Fizika, 8. Razred (Tlak, Delo In Energija, Opis Snovi)

14 Questions | Total Attempts: 711

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Fizika, 8. Razred (Tlak, Delo In Energija, Opis Snovi)

Vprašanja zajemajo naslednja poglavja:TLAK DELO IN ENERGIJA OPIS SNOVI NEKAJ PREVODOV:Submit My Answer = Potrdi odgovorStart quiz = Začni s kvizom


Questions and Answers
 • 1. 
  5 J dela opraviš, ko s silo 1 N dvigneš telo za ________.
 • 2. 
  Katere so enote za tlak?a) Nm2b) Pac) N/m2č) N/m3
  • A. 

   A)

  • B. 

   B)

  • C. 

   C)

  • D. 

   č)

 • 3. 
  Katere so enote za delo?
  • A. 

   Nm

  • B. 

   N/m

  • C. 

   J

  • D. 

   Kgm

 • 4. 
  Na kateri sliki so pravilno narisane sile na telo, ki plava na vodni gladini?
  • A. 

   A - prva slika

  • B. 

   B - druga slika

  • C. 

   C - tretja slika

 • 5. 
  Kolikšna je potencialna energija, če dvesto gramsko  telo dvignemo za 2,5 metra?
  • A. 

   Wp = 500 J

  • B. 

   Wp = 5 Nm

  • C. 

   Wp = 50 J

  • D. 

   Wp = 0,5 J

 • 6. 
  Dve po obliki in masi enaki žogi se kotalita po klancu navzdol. Prva modra ima hitrost 5 m/s, druga rdeča pa 4 m/s. Katera žoga ima večjo kinetično energijo in zakaj?
  • A. 

   Druga rdeča žoga ima večjo kinetično energijo, ker ima manjšo hitrost.

  • B. 

   Prva modra žoga ima večjo kinetično energijo, ker ima enako maso kot rdeča žoga.

  • C. 

   Prva modra žoga ima večjo kinetično energijo, ker ima večjo hitrost.

  • D. 

   Prva modra žoga ima večjo kinetično energijo, ker ima manjšo hitrost.

 • 7. 
  Katero telo ima večjo potencialno energijo?
  • A. 

   A

  • B. 

   B

  • C. 

   C

  • D. 

   D

 • 8. 
  Kateri temperaturi je enaka absolutna temperatura 293 K?
  • A. 

   30 stopinjam celzija

  • B. 

   25 stopinjam celzija

  • C. 

   273 stopinjam celzija

  • D. 

   20 stopinjam celzija

 • 9. 
  Kakšno delo opravljamo pri zabijanju žebljev?
  • A. 

   Negativno delo.

  • B. 

   Pozitivno delo.

  • C. 

   Delo nič.

 • 10. 
  Kako imenujemo merilnik na sliki, s katerim merimo zračni tlak?
  • A. 

   Areometer

  • B. 

   Termometer

  • C. 

   Tlakomer

  • D. 

   Kovinski barometer

 • 11. 
  Kako imenujemo napravo za merjenje gostote?
  • A. 

   Manometer

  • B. 

   Silomer

  • C. 

   Termometer

  • D. 

   Areometer

 • 12. 
  Kolikšna je kinetična energija na četrtini višine?
  • A. 

   26 J

  • B. 

   52 J

  • C. 

   13 J

  • D. 

   39 J

 • 13. 
  Pod katerim telesom je največji tlak?
  • A. 

   A

  • B. 

   B

  • C. 

   C

  • D. 

   D

 • 14. 
  S kolikšno silo moramo vleči breme na sliki?
  • A. 

   30 N

  • B. 

   15 N

  • C. 

   10 N

  • D. 

   60 N

Back to Top Back to top