Microsoft Excel

6 Questions

Settings
Please wait...
Microsoft Excel

Провери своје знање.


Questions and Answers
 • 1. 
  Мicrosoft excel je
  • A. 

   програм за слушање музике

  • B. 

   програм за табеларне прорачуне

  • C. 

   програм за обраду текста

 • 2. 
  Функција  SUM представља функцију за одређивање средње вредности
  • A. 

   Тачно

  • B. 

   Нетачно

 • 3. 
  Адресе свих ћелија петог реда садрже број 5
  • A. 

   Tачно

  • B. 

   Нетачно

 • 4. 
  Функција AVERAGE служи за 
  • A. 

   сабирање и множење

  • B. 

   дељење

  • C. 

   одређивање средње вредности

 • 5. 
  Ако је ћелије испуњена низом повисилица (####), то значи
  • A. 

   да се нумерички податак не види због неприлагођене ширине колоне

  • B. 

   да се нумерички податак не види због неприлагођене висине реда

  • C. 

   да се текстуални податак не види зато што нисмо потврдили уноса података

 • 6. 
  Убацивање новог радног листа врши се помоћу опције
  • A. 

   Insert/ Worksheet

  • B. 

   Format/AutoFormat

  • C. 

   Table Properties