Pagsusulit Sa Filipino 1

40 | Total Attempts: 888

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Pagsusulit Sa Filipino 1

Ang pagsusulit na ito ay naglalayong hahasain ang kabatiran ng mga mag-aaral sa Filipino1.


Questions and Answers
 • 1. 
  Bahagi ng paksa na  may kaugnayan sa kilos na isinasaad ng pandiwa.
  • A. 

   Pokus ng Pandiwa

  • B. 

   Kaganapan ng Pandiwa

  • C. 

   Pokus sa sanhi

  • D. 

   Pokus sa ganapan

 • 2. 
  Bahagi ng panaguri  na may kaugnayan sa kilos na isinasaad ng pandiwa.
  • A. 

   Kaganapan ng Pandiwa

  • B. 

   Kaganapan sa sanhi

  • C. 

   Kaganapan sa Aktor

  • D. 

   Kaganapan sa Ganapan

 • 3. 
  Ang paksa ang siyang nagsasaad ng dahilan.
  • A. 

   Pokus sa Sanhi

  • B. 

   Pokus sa aktor

  • C. 

   Pokus sa Tagaganap

  • D. 

   Pokus sa ganapan

 • 4. 
  Ang paksa ang siyang nagsasagawa sa kilos na isinasaad ng pandiwa.
  • A. 

   Pokus sa Aktor

  • B. 

   Pokus sa sanhi

  • C. 

   Pokus sa ganapan

  • D. 

   Pokus na resiprokal

 • 5. 
  Ang panaguri ang siyang pinangyarihan ng kilos na isinasaad ng pandiwa
  • A. 

   Kaganapan sa ganapan

  • B. 

   Kaganapan sa tagaganap

  • C. 

   Kagaganapan sa sanhi

  • D. 

   Kagaganapan sa resiprokal

 • 6. 
  Uri ng texto na nagbibigay ng mga impormasyong nakapaglalawak ng kaalaman at nagbibigay liwanag sa mga paksang inilahad upang mapawi nang lubos ang pag-aalinlangan.
  • A. 

   Narrativ

  • B. 

   Informativ

  • C. 

   Persweysiv

  • D. 

   Argumentativ

 • 7. 
  Uri ng texto na naglalahad ito ng mga impormasyon tungkol sa mga tiyak na kilos,galaw at pangyayari sa tiyak na panahon.
  • A. 

   Argumentativ

  • B. 

   Persweysiv

  • C. 

   Expositori

  • D. 

   Narrativ

 • 8. 
  Uri ng texto na naglalahad ng mga payak na pagpapaliwanag sa mga konsepto batay sa pansariling pagpapahayag.
  • A. 

   Narrativ

  • B. 

   Expositori

  • C. 

   Persweysiv

  • D. 

   Informativ

 • 9. 
  Uri ng texto na nagpapahayag ng sariling kuru-kuro  o palagay batay sa umiiral na kaugnayan sa pagitan ng mga proposisyon
  • A. 

   Persweysiv

  • B. 

   Argumentativ

  • C. 

   Narrativ

  • D. 

   Deskriptiv

 • 10. 
  Ito ay paglalahad ng mga isinasagawang bagay.Maaaring isang resulta ng pag-aaral bunga ng pagsisiyasat o kinalabasan ng isang isinagawang pagtatanghal o palatuntunan.Sa paraang ito’y masinop ang paghahanap ng mga datos at masusing pinag-aralan ang kaugnayan ng mga impormasyon sa isa’t isa.
  • A. 

   Expositori

  • B. 

   Deskriptiv

  • C. 

   Informativ report

  • D. 

   Argumentativ

 • 11. 
  Uri ng texto na naglalahad ng mga isinasagawang bagay.Maaaring isang resulta ng pag-aaral bunga ng pagsisiyasat o kinalabasan ng isang isinagawang pagtatanghal o palatuntunan.Sa paraang ito’y masinop ang paghahanap ng mga datos at masusing pinag-aralan ang kaugnayan ng mga impormasyon sa isa’t isa.
  • A. 

   Informativ report

  • B. 

   Informativ deskriptiv

  • C. 

   Persweysiv

  • D. 

   Argumentativ

 • 12. 
  Uri ng texto na nagpapaliwanag na ang layunin  ay ipaunawa sa  mambabasa ang paksang inilalahad at matuklasan ang katotohanan batay sa mga imormasyon o datos na ibinigay.
  • A. 

   Textong Informativ(Exlanation)

  • B. 

   Textong Argumentativ(Puna)

  • C. 

   Textong Informativ(Deskriptiv)

  • D. 

   Textong Deskriptiv(Impresyunistik)

 • 13. 
  Naglalahad ng mga katangian ayon sa pansariling pananaw.
  • A. 

   Textong Deskriptiv(Impresyunistik)

  • B. 

   Textong Narativ(Story)

  • C. 

   Textong Informativ(Report)

  • D. 

   Textong Argumentativ

 • 14. 
  Tawag sa mga pahayag mula sa mga paliwanag lamang batay  sa mga totoong pangyayari o dokumento.
  • A. 

   Opinyon

  • B. 

   Makatotohanan

  • C. 

   Pagsalungat

  • D. 

   Pagsang-ayon

 • 15. 
  Tumutul T tumutulong uTumutulong upang baigyang-linaw ang paksa ng talata.
  • A. 

   Pantulong na pangungusap

  • B. 

   Keywords

  • C. 

   Pagsang-ayon

  • D. 

   Panlinaw

 • 16. 
  Nagbibigay ng detalye sa nilalaman ng talata.
  • A. 

   Pantulong na pangungusap

  • B. 

   Pamaksang pangungusap

  • C. 

   Keywords

  • D. 

   Opinyon

 • 17. 
  Ito ay gumagamit ng mga pang-abay na pagsang-ayon tulad ng Oo,Talaga,Tunay at umaayon at naniniwala ito sa tinatalakay na paksa.
  • A. 

   Opinyon

  • B. 

   Pagsalungat

  • C. 

   Pagsang-ayon

  • D. 

   Makatotohanan

 • 18. 
  Pagpapahayag ng mga kahulugan sa pamamagitan ng iba’t ibang anyo rin ng pang-uri,karaniwang patalinghaga ang isinasaad. Hal. Sa bawat takip-silim ay may darating na bukang liwayway na nangangahulugan ng pag-asa.
  • A. 

   Simbolo

  • B. 

   Pahiwatig

  • C. 

   Imahe

  • D. 

   Paksa

 • 19. 
  Liham ang hangarin ng sumulat na makipagkaibigan.Layon din nito ang makipagkilala at kumilala.
  • A. 

   Liham Pakikipagkaibigan

  • B. 

   Liham Paanyaya

  • C. 

   Liham Pagtanggap

  • D. 

   Liham Pagtanggi

 • 20. 
  Nagpapahayag ng pakikiisa ng damdamin.Ang pakikiramay sa namatayan,sa nagksakit,sa naaksidente at sa suliranin ng iba ay  nasa ganitong uri ng liham.
  • A. 

   Liham Pagtanggap

  • B. 

   Liham Paanyaya

  • C. 

   Liham Paghingi ng Paumanhin

  • D. 

   Liham Pakikiramay

 • 21. 
  1.        Isa sa piIsa sa pinakamahalagang bahagi ng bansa at ito ang batayan ng pag-unlad ng mga pangkabuhayang Gawain at palitan ng mga produkto sa loob at labas ng bansa.
  • A. 

   Ekonomiya

  • B. 

   Sektor ng Industriya

  • C. 

   Pangangalakal

  • D. 

   Primarya

 • 22. 
  Tumutukoy ito Tumutukoy ito sa paggawa at paglilingkod pang-industriya na may malaking puhunan at espesyalisadong kawani at ma     masalimuot na istruktura ng pangasiwaan.
  • A. 

   Maliit na Industriya

  • B. 

   Katamtamang laking Industriya

  • C. 

   Malalaking Industriya

  • D. 

   Industriyang tersaryo

 • 23. 
  Sa pagtatayo ng negosyo,may mga hakbanging nararapat isaalang-alang.Una, suriing mabuti ang target ng pamilihan.Ikalawa,pumili ng angkop na lokasyon.Ikaapat,maghanda ka ng palanong pinansyal.Ikalima,annag planong pamproduksyon ay gawin.Ikaanim,ihanda ang planong organisasyonal.Kung susundin ang mga ito,maaaring matulungan ka upang maitayo ang isang negosyo.Ano ang uri ng texto ito?
  • A. 

   Informativ

  • B. 

   Narativ

  • C. 

   Paresweysiv

  • D. 

   Prosijural

 • 24. 
  "kung sususndin ang mga ito, maaaring matulungan ka upang maitayo ang isang negosyo."Sa pahayag na ito, aling salita ang pang-abay na panubali?
  • A. 

   Kung

  • B. 

   Maaari

  • C. 

   Upang

  • D. 

   Negosyo

 • 25. 
  Anong uring pagbabagong morpoponemiko ang nagaganap sa salitang "maragdagan".
  • A. 

   Asimilasyon

  • B. 

   Pagpapalit ponema

  • C. 

   Metatesis

  • D. 

   Pagkakaltas ng ponema

Back to Top Back to top