Europeiska Unionen

21 frgor | Total Attempts: 96

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Europeiska Unionen

Vad vet du om den Europeiska Unionen?I takt med att fler och fler länder går med i den Europeiska Unionen är det viktigt att ha kunskap och hänga med i de diskussioner som förs. I skolan får du inte lära dig allt så det är viktigt att du tar eget initiativ och ser till att du får den kunskap du behöver! För att veta vad du behöver läsa mer om och för att ta reda på hur mycket du redan vet kan du göra detta test. Fortsätt att göra det om och om igen tills tiden rinner ut och gör ditt bästa för att lära dig så mycket nytt som möjligt! Lycka till!


Questions and Answers
 • 1. 
  Varför bildades kol- och stålunionen?
  • A. 

   För att länderna behövde mycket kol och stål till jordbruk

  • B. 

   För att förbättra samarbetet mellan länderna ekonomiskt och för att förebygga fred

  • C. 

   För att kunna tillverka hur mycket vapen man ville

 • 2. 
  Vilket år grundades den europeiska unionen?
  • A. 

 • 3. 
  Hur många länder är idag med i EU?
  • A. 

   25

  • B. 

   32

  • C. 

   27

  • D. 

   15

 • 4. 
  Vilka två länder gick med i Eu år 2007?
  • A. 

   Bulgarien och Turkiet

  • B. 

   Bulgarien och Rumänien

  • C. 

   Bulgarien och Malta

  • D. 

   Bulgarien och Tjeckien

 • 5. 
  Vad innebär EMU?
  • A. 

   Att medlemsländerna samordnar sin ekonomiska och monetära politik samt upprättar en valutaunion.

  • B. 

   Att medlemsländerna har en gemensam ekonomi inom jordbruk.

  • C. 

   Att nykomna länder samlas för att diskutera framtiden.

  • D. 

   Det innebär att man föreslår nya lagar

 • 6. 
  Vilka är Europeiska Unionens fem institutioner?
  • A. 

   Parlamentet, Ministerrådet, kommissionen, EG-domstolen och Kommissionsrätten.

  • B. 

   Parlamentet, Ministerrätten, Kommissionen, EU-domstolen och Revisionsrätten.

  • C. 

   Ministerrådet, Kommissionen, EG-domstolen, Revisionsrätten, Parlamentet

 • 7. 
  Vilken institution måste godkänna all lagstiftning inom EU?
  • A. 

   Europaparlamentet.

  • B. 

   Kommissionen.

  • C. 

   Ministerrådet.

  • D. 

   Revisionsrätten.

 • 8. 
  Vilka sitter i ministerrådet?
  • A. 

   En minister från varje medlemslands regering(den minister som frågan berör).

  • B. 

   En minister från varje parti, det har ingen betydelse vilket land de tillhör.

  • C. 

   Av landet framröstade representanter.

  • D. 

   Ministrar framröstade av EU parlamentet.

 • 9. 
  Hur många kommissionärer finns det i kommissionen?
  • A. 

   25

  • B. 

   50

  • C. 

   27

  • D. 

   32

 • 10. 
  Vilket av följande alternativ är en av kommissionens uppgifter?
  • A. 

   Föreslå nya EU-lagar.

  • B. 

   Kontrollera EU:s budget.

  • C. 

   Informera om unionen.

  • D. 

   Underhålla EU:s medborgare.

 • 11. 
  Europaparlamentet…
  • A. 

   Ersätter parlamenten i de enskilda länderna.

  • B. 

   Företräder ländernas regeringar.

  • C. 

   Företräder EU:s befolkning.

 • 12. 
  Hur delas ledamöterna in i parlamentet?
  • A. 

   De delas in i block enligt det land de kommer ifrån.

  • B. 

   De delas in block efter politisk tillhörighet utan hänsyn till deras respektive land.

 • 13. 
  Parlamentets uppgifter är…
  • A. 

   Fatta beslut tillsammans med ministerrådet, godkänna/förkasta EU:s budget samt att godkänna/förkasta kommissionen och dess ordförande.

  • B. 

   Fatta beslut med tillsammans med ministerrådet, döma i tvister mellan EU:s institutioner och medlemsländerna samt att godkänna/förkasta EU:s budget.

  • C. 

   Enbart fatta beslut tillsammans med ministerrådet.

  • D. 

   Fatta beslut tillsammans med ministerrådet, kontrollera hur medlemsländerna använder EU:s budget samt att godkänna/förkasta kommissionen och dess ordförande.

 • 14. 
  Vad menas med att Europaparlamentet har medbeslutande?
  • A. 

   Det innebär att Europaparlamentet får ändra på lagar och regler med EG-domstolens medtyckande

  • B. 

   Det innebär att om Europaparlamentet vill ändra på kommissionens förslag måste ministerrådet och Europaparlamentet vara helt överrens om ett beslut ska fattas.

 • 15. 
  Vad menas med att europaparlamentet har samråd?
  • A. 

   Europaparlamentet fungerar som ett rådgivande organ till ministerrådet.

  • B. 

   Europaparlamentet är ett beslutfattande organ som får förslag från ministerrådet.

  • C. 

   EU måste ha godkännande från europaparlamentet för att kunna värva nya medlemsländer.

 • 16. 
  Vilket av följande påståenden är rätt om EG-domstolen?
  • A. 

   EG-domstolen består av 2 domare av varje land.

  • B. 

   EG-domstolen tolkar EU:s lagstiftning och dömer i tvister mellan EU:s institutioner och medlemsländer.

  • C. 

   EG-domstolen är tillsammans med Europaparlamentet EU:s beslutande organ.

 • 17. 
  Hur utses domarna i EG-domstolen?
  • A. 

   De utses gemensamt av europaparlamentet och ministerrådet.

  • B. 

   De utses av kommissionens ordförande.

  • C. 

   De utses gemensamt av medlemsländernas regeringar.

 • 18. 
  Vad menas med ett toppmöte?
  • A. 

   Det är när en ledamot från varje block i europaparlamentet samlas för att diskutera EU:s budget.

  • B. 

   Det är när kommissionen lägger fram ett viktigt lagförslag.

  • C. 

   Det är när medlemsländernas stats- och regeringschefer samt kommissionens ordförande samlas för att diskutera samarbetet inom EU.

  • D. 

   Det är när medlemsländernas respektive jordbruksministrar samlas.

 • 19. 
  Vad är ett annat namn för det toppmöte där medlemmarnas stats- och regeringschefer samlas?
  • A. 

   Europeiska rådet.

  • B. 

   Europeiska unionens råd.

  • C. 

   Statsrådet.

  • D. 

   Topprådet.

 • 20. 
  Vilken lag överordnar den andra av nationell- och EU-lagstiftning?
  • A. 

   Nationell lagstiftning gäller över EU-lagstiftning.

  • B. 

   EU-lagstiftning är överordnad nationell lagstiftning.

  • C. 

   Båda är lika mycket värda.

 • 21. 
  Vilka är revisionsrättens huvudsakliga uppgifter?
  • A. 

   Kontrollerar och granskar hur kommissionen och medlemsländerna använder EU:s budget. Detta rapporteras till Europaparlamentet.

  • B. 

   Kan döma i särskilda tvister mellan medlemsländerna och institutionerna.

  • C. 

   Kontrollera att omröstningarna i parlamentet går korrekt till. Detta anmäls sedan till EG-domstolen.