti su uvijek suplementarni.
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 11. 
  Dva pravca koja se sijeku određuju:
  • A. 

   2 kuta

  • B. 

   8 kutova

  • C. 

   4 kuta

 • 12. 
  Koje vrste mogu biti dva susjedna kuta?
  • A. 

   Tupi i ispruženi

  • B. 

   Oba su sukuta prava

  • C. 

   Jedan kut je tupi, a drugi šiljasti

  • D. 

   Oba su sukuta šiljasta

 • 13. 
  Za kutove različite veličine kažemo da su sukladni kutovi.
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 14. 
  Kut veći od 180° a manji od 360° zovemo
 • 15. 
  Dijagonale kvadrata su međusobno okomite.
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 16. 
  Svaki paralelogram je romb.
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 17. 
  Opseg trokuta jednak je:
  • A. 

   Razlici duljina svih njegovih stranica.

  • B. 

   Sumi duljina svih njegovih stranica

  • C. 

   Zbroju duljina svih njegovih stranica.