Evaluasi Bahasa Jawa Kelas 4 Sd/Mi Semester 1

10 Pertanyaan | Total Attempts: 139

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Evaluasi Bahasa Jawa Kelas 4 Sd/Mi Semester 1

.


Questions and Answers
 • 1. 
  Bapak lungguh kursi karo maca koran.Yen didadekno basa ngoko alus dadi ….
  • A. 

   Bapak lungguh kursi karo maos koran.

  • B. 

   Bapak lenggah kursi karo moco koran.

  • C. 

   Bapak lenggah kursi lan moco koran.

  • D. 

   Bapak lenggah kursi karo maos koran.

 • 2. 
  Tasku  digawa dhewe.Yen didadekno ukara tanggap yaiku …
  • A. 

   Tasku gawaen dhewe.

  • B. 

   Tasku gawakno dhewe.

  • C. 

   Tasku dakgawa dhewe.

  • D. 

   Tasku kogawa dhewe.

 • 3. 
  Bejo antulis geguritan.Yen didadekno ukara tandhuk yaiku …
  • A. 

   Bejo nulis geguritan

  • B. 

   Bejo tulis geguritan

  • C. 

   Geguritan ditulis Bejo

  • D. 

   Geguritan nulis Bejo

 • 4. 
  Kembange apa wis ko siram ?ko siram linggane yaiku …
  • A. 

   Nyiram

  • B. 

   Disiram

  • C. 

   Siramen

  • D. 

   Siram

 • 5. 
  Semar, Gareng, Petruk, lan Bagong iku jenenge ….
  • A. 

   Pandhawa

  • B. 

   Punakawan

  • C. 

   Bala dewa

  • D. 

   Pandhita

 • 6. 
  Adhiku katon bungah. Bungah kosok baline …
  • A. 

   Susah

  • B. 

   Seneng

  • C. 

   Mumet

  • D. 

   Nangis

 • 7. 
  Paribasan : Nabok nyilih tangan. Tegese yaiku ….
  • A. 

   Nyambut gawe golek pangan

  • B. 

   Nyambut gawe temen – temen

  • C. 

   Nindakake penggawean sing becik

  • D. 

   Nindakake penggawean ala sarana kongkonan

 • 8. 
  Warja wau isuk tuku apa ?Ukara ing dhuwur iku yen didadekno ukara andharan yaiku …
  • A. 

   Warja lungo menyang solo.

  • B. 

   Warja lagi mangan bakso

  • C. 

   Warja wau isuk tuku soto

  • D. 

   Warja seneng sate.

 • 9. 
  Bejo wingi bengi lungo menyang Semarang.Ukara pitakon sing bener yaiku …
  • A. 

   Bejo lara weteng

  • B. 

   Bejo wingi bengi lunga menyang ngendi ?

  • C. 

   Bejo wingi bengi lunga.

  • D. 

   Bejo wingi ono umah.

 • 10. 
  Kowe opo gelem tuku tanduranku ?, yen dikramakno dadi ....
  • A. 

   Sampeyan punapa purun tumbas taneman kula ?

  • B. 

   Sampeyan gelem tuku tanduran kula ?

  • C. 

   Sampeyan gelem tumbas taneman kula ?

  • D. 

   Kowe punapa purun tumbas tanduran kula ?

Back to Top Back to top