Liceul Tehnologic Macin / Profesor Nicoară Felicia / Evaluare Sumativa - Lucrari Hidrotehnice SI Cai De Comunicatie

25 ntrebri | Total Attempts: 61

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Liceul Tehnologic Macin / Profesor Nicoar Felicia / Evaluare Sumativa - Lucrari Hidrotehnice SI Cai De Comunicatie

Citi cu atentie itemii. Fiecare raspuns corect este notat cu 4 puncte, pentru raspuns incorect sau lipsa raspunsului se acorda 0 puncte.Punctajul final : 25 x 4 puncte = 100 puncte, nota finala = procentul final din raport / 10.Nu se acorda puncte din oficiu.La terminarea testului salvati Certificatul pe mail-ul personal, acesta contine datele dumneavoastra de identificare si scorul obtinut.SUCCES!


Questions and Answers
 • 1. 
  Debleurile sunt lucrări executate în ...........................
 • 2. 
   Eliminaţi utilajul care nu este folosit în lucrări de terasamente: 
  • A. 

   Excavator

  • B. 

   Buldozer

  • C. 

   Macara

  • D. 

   Screper

 • 3. 
  Palplanşele sunt panouri  de sprijinire a săpăturilor. 
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 4. 
  Selectaţi variantele care reprezintă  metode de etanşare prin injectare: 
  • A. 

   Cimentare

  • B. 

   Armare

  • C. 

   Compactare

  • D. 

   Bitumare

  • E. 

   Comprimare

 • 5. 
  Frontul de lucru al excavatorului se numeşte: 
  • A. 

   Abataj

  • B. 

   Camp

  • C. 

   Sant

  • D. 

   Rigola

 • 6. 
  Barajele de greutate sunt barajele executate din beton armat .
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 7. 
  După scopul urmărit, barajele pot fi de  ................................. sau de derivaţie. 
 • 8. 
  Contraforţii se construiesc din: 
  • A. 

   Beton simplu

  • B. 

   Zidarie

  • C. 

   Beton armat

  • D. 

   Piatra de rau

 • 9. 
  Sistemele de alimentare cu apă preiau apa din sursa de suprafaţă prin intermediul unui ansamblu de ……1…… şi ………2…… , denumit priză de apă . 
  • A. 

   Constructii

  • B. 

   Canale

  • C. 

   Instalatii

  • D. 

   Rauri

 • 10. 
  Prizele de râu impart cursul apei într-un  ...................  amonte şi unul aval. 
 • 11. 
  Dacă lucrările de amenajare în lungul cursurilor de apă vizează menţinerea unui curs de apă într-o stare stabilă, acestea sunt de tip: 
  • A. 

   Conservatoare

  • B. 

   Schimbatoare

  • C. 

   Modificatoare

  • D. 

   Reparatoare

 • 12. 
  Incinta îndiguită se numeste  zona apărată de diguri sau zona exterioară.
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 13. 
  Îmbunătăţirea calităţii apei pentru consum se realizează în: 
  • A. 

   Statii de pompare

  • B. 

   Statii de epurare

  • C. 

   Statii hidrologice

  • D. 

   Statii de tratare

 • 14. 
  Apa colectată de reţelele de canalizare, înainte de a ajunge în emisar trec prin: 
  • A. 

   Statii de epurare

  • B. 

   Statii hidrologice

  • C. 

   Statii de tratare

  • D. 

   Statii de pompare

 • 15. 
  Lucrările de îmbunătăţiri funciare au rolul de a  .............1.............  şi ...........2........... unele fenomene naturale care influenţează negativ potenţialul productiv al terenurilor agricole. 
  • A. 

   Preveni

  • B. 

   Combate

  • C. 

   Relua

  • D. 

   Prelua

 • 16. 
  Conducta principală de alimentare cu apă a unui sistem de irigaţii se mai numeşte şi conductă magistrală. 
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 17. 
  Tipul de drenaj specific terenurilor argiloase se numeşte drenaj: 
  • A. 

   Castor

  • B. 

   Veverita

  • C. 

   Cartita

  • D. 

   Rac

 • 18. 
  Între ele, şinele se prind cu platbande strânse în şuruburi; aceste piese de prindere dintre şine se numesc .........1....... sau .....2.......
  • A. 

   Eclise

  • B. 

   Clesti

  • C. 

   Joante

  • D. 

   Prese

 • 19. 
   Elementele care servesc la legarea  şinelor între ele şi la prinderea  şinelor de traverse se numesc materiale mărunte de cale. Aceste elemente sunt : buloane, tirfoane, cleşti.
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 20. 
  Lucrările de artă sunt: 
  • A. 

   Viaducte

  • B. 

   Poduri

  • C. 

   Biserici

  • D. 

   Baraje

  • E. 

   Tuneluri

 • 21. 
  Betonul asfaltic se obţine dintr-un amestec de agregate, filer şi ...........................
 • 22. 
  Pasarelele servesc la trecerea peste obstacole a vehiculelor uşoare. 
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 23. 
  Tunelurile sunt construcţii subterane ce asigura ...................................unei cai de comunicaţie pe un traseu stabilit in scopul evitarii unor obstacole. 
Back to Top Back to top