Fast Eiendom - Suksesjonskonflikten (Avtaleekstinksjon)

9 Questions | Total Attempts: 320

SettingsSettingsSettings
Fast Eiendom - Suksesjonskonflikten (Avtaleekstinksjon) - Quiz

.


Questions and Answers
 • 1. 
  Hvilke av disse alternativene er vilkår for at B skal ekstingvere S's rett til en fast eiendom?
  • A. 

   B må få sin rett registrert i grunnboka

  • B. 

   S's rett er ikke registrert i grunnboka når B overtar bruken av eiendommen

  • C. 

   S's rett kan ikke være registrert i grunnboka når B får sin rett registrert

  • D. 

   B må være i god tro om S's rett

  • E. 

   S må være i ond tro om B's rett

  • F. 

   A må ha grunnbokshjemmelen

  • G. 

   S må være legitimert

  • H. 

   B må undersøke grunnboka før kjøpet

  • I. 

   Det må gjøres en helhetsvurdering av om ekstinksjon vil være rimelig

 • 2. 
  I hvilke av disse tilfellene har S rettvern mot avtaleerverver B uten registrering?
  • A. 

   S har en hevdet veirett over eiendommen

  • B. 

   S har odelsrett

  • C. 

   S har en lovbestemt forkjøpsrett

  • D. 

   S tar utlegg

  • E. 

   S er konkursbo

  • F. 

   S er leietaker (dvs. S leier feks. kjelleren i huset som hybel)

  • G. 

   S får overdratt panterett som er registrert på grunnlag av elektronisk innsending

  • H. 

   S er gavemottaker

  • I. 

   S er avtaleerverver

  • J. 

   S finansierer B's erverv av eiendommen

 • 3. 
  Det skjedde i de dager at Lillevik bank fikk panterett i eiendommen til Peder Ås til sikkerhet for et lån. Panteretten ble registrert i grunnboken, men på feil grunnboksblad. Årsaken var at registerføreren i kartverket begikk en såkalt tabbe. Et år senere solgte Peder huset til Lars Holm. Før Lars betalte kjøpesummen, bestilte han tinglysningsattest fra Kartverket og sjekket den nøye. Siden det ikke var registrert noen heftelser på eiendommen, tenkte Lars at alt var i orden. Kjøpesummen ble dermed betalt og grunnbokshjemmelen overført. Etter enda et år gikk Peder tom for penger og sa til banken at han ikke lenger kunne betjene lånet. Banken krevde derfor tvangsrealisasjon av eiendommen for å få dekket sitt krav mot Peder. Lars motsatte seg dette, og viste til at han nå var den reelle eier av eiendommen. Uansett hevdet Lars at han måtte ha ekstingvert bankens panterett i eiendommen etter tgl. § 20 (1). Spørsmål: Kan banken gjøre panteretten gjeldende mot Lars, og dermed kreve tvangsrealisasjon av eiendommen?
  • A. 

   Ja, men unntak kan tenkes, jf. § 25

  • B. 

   Nei, men unntak kan tenkes, jf. § 25

  • C. 

   Beror på en helhetsvurdering av hvem som er nærmest til å bære risikoen for tinglysningsfeilen

  • D. 

   Eg veit ikkje eg...

 • 4. 
  Tgl. § 20 regulerer grunnbokas negative troverdighet
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 5. 
  Hva betyr det at § 20 (1) gir grunnboka negativ rettslig troverdighet?
  • A. 

   At B i utgangspunktet  ekstingverer uregistrerte rettigheter i eiendommen hvis ekstinksjonsvilkårene ellers er oppfylt

  • B. 

   At B kan kreve å bli stilt som om grunnboka gav uttømmende informasjon om rettstiftelser i eiendommen hvis ekstinksjonsvilkårene ellers er oppfylt

  • C. 

   At B ikke kan stole på grunnbokas positive opplysninger om rettstiftelser i eiendommen

  • D. 

   At S i utgangspunktet må registrere sin rett for å ha vern mot B

  • E. 

   At grunnboka gir uttømmende informasjon om rettstiftelser i eiendommen

 • 6. 
  Utgangspunktet etter § 20 (1) er at grunnboka har negativ troverdighet (i rettslig forstand).
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 7. 
  Hvem av disse kan påberope seg tgl. § 20 (1) som grunnlag for ekstinksjon? 
  • A. 

   Kjøper av en fast eiendom

  • B. 

   En person som får en fast eiendom i gave 

  • C. 

   En person som arver en fast eiendom 

  • D. 

   Eierens konkursbo

  • E. 

   Kjøper av en fast eiendom ved tvangssalg

  • F. 

   Kommunen som eksproprierer en fast eiendom

  • G. 

   En bank som stifter en panterett i en fast eiendom

  • H. 

   Kjøper av en registert pantobligasjon i en fast eiendom som ikke er registrert elektronisk

 • 8. 
  Peder, Lars og Marte eide en eiendom i sameie med like stor andel hver. I vedtektene, som partene hadde blitt enige om, var det blant annet bestemt at avhendelse av sameieandel krever samtykke fra begge de andre medeierne. I grunnboka var alle tre partene registrert med 1/3 sameiepart hver. Vedtektene sa grunnboka ikke noe om. En vakker dag solgte Peder sin sameieandel til Kari med samtykke fra Lars og Marte. Kari ble ikke fortalt om samtykkekravet i vedtektene.  Etter litt tid vurderte Kari å selge sameieparten sin videre. Da hun ble fortalt om samtykkekravet i vedtektene og at Marte og Lars ville nekte henne å selge videre, ble Kari seriøst forbanna. Må Kari respektere samtykkekravet i vedtektene?  
  • A. 

   Nei

  • B. 

   Ja

  • C. 

   Delvis, det holder med samtykke fra enten Lars eller Marte

  • D. 

   Ja, men Kari kan kreve kjøpet fra Peder omgjort

 • 9. 
  Select the ones you like
  • A. 

   Option1

  • B. 

   Option2

  • C. 

   Option3

  • D. 

   Option4

Back to Top Back to top
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.