Fungsi Komposisi

11 Questions | Total Attempts: 70

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Fungsi Komposisi

Fungsi dan fungsi komposisi serta fungsi invers


Questions and Answers
 • 1. 
  . Jika f (x) = 3x + 4, maka f (5) =
  • A. 

   A . 7

  • B. 

   B . 10

  • C. 

   C. 13

  • D. 

   D 19

  • E. 

   E 16

 • 2. 
  . f (x) = x2 – 7x + 15, jika f (a) = 5, maka nilai a    yang memenuhi adalah
  • A. 

   A. 2 atau 5

  • B. 

   B. – 2 atau 5

  • C. 

   C. – 2 atau – 5

  • D. 

   D. 4 atau 5

  • E. 

   E. – 4 atau – 5

 • 3. 
  . Jika f (x) = 4x + 1 dan g (x) = x2 + 7x, maka nilai     (fog)(-5) =
  • A. 

   A. 67

  • B. 

   B. 41

  • C. 

   C. 18

  • D. 

   D. - 39

  • E. 

   E. - 54

 • 4. 
  Jika dik : (gof)(x) = 2x2 + 4x + 5 dan g (x) = 2x       + 3, maka f (x) = ….
  • A. 

   A. x2 + 2x + 1

  • B. 

   B. 2x2 + 2x + 2

  • C. 

   C. 2x2 + x + 2 C. 2x2 + x + 2 C. 2x2 + x + 2 C. 2x2 + x + 2 C. 2x2 + x + 2 C.. 2x2 + 4x + 1

  • D. 

   C. 2x2 + x + 2 C. 2x2 + x + 2 D. 2x2 + 4x + 2

  • E. 

   C. 2x2 + x + 2 C. 2x2 + x + 2 C. 2x2 + x + 2 C. 2x2 + x + 2 C. 2x2 + x + 2 E. 2 X2 - 3 X +

 • 5. 
  Dik f (x) = x + 1, g (x) = 1 – x2 dan h (x) = x – 1.       Nilai (fogoh) (-1) = …..
  • A. 

   A. 3

  • B. 

   B. - 2

  • C. 

   C. - 3

  • D. 

   D. 5

  • E. 

   E. 2

 • 6. 
  . dik : f (x) = 2x – 5 dan g (x) = 3 – x, nilai a yang      memenuhi (fog) (a) = 7 adalah …..
  • A. 

   A. -13

  • B. 

   B.- 6

  • C. 

   C.- 3

  • D. 

   D 2

  • E. 

   E.0,5

 • 7. 
  Dik : f (x) = x2 – 3x – 4 dan g (x) = 2x + 3,       rumus fungsi (fog) (x) = ….
  • A. 

   A. 4x2 + 6x – 4

  • B. 

   B. 4x2 - 6x – 4

  • C. 

   C. 2x2 - 6x – 5 C. 2x2 - 6x – 5 C.2 X2 + 6 X - 5

  • D. 

   C. 2x2 - 6x – 5 D .2 X 2 + 6 X - 5

  • E. 

   E. 4 X 2 + 6 X - 5

 • 8. 
  . Fungsi f:RR dan g:RR ditentukan oleh       f (x) = 3x – 2 dan g (x) = 4x - x2       jika (fog)(x) = – 17, untuk nilai x yang          memenuhi adalah ….
  • A. 

   A. -1 DAN - 4

  • B. 

   B. - 1 DAN 5

  • C. 

   C. -1 DAN 4

  • D. 

   D. - 4 DAN 1

  • E. 

   E. - 5 DAN 1

 • 9. 
  Diketahui g (x) = x – 1 dan       (fog) (x) = x2 – 6x + 3. Maka nilai dari f (2) =
  • A. 

   A. - 2

  • B. 

   B. - 5

  • C. 

   C. 5

  • D. 

   D, - 6

  • E. 

   E. 6

 • 10. 
  Jika f(x) = x2 + 3x – 54 dan g(x) = x + 6 Maka =….f(x)/ g(x)  =
  • A. 

   A. x + 9

  • B. 

   B. x – 9

  • C. 

   C x – 6

  • D. 

   D. – x – 9

  • E. 

   E. - x - 9

 • 11. 
  . Diketahui f(x) = 2x+ 7 dang(x) =x2 - 4 x + 8       , jika (f+g)(x) = 30, maka        x yang memenuhi adalah
  • A. 

   A. – 5 dan 2

  • B. 

   B. – 2 dan – 5

  • C. 

   C. – 3 dan – 5

  • D. 

   D. 3 dan – 5

  • E. 

   E. – 3 dan 5 e. - 3 dan 5