Olivera K. Milicevic_formule I Funkcije U Excelu

10 | Total Attempts: 38

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Olivera K. Milicevic_formule I Funkcije U Excelu

Olivera K.MilićevićEkonomsko-trgovinska škola KulaPoslovna informatika III-4 ekonomski tehničar   2015/2016.Test  o osnovnim funkcijama i formulama u Excelu sadrži 10 pitanja, vreme je ograničeno na 10 minuta. Uneti svoje ime i prezime da bi započeli test.Na kraju možete pregledati i štampati svoje rezultate  u vidu potvde -(Certificate).


Questions and Answers
 • 1. 
  Šta je funkcija ? (odabrati jedan tačan odgovor)  
  • A. 

   Simboli koji predstavljaju odredjenu akciju

  • B. 

   Način uredjivanja podataka u odredjenom redosledu

  • C. 

   Ugradjene formule u Excelu

 • 2. 
  Kada počnete da kucate ime funkcije u formula baru , automatski se pojavljuje spisak funkcija koje počinju tim slovom.
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 3. 
  "Ikona ( dugme) za brzo ubacivanje funkcija  je ________________________"
 • 4. 
  Ako su ćelije: А1 = 90 А2 = 85 А3 = 80 А4 = 75 Kako će glasiti  Vaša formula za zbir svih vrednosti ?  (izabrati bar jedan tačan odgovor)
  • A. 

   =SUM(A1:A4)

  • B. 

   =A1+A2+A3+A4

  • C. 

   =sum(a1+a2+a3+a4)

  • D. 

   =sum(a1:a4)

 • 5. 
  =FUNCTION(argument1,argument2, ...)  je 
  • A. 

   Sintaksa pisanja opcionih argumenata

  • B. 

   Primer formule

  • C. 

   Opšta sintaksa svih funkcija

  • D. 

   Opšta sintaksa svih formula

 • 6. 
  Kada se kreira fiksna vrednost u formuli koristi se znak "______"
 • 7. 
  Sve funkcije moraju imati argumente.
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 8. 
    Koja od navedenih formula prikazuje najveću vrednost?                  (izabrati jedan odgovor)
  • A. 

   =(MAX)

  • B. 

   =MAX()

  • C. 

   +MAX()

 • 9. 
  Koji je menu  Excel programa prikazan na slici?
Back to Top Back to top