EURÓPA - polostrovy
5 Otzky
Urči pravdivosť tvrdenia