Geografi Tingkatan 1 - Bmb:saliran Dan Pinggir Laut

29 Questions
Geografi Tingkatan 1 - Bmb:saliran Dan Pinggir Laut

Malaysia geography curriculum for age 13-15

Please wait...
Questions and Answers
 • 1. 
  Rajah  1 menunjukkan  bentuk muka  bumi  kawasan  pinggir laut. Apakah bentuk  muka  bumi  X ?
  • A. 

   Teluk

  • B. 

   Tanjung

  • C. 

   Pentas benua

  • D. 

   Tebing tinggi

 • 2. 
  Rajah 2 menunjukkan  bentuk muka  bumi  hakisan  ombak. Apakah  X?
  • A. 

   Gua

  • B. 

   Gerbang laut

  • C. 

   Batu tunggul

  • D. 

   Tunggul sisa

 • 3. 
  Apakah  bentuk  muka  bumi  yang merujuk  kepada  pernyataan  di bawah.  
  • A. 

   Pulau

  • B. 

   Tanjung

  • C. 

   Pentas benua

  • D. 

   Tebing tinggi

 • 4. 
  Berikut ialah proses pembentukan muka bumi pinggir pantai. Apakah X?
  • A. 

   Teluk

  • B. 

   Tanjung

  • C. 

   Tebing tinggi

  • D. 

   Gerbang laut

 • 5. 
  Rajah 2 menunjukkan bentuk muka bumi pinggir laut. Rajah 2                                            Apakah  X?
  • A. 

   Lagun

  • B. 

   Pantai

  • C. 

   Tombolo

  • D. 

   Beting pasir

 • 6. 
  Antara berikut, manakah bentuk-bentuk fizikal yang terdapat di pinggir laut?             I     Tebing tinggi               II    Petempatan             III   Tanjung              IV   Hotel 
  • A. 

   I dan II

  • B. 

   I dan III

  • C. 

   I dan IV

  • D. 

   III dan IV

 • 7. 
  Mengenai bentuk fizikal di pinggir laut. Yang manakah berkaitan dengan peryataan di atas?   
  • A. 

   Lagun

  • B. 

   Gloup

  • C. 

   Tombolo

  • D. 

   Batu sisa

 • 8. 
  Proses dibawah menunjukkan proses pembentukan ciri fizikal di pinggir laut. Apakah yang boleh dikaitkan mengenai bentuk mukabumi  X berdasarkan pernyataan diatas? 
  • A. 

   Gua laut

  • B. 

   Batu sisa

  • C. 

   Batu tunggul

  • D. 

   Tebing sungai

 • 9. 
  Apakah kepentingan bandar yang terletak di kawasan pinggir laut berikut?
  • Mukah
  • Tawau
  • A. 

   Pelabuhan bebas

  • B. 

   Kawasan perikanan

  • C. 

   Bandar pentadbiran

  • D. 

   Pemprosesan mineral

 • 10. 
  Rajah 3 menunjukan satu bentuk mukabumi di pinggir laut. Rajah 3 Apakah bentuk mukabumi X?
  • A. 

   Teluk

  • B. 

   Tanjung

  • C. 

   Tebing tinggi

  • D. 

   Pentas benua

 • 11. 
  Antara berikut, pandang darat fizikal manakah yang terbentuk hasil daripada hakisan ombak?  I    Gerbang laut    II   Batu tunggul  III  Beting pasir IV Anak tanjung  
  • A. 

   I dan II

  • B. 

   I dan IV

  • C. 

   II dan III

  • D. 

   III dan IV

 • 12. 
  Kenapa pulau-pulau dalam senarai di bawah menjadi  tarikan pelancong?
  • A. 

   Kepelbagaian bentuk muka bumi

  • B. 

   Kekayaan hutan semula jadi

  • C. 

   Keunikan gua batu kapur

  • D. 

   Keindahan batu karang

 • 13. 
  Antara  yang  berikut,  yang manakah  merupakan  bentuk  muka  bumi  akibat  pemendapan ombak? I   Tanjung ll   Anak  tanjung Ill  Beting  pasir V  Gerbang  laut
  • A. 

   I dan II

  • B. 

   I dan IV

  • C. 

   II dan III

  • D. 

   III dan IV

 • 14. 
  Rajah  4 menunjukkan  bentuk muka  bumi  akibat  tindakan ombak. Rajah 4 Apakah bentuk yang terhasil dari tindakan hakisan ombak?  
  • A. 

   I dan II

  • B. 

   I dan IV

  • C. 

   II dan III

  • D. 

   III dan IV

 • 15. 
  Antara berikut manakah ciri fizikal yang dapat ditemui di kawasan pinggir laut? I    tebing tinggi II   batu tunggul III  teluk IV  jeram
  • A. 

   I, II dan III

  • B. 

   I, II dan IV

  • C. 

   I, III dan IV

  • D. 

   II, III dan IV

 • 16. 
  Namakan bentuk mukabumi akibat hakisan ombak dalam rajah 6. Rajah 6
  • A. P
  • A.
  • B. Q
  • B.
  • C. R
  • C.
  • D. S
  • D.
  • E. T
  • E.
  • F. U
  • F.
  • G. V
  • G.
 • 17. 
  Berdasarkan peta 1 di bawah, yang manakah kombinasi yang benar tentang lokasi sungai di Malaysia?  I         Sungai Pahang II        Sungai Rajang III        Sungai Sugut IV       Sungai Kinabatangan peta1
  • A. 

   I, II dan III

  • B. 

   I, II dan IV

  • C. 

   I, III dan IV

  • D. 

   II, III dan IV

 • 18. 
  Apakah pola saliran yang menepati huraian di atas?  
  • A. 

   Jejari

  • B. 

   Jejala

  • C. 

   Sejajar

  • D. 

   Reranting

 • 19. 
  Pola saliran jenis apakah yang terdapat pada senarai sungai di atas?
  • A. 

   Reranting

  • B. 

   Setumpu

  • C. 

   Sepunca

  • D. 

   Bersirat

 • 20. 
  Apakah persamaan kepentingan di kawasan berlorek dalam Rajah 5? rajah 5
  • A. 

   Kawasan tadahan

  • B. 

   Kawasan perkelahan

  • C. 

   Kawasan petempatan nelayan

  • D. 

   Kawasan menjana kuasa hidroelektrik

 • 21. 
  Padankan nama pola saliran dengan gambar yang diberi.
  • A. pola A
  • A.
  • B. pola B
  • B.
  • C. pola C
  • C.
  • D. pola D
  • D.
  • E. pola E
  • E.
  • F. pola F
  • F.
  • G. pola G
  • G.
 • 22. 
  Antara sungai berikut yang manakah berfungsi sebagai sempadan negeri semulajadi? I   Sungai Endau II   Sungai Bernam III  Sungai Rajang IV  Sungai Baram
  • A. 

   I dan II

  • B. 

   I dan IV

  • C. 

   II dan III

  • D. 

   III dan IV

 • 23. 
  Namakan sungai dan tasik yang ditandakan dalam peta 2. peta2
  • A. Tasik J
  • A.
  • B. Tasik K
  • B.
  • C. Tasik L
  • C.
  • D. Sungai M
  • D.
  • E. Sungai N
  • E.
  • F. Sungai O
  • F.
  • G. Sungai P
  • G.
 • 24. 
  Peta 3
  • Sungai terpanjang di Malaysia
  • Boleh dimudiki hingga ke bandar Kapit
  Sungai bertanda yang manakah boleh dikaitkan dengan maklumat di atas?
  • A. 

   I

  • B. 

   II

  • C. 

   III

  • D. 

   IV

 • 25. 
  Peta 4 Sungai bertanda X dalam peta mempunyai peranan yang penting.   Apakah kepentingan sungai X? I    sumber pengairan II   menjana kuasa hidroeletrik III   jalan pengangkutan IV  sumber air untuk kegunaan harian
  • A. 

   I dan II

  • B. 

   I dan IV

  • C. 

   II dan III

  • D. 

   III dan IV

 • 26. 
  Peta 5 Berdasarkan pernyataan dalam peta 5, kawasan manakah yang mewakili pernyataan tersebut?
  • A. 

   I

  • B. 

   II

  • C. 

   III

  • D. 

   IV

 • 27. 
  Rajah 6 menunjukkan proses pembentukan bentuk muka bumi di lembangan sungai. Rajah 6 Apakah bentuk muka bumi X?
  • A. 

   Tasik ladam

  • B. 

   Lurah bentuk U

  • C. 

   Dataran mendap

  • D. 

   Likuan terpenggal

 • 28. 
  Bentuk  muka  bumi  yang manakah  boleh  dikaitkan dengan  pernyataan  di  bawah?
  • A. 

   A

  • B. 

   B

  • C. 

   C

  • D. 

   D

 • 29. 
  Berdasarkan profile panjang sungai,pandakan gambar X, Y dan Z dengan bahagian profil sungai.  pic X  pic Y  pic Z
  • A. pic X
  • A.
  • B. pic Y
  • B.
  • C. pic Z
  • C.