Fizika MozgÁsok Nagy TÉmazÁrÓ

45 krds | Total Attempts: 287

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Fizika Mozgsok Nagy Tmazr

Questions and Answers
 • 1. 
  A függőlegesen lefelé dobott test esetén a v0 kezdősebesség és a g (nehézségi gyorsulás) is ...................... mutat, így mindkettő előjele ..........................
  • A. 

   Lefelé, pozitív

  • B. 

   Felfelé, pozitív

  • C. 

   Lefelé, negatív

 • 2. 
  A függőlegesen felfelé dobott test esetén a v0 kezdősebesség és a g (nehézségi gyorsulás) ...................... irányba mutat. A pozitív irányba a v0 kezdősebesség mutat, míg a g nehézségi gyorsulás előjele   ..........................
  • A. 

   Azonos, pozitív

  • B. 

   Ellentétes, negatív

  • C. 

   Azonos, negatív

 • 3. 
  A következő mozgásegyenletek melyik mozgást írják leh = v0* t + 1/2*(g*t)2v = v0 + g*t
  • A. 

   Függőleges lefelé hajítást

  • B. 

   Függőleges felfelé hajítást

  • C. 

   Szabadesés

  • D. 

   Vízszintes hajítás

 • 4. 
  A következő mozgásegyenletek melyik mozgást írják leh = v0* t - 1/2*(g*t)2v = v- g*t
  • A. 

   Függőleges lefelé hajítást

  • B. 

   Függőleges felfelé hajítást

  • C. 

   Szabadesés

  • D. 

   Vízszintes hajítás

 • 5. 
  Ha egy kezdetben álló testre csak a Föld vonzóereje hat (egyéb mozgást akadályozó hatások elhanyagolhatók), akkor a test mozgását ........................ -nek nevezzük.
  • A. 

   Vízszintes hajítás

  • B. 

   Egyenesvonalú egyenletes mozgás

  • C. 

   Szabadesés

  • D. 

   Függőleges lefelé hajítás

 • 6. 
  A ................. a megtett út a és a megtételéhez szükséges időtartam hányadosa
  • A. 

   Gyorsulás

  • B. 

   Megtett út

  • C. 

   Sebesség

  • D. 

   Idő

 • 7. 
  A ......................... azt mutatja meg, hogy ha a mozgás a vizgált pillanatban egyenletessé válna, akkor a test azzal a sebességgel haladna egyenletesen tovább
  • A. 

   Pillanatnyi sebesség

  • B. 

   átlag sebesség

  • C. 

   Gyorsulás

  • D. 

   Tömeg

 • 8. 
  A ............... a sebesség megváltozásnak és a közben eltelt időtartamnak a a hányadosa
  • A. 

   Idő

  • B. 

   Megtett út

  • C. 

   Sebesség

  • D. 

   Gyorsulás

 • 9. 
  Az ......................... az a sebesség, amellyel a test egyenletesen mozogva ugyanazt az utat ugyanannyi idő alatt tenné meg, mint változó mozgással.
  • A. 

   Pillanatnyi sebesség

  • B. 

   Gyorsulás

  • C. 

   átlagsebesség

  • D. 

   Nehézségi gyorsulás

 • 10. 
  Az .............. a mozgás kezdőpontjából a végpontjába mutató vektor
  • A. 

   Sebesség

  • B. 

   Elmozdulás

  • C. 

   Idő

  • D. 

   Megtett út

 • 11. 
  Csak akkor jelöld igaznak a kijelentést, ha minden egyes szava igaz!Az olyan fizikai mennyiséget, amelynek nincs határozott iránya, skalármennyiségnek nevezzük. Skalármennyiség például a tömeg, a térfogat vagy a hőmérséklet.
  • A. 

   Igaz

  • B. 

   Hamis

 • 12. 
  Csak akkor jelöld igaznak a kijelentést, ha minden egyes szava igaz!Az olyan fizikai mennyiséget, amelynek nincs határozott iránya, skalármennyiségnek nevezzük. Skalármennyiség például az elmozdulás.
  • A. 

   Igaz

  • B. 

   Hamis

 • 13. 
  Csak akkor jelöld igaznak a kijelentést, ha minden egyes szava igaz!Vannak olyan fizikai mennyiségek, melyeknek nagysága és iránya is van. Az ilyen mennyiséget  vektorrmennyiségnek (vektornak) nevezzük. Vektormennyiség például az elmozdulás.
  • A. 

   Igaz

  • B. 

   Hamis

 • 14. 
  Csak akkor jelöld igaznak a kijelentést, ha minden egyes szava igaz!A helyvektor végpontja mindig az anyagi pontra mutat, tehát követi a pontszerú test mozgását. A mozgás kezdőpontjába és a végpontjába mutató helyvektorok különbsége adja meg az elmozdulásvektort.
  • A. 

   Igaz

  • B. 

   Hamis

 • 15. 
  A vonatkoztatási rendszerben az egyes pontszerű testek (anyagi pontok) helye az origóból az anyagi pontba húzott vektorral adható meg. Ezt ..................-nak nevezzük
  • A. 

   Sebességvektor

  • B. 

   Helyvektor

  • C. 

   útvektor

  • D. 

   Elmozdulásvektor

 • 16. 
  Az Egyenesvonalú Egyenletes Mozgást (EEM) kísérletileg az órán a ............-csővel vizsgáltuk.
  • A. 

   Einstein

  • B. 

   Galileo

  • C. 

   Mikola

  • D. 

   Nem vizsgáltuk

 • 17. 
  A sebesség mértékegysége
  • A. 

   M/s

  • B. 

   Kg

  • C. 

   M/s2

  • D. 

   S

 • 18. 
  A gyorsulás mértékegysége
  • A. 

   M/s

  • B. 

   Kg

  • C. 

   M/s2

  • D. 

   S

 • 19. 
  Az elmozdulás mértékegysége
  • A. 

   M/s

  • B. 

   M

  • C. 

   M/s2

  • D. 

   S

 • 20. 
  Nehézségi gyorsulás értéke a Földön  (m/s2) (megközelítőleg)
  • A. 

   9,81

  • B. 

   120

  • C. 

   15,11

  • D. 

   9,01

 • 21. 
  Nehézségi gyorsulás értéke a Holdon  (m/s2) (megközelítőleg)
  • A. 

   1,635

  • B. 

   11,25

  • C. 

   120

  • D. 

   Nincs nehézségi gyorsulás, mert nincs légkör

 • 22. 
  Ezek egy egyenesvonalú egyenletes mozgás grafikonjai
  • A. 

   Igaz

  • B. 

   Hamis

 • 23. 
  Az első ábrán három, egyenes vonalú egyenletes mozgást végző test út-idő grafikonját látod. Melyikhez tartozik a sebesség-idő grafikon?
  • A. 

   A

  • B. 

   B

  • C. 

   C

  • D. 

   Mindhez, hisz mindegyik test 6 s-ig mozgott

 • 24. 
  Az ábra egy test egyenes mentén végzett mozgásának út-idő grafikonját mutatja. Melyik az igaz?
  • A. 

   A test 10 másodpercen keresztül egyenletesen mozgott

  • B. 

   A 3. szakaszon a lejtőn lefelé csúszott a test

  • C. 

   A test 4 másodpercig nyugalomban volt

  • D. 

   A test mozgása során 20 métert tett meg

 • 25. 
  A szabadesést az órán ezzel mutattuk be
  • A. 

   Ejtőzsinór

  • B. 

   Ejtőnehezék

  • C. 

   Fénykép

  • D. 

   Nem mutattuk be

Back to Top Back to top