Geografi

10 Questions | Total Attempts: 30

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Geografi

Geografi


Questions and Answers
 • 1. 
  1- Lima proses menegak dalam kitaran hidrologi ialah 
  • A. 

   Sejatan, sejat peluhan ,kerpasan, resapan, pemejalwapan.

  • B. 

   Transpirasi, hidrologi, fotosintesis, infiltrasi, pemejalwapan

  • C. 

   Hidrologi, kerpasan, fotosintesisi, resapan, sejatan

 • 2. 
  2- Maksudkan dengan kerpasan ialah..
  • A. 

   Air yang tidak menyusup masuk akan bergerak mengikut graviti sebagai air larian permukaan

  • B. 

   Lembapan yang terdapat di atmosfera terpeluwap dan jatuh ke permukaan bumi dalam pelbagai bentuk seperti pepejal (salji, hujan batu dan hujan beku) dan cecair (hujan dan embun).

  • C. 

   Ialah itisan hujan yang jatuh ke permukaan tanah dianggap sebagai satu pukulan kecil ke atas tanah

 • 3. 
  3-Maksud sejat peluhan ialah ?
  • A. 

   Aliran lumpur akan menutup liang tanah di bahagian permukaan menyebabkan titisan hujan tidak boleh menyusup masuk.

  • B. 

   Pukulan air yang dihasilkan oleh tenaga keupayaan dan kinetik ini akan memecahkan tanah kepada partikel yang lebih kecil

  • C. 

   Satu proses kehilangan air ke atmosfera melalui proses transpirasi dari litupan bumi dan proses sejatan dari permukaan tanih.

 • 4. 
  4 - Proses infiltrasi ialah proses dimana..
  • A. 

   Air yang tidak menyusup masuk akan bergerak mengikut graviti sebagai air larian permukaan.

  • B. 

   wap air, cecair, dan pepejal yang bergerak meninggalkan tanah ke udara dan selanjutnya turun ke tanah dalam bentuk kerpasan.

  • C. 

   Keupayaan air masuk ke dalam lapisan tanah membentuk air bawah tanah.

 • 5. 
  5 - Sejatan adalah proses...
  • A. 

   proses penukaran air daripada bentuk cecair kepada wap air.

  • B. 

   Kehilangan air melalui liang-liang stoma daun.

  • C. 

   Kuantiti air yang sebenarnya disejatkan daripada tanah dan pepeluhan tumbuhan dalam satu jangka masa yang tertentu dibawah keadaan lembapan tanih dan litupan tumbuhan yang berubah-ubah.

 • 6. 
  6 - Proses pemeluwapan ialah proses...
  • A. 

   Dalam proses ini, haba pendam dibebaskan. Titik-titik air akan membentuk awan.

  • B. 

   Proses pintasan litupan bumi terhadap titisan air hujan yang turun ke bumi melalui proses kerpasan

  • C. 

   Yang terbentuk apabila wap air yang terhasil dari proses sejatan berada dalam udara. Perkembangan udara secara adiabatik menyebabkan berlakunya perolakan udara ke peringkat yang lebih tinggi.

 • 7. 
  7 - Air larian ialah..
  • A. 

   Titisan hujan yang jatuh ke permukaan tanah dianggap sebagai satu pukulan kecil ke atas tanah.

  • B. 

   Baki air hujan yang mengalir sama ada diatas permukaan bumi sub-permukaan atau dalam sungai

  • C. 

   Pukulan air yang dihasilkan oleh tenaga keupayaan dan kinetik ini akan memecahkan tanah kepada partikel yang lebih kecil.

 • 8. 
  8 - Apakah yang dimaksudkan dengan akuifer ?
  • A. 

   Air hujan yang menyusup masuk ke dalam tanah akan disimpan dalam formasi batuan yang boleh menakung air dan membendung air.

  • B. 

   ยท Air yang tidak menyusup masuk akan bergerak mengikut graviti

  • C. 

   Air yang mengalir di permukaan bumi daripada hujan atau kerpasan lain

 • 9. 
  9 - Pintasan atau cegatan silara adalah ?
  • A. 

   Halangan daripada tanah-tanih semasa air menuruni bukit

  • B. 

   tanah yang mengandungi batuan keras dan tidak berongga

  • C. 

   halangan daripada kanopi tumbuhan kepada air hujan yang turun

 • 10. 
  10 - Maksud pemeluwapan ialah ?
  • A. 

   pepeluhan daripada tumbuhan jika tanah itu mengalami lembapan yang optimum.

  • B. 

   Satu proses penukaran wap-wap air kepada cecair seperti hujan atau cairan salji.

  • C. 

   Kehilangan air melalui liang-liang stoma daun.