Finantele Firmei. Rezolvate Mod Drpciv

50 Questions | Total Attempts: 34

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Finantele Firmei. Rezolvate Mod Drpciv

.


Questions and Answers
 • 1. 
  O societate comerciala pe actiuni dispune de un capital social format din 10.000 de actiuni cu o valoare nominala de 2 lei/actiune. Valoarea de piata a actiunilor societatii este de 4 lei/actiune. Conducerea societatii hotoraste majorarea capitalului social prin emisiunea a 5.000 de actiuni noi la o valoare de emisiune de 3 lei/actiune. Dupa cresterea capitalului, valoarea de piata a actiunilor societatii va fi:
  • A. 

   3 lei/actiune

  • B. 

   4 lei/actiune

  • C. 

   2,33 lei/actiune

  • D. 

   3,67 lei/actiune

 • 2. 
  O societate comerciala pe actiuni dispune de un capital social format din 10.000 de actiuni cu o valoare nominala de 2 lei/actiune. Valoarea de piata a actiunilor societatii este de 4 lei/actiune. Conducerea societatii hotoraste majorarea capitalului social prin emisiunea a 5.000 de actiuni noi la o valoare de emisiune de 3 lei/actiune. Valoarea(teoretica) a unui drept de subscriere va fi:
  • A. 

   2 lei

  • B. 

   1,67 lei

  • C. 

   0,67 lei

  • D. 

   0,33 lei

 • 3. 
  O societate comerciala pe actiuni dispune de un capital social format din 10.000 de actiuni cu o valoare nominala de 2 lei/actiune. Valoarea de piata a actiunilor societatii este de 4 lei/actiune. Conducerea societatii hotoraste majorarea capitalului social prin emisiunea a 5.000 de actiuni noi la o valoare de emisiune de 3 lei/actiune. Valoarea unitara a primei de emisiune va fi:
  • A. 

   0,33 lei/actiune

  • B. 

   0,67 lei/actiune

  • C. 

   1 leu/actiune

  • D. 

   2 lei/actiune

 • 4. 
  O societate comerciala pe actiuni dispune de un capital social format din 10.000 de actiuni cu o valoare nominala de 2 lei/actiune. Valoarea de piata a actiunilor societatii este de 4 lei/actiune. Conducerea societatii hotoraste majorarea capitalului social prin emisiunea a 5.000 de actiuni noi la o valoare de emisiune de 3 lei/actiune. In urma acestei operatiuni capitalului social va creste cu:
  • A. 

   10.000 lei

  • B. 

   15.000 lei

  • C. 

   18.350 lei

  • D. 

   20.000 lei

 • 5. 
  O societate comerciala pe actiuni dispune de un capital propriu format din 20.000 lei(10.000 actiuni), fond de rezerva 8.000 lei si prime de emisiune 3.000 lei. Valoarea de piata a actiunilor societatii este de 4 lei/actiune. Conducerea societatii hotoraste majorarea capitalului social prin incorporarea primelor de emisiune si a 50% din fondul de rezerva. Dupa cresterea capitalului, valoarea de piata a actiunilor societatii va fi: 
  • A. 

   1,74 lei/actiune

  • B. 

   2,96 lei/actiune

  • C. 

   3,22 lei/actiune

  • D. 

   4 lei/actiune

 • 6. 
  O societate comerciala pe actiuni dispune de un capital social format din 10.000 de actiuni cu o valoare nominala de 2 lei/actiune. Valoarea de piata a actiunilor societatii este de 4 lei/actiune. Conducerea societatii hotoraste majorarea capitalului social prin emisiunea a 5.000 de actiuni noi la o valoare de emisiune de 3 lei/actiune. In urma acestei operatiuni capitalul propriu va creste:
  • A. 

   10.000 lei

  • B. 

   15.000 lei

  • C. 

   18.350 lei

  • D. 

   20.000 lei

 • 7. 
  O societate comerciala pe actiuni dispune de un capital propriu format din 20.000 lei (10.000 actiuni), fond de rezerva 8.000 lei si prime de emisiune 3.000 lei. Valoarea de piata a actiunilor societatii este de 4 lei/actiune. Conducerea societatii hotoraste majorarea capitalului social prin incorporarea primelor de emisiune si a 50% din fondul de rezerva. Valoarea(teoretica) a unui drept de atribuire va fi:
  • A. 

   0,78 lei

  • B. 

   1,04 lei

  • C. 

   2 lei

  • D. 

   2,26 lei

 • 8. 
  O societate comerciala pe actiuni dispune de un capital propriu format din 20.000 lei (10.000 actiuni), fond de rezerva 8.000 lei si prime de emisiune 3.000 lei. Valoarea de piata a actiunilor societatii este de 4 lei/actiune. Conducerea societatii hotoraste majorarea capitalului social prin incorporarea primelor de emisiune si a 50% din fondul de rezerva. In urma acestei operatiuni capitalul propriu va creste cu:
  • A. 

   0 lei

  • B. 

   3.500 lei

  • C. 

   7.000 lei

  • D. 

   14.000 lei

 • 9. 
  O societate comerciala pe actiuni dispune de un capital propriu format din 20.000 lei (10.000 actiuni), fond de rezerva 8.000 lei si prime de emisiune 3.000 lei. Valoarea de piata a actiunilor societatii este de 4 lei/actiune. Conducerea societatii hotoraste majorarea capitalului social prin incorporarea primelor de emisiune si a 50% din fondul de rezerva. De cate drepturi de atribuire are nevoie de un vechi actionar pentru a putea primi gratuit 35 actiuni din noua emisiune: 
  • A. 

   0

  • B. 

   50

  • C. 

   100

  • D. 

   200

 • 10. 
  Se considera un imprumut obligatar ale carui caracteristici sunt urmatoarele: numar de obligatiuni emise 10.000, pret de emisiune 4 lei/obligatiune, valoarea nominala 5 lei/obligatiune, durata imprumutului 4 ani, rata nominala a dobanzii 9%, rambursarea se face prin amortizari constante la nivelul valorii nominale. Dobanda datorata pentru al treilea an este:
  • A. 

   1.800 lei

  • B. 

   2.250 lei

  • C. 

   2.700 lei

  • D. 

   3.375 lei

 • 11. 
  Se considera un imprumut obligatar ale carui caracteristici sunt urmatoarele: numar de obligatiuni emise 10.000, pret de emisiune 4 lei/obligatiune, valoarea nominala 5 lei/obligatiune, durata imprumutului 4 ani, rata nominala a dobanzii 9%, rambursarea se face prin amortizari constante la nivelul valorii nominale. Valoarea primei de emisiune este:
  • A. 

   0 lei

  • B. 

   10.000 lei

  • C. 

   40.000 lei

  • D. 

   50.000 lei

 • 12. 
  Se considera un imprumut obligatar ale carui caracteristici sunt urmatoarele: numar de obligatiuni emise 10.000, pret de emisiune 4 lei/obligatiune, valoarea nominala 5 lei/obligatiune, durata imprumutului 4 ani, rata nominala a dobanzii 9%, rambursarea se face prin amortizari constante la nivelul valorii nominale. Nivelul anuitatii in al doilea an va fi: 
  • A. 

   12.700 lei

  • B. 

   13.600 lei

  • C. 

   14.750 lei

  • D. 

   15.875 lei

 • 13. 
  Se considera un imprumut obligatar ale carui caracteristici sunt urmatoarele: numar de obligatiuni emise 10.000, pret de emisiune 4 lei/obligatiune, valoarea nominala 5 lei/obligatiune, durata imprumutului 4 ani, rata nominala a dobanzii 9%, rambursarea se face prin amortizari constante la nivelul valorii nominale. Nivelul amortizarii anuale este:
  • A. 

   10.000 lei

  • B. 

   11.125 lei

  • C. 

   12.500 lei

  • D. 

   13.625 lei

 • 14. 
  Se considera un imprumut obligatar ale carui caracteristici sunt urmatoarele: numar de obligatiuni emise 10.000, pret de emisiune 4 lei/obligatiune, valoarea nominala 5 lei/obligatiune, durata imprumutului 4 ani, rata nominala a dobanzii 9%, rambursarea se face prin amortizari constante la nivelul valorii nominale. Dobanda datorata pentru al doilea an este:
  • A. 

   4.500 lei

  • B. 

   3.375 lei

  • C. 

   2.700 lei

  • D. 

   0 lei

 • 15. 
  O societate comerciala prezinta: capital propriu 50.000 lei, capital permanent 90.000 lei si datorii totale 60.000 lei. In conditiile unui cost al capitalului propriu de 14% si al unui cost al datoriilor de 9%, costul mediu ponderat al capitalului va fi:
  • A. 

   6,2%

  • B. 

   11,27%

  • C. 

   12,5%

  • D. 

   23%

 • 16. 
  O societate comerciala pe actiuni dispune de un capital propriu format din 20.000 lei (10.000 actiuni), fond de rezerva 8.000 lei si prime de emisiune 3.000 lei. Valoarea de piata a actiunilor societatii este de 4 lei/actiune. Conducerea societatii hotoraste majorarea capitalului social prin incorporarea primelor de emisiune si a 50% din fondul de rezerva. Suma platita de un cumparator neactionar pentru cumpararea a 70 de actiuni noi va fi:
  • A. 

   7,28 lei

  • B. 

   20,8 lei

  • C. 

   104 lei

  • D. 

   208 lei

 • 17. 
  O societate comerciala prezinta: capital social 17.000 lei, datorii pe termen lung 9.000 lei si datorii pe termen scurt 5.000 lei. In conditiile unui cost al capitalului social de 20%, al unui cost al datoriilor pe termen lung de 10% si al unui cost al datoriilor pe termen scurt de 9%, costul mediu ponderat al capitalului va fi:
  • A. 

   39%

  • B. 

   16,53%

  • C. 

   15,32%

  • D. 

   13,86%

 • 18. 
  O societate comerciala prezinta: capital permanent 25.000 lei , datorii pe termen lung 12.000 lei si datorii pe termen scurt 7.000 lei. In conditiile unui cost al capitalului propriu de 20%, al unui cost al datoriilor pe termen lung de 10% si al unui cost al datoriilor pe termen scurt de 9%, costul mediu ponderat al capitalului va fi:
  • A. 

   13,84%

  • B. 

   14,66%

  • C. 

   15,51%

  • D. 

   39%

 • 19. 
  Sa se calculeze termenul de recuperare neactualizat pentru o investitie care genereaza urmatoarele fluxuri nete de numerar:Anul123456Flux de numerar (mii lei)-12.000+5.000+6.000+10.000+8.000+2.000
  • A. 

   1 an si 6 luni

  • B. 

   2 ani si 9 luni

  • C. 

   2 ani si 5 luni

  • D. 

   1 ani si 11 luni

 • 20. 
  Sa se calculeaza rata interna de rentabilitate pentru o investitie care genereaza urmatoarele fluxuri nete de numerar:Anul123456Flux de numerar (mii lei)-12.000+5.000+5.000+5.000+5.000+5.000
  • A. 

   25,52%

  • B. 

   30,77%

  • C. 

   33%

  • D. 

   34,87%

 • 21. 
  Un proiect de investitii este nefavorabil pentru intreprindere si se respinge daca:
  • A. 

   Indicele de profitabilitate este superior ratei interne de rentabilitate

  • B. 

   Indicele de profitabilitate este subunitar

  • C. 

   Indicele de profitabilitate este inferior ratei interne de rentabilitate

  • D. 

   Indicele de profitabilitate este superior valorii actualizate nete

 • 22. 
  Selectati afirmatia adevarata:
  • A. 

   In selectare unui proiect de investitii se urmareste ca termenul de recuperare sa fie mai mare decat durata de viata a investitiei

  • B. 

   Termenul de recuperare actualizat ia in calcul fluxurile de numerar cumulate dupa actualizare

  • C. 

   Cu cat termenul de recuperare al unei investitii este mai scurt cu atat riscul asociat investitiei este mai ridicat

  • D. 

   Rata interna de rentabilitate este data de rata de actualizare a fluxurilor de numerar ale unei investitii pentru care valoarea actualizata neta este pozitiva

 • 23. 
  Consideram un mijloc fix cu o valoare de intrare de 40.000 lei si o durata normala de utilizare de 4 ani. Amortizarea degresiva( fara influenta uzurii morale) pentru primul an de functionare este:
  • A. 

   10.000 lei

  • B. 

   15.000 lei

  • C. 

   20.000 lei

  • D. 

   25.000 lei

 • 24. 
  Consideram un mijloc fix cu o valoare de intrare de 40.000 lei si o durata normala de utilizare de 10 ani. Cota de amortizare degresiva este:
  • A. 

   20%

  • B. 

   25%

  • C. 

   15%

  • D. 

   10%

 • 25. 
  Consideram un mijloc fix cu o valoare de intrare de 40.000 lei si o durata normala de utilizare de 4 ani. Pentru amortizarea mijlocului fix se utilizeaza regimul de amortizare degresiv ( fara influenta uzurii morale). Valoarea ramasa de amortizat dupa primii doi ani de functionare este:
  • A. 

   15.625 lei

  • B. 

   16.667 lei

  • C. 

   20.000 lei

  • D. 

   25.000 lei

Back to Top Back to top