Filipino 1st Term

15 Questions | Total Attempts: 174

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Filipino 1st Term

Questions and Answers
 • 1. 
  May akda ng kwentong Si Ama
  • A. 

   Edgardo M. Reyes

  • B. 

   Simplicio Bisa

 • 2. 
  Anong teorya ang tinutukoy ng mga sumusunod?
  • higit na pinangingibabaw ang damdamin ng tauhan kaysa sa isip 
  • pag-ibig at pagkamakabayan ang karaniwang paksa 
 • 3. 
  Ang pinakadakilang bathala sa kwentong Isang Matandang Kuba sa Gabi ng Canao 
 • 4. 
  Ang Naturalismo ay sumusuri ng ugnayan ng kapaligiran, tauhan at daloy ng kaganapan
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 5. 
  Ang teoryang ito ay sumusuri ng kalagayang panlipunan ng mga tauhan o kapaligirang inilalarawan sa akda
  • A. 

   Realismo

  • B. 

   Marxismo

  • C. 

   Sosyolohikal

  • D. 

   Imahismo

 • 6. 
  Ang dating pangalan ni Ms. Phathupats ay Ms. ___________.
 • 7. 
  Ang may akda ng Ang Mangingisda ay si Procopio B. Peralta Pineda.
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 8. 
  Si Ama bilang ______________: -pinaniniwalaang dapat matuto sa pagkakamali -kapag may kailangan, tutulungan niya -may pagmamalasakit sa kapatid
  • A. 

   Asawa

  • B. 

   Kapatid

  • C. 

   Tao

 • 9. 
  Ano ang solusyon ng isang akda? 
  • A. 

   Kasukdulan

  • B. 

   Kaisipan

  • C. 

   Kakalasan

 • 10. 
  Saang akda mahahanap ang: "Walang hiyang mga tao! Magnanakaw! Mgamanunuba! Mga anak ng --------------------------!" lahat ibinuga sa Kapampangan."
  • A. 

   Ang Mangingisda

  • B. 

   Si Ama

  • C. 

   Miss Phathupats

 • 11. 
  Kahit sumabog na sa kanyang kamay ang dinamita'y nagsasayaw parin sa kanyang isip ang mga lantsa ni Don Cesar na hindi man lamang natitigatig sa hampas ng mga daluyong. 
  • A. 

   Tama

  • B. 

   Mali

 • 12. 
  Sinu-sino ang mga tauhan sa kwentong Isang Mtandang Kuba sa Gabi ng Canao? (You may choose more than one)
  • A. 

   Tappey

  • B. 

   Sabsafung

  • C. 

   Lifu-o

  • D. 

   Affong

  • E. 

   Ay-yeng

 • 13. 
  Si Kabunian ay ang matandang kuba.
  • A. 

   Tama

  • B. 

   Mali

 • 14. 
  Si Kabunian ay ang gintong puno.
  • A. 

   Tama

  • B. 

   Mali