Estar - 5 Former

10 Questions | Total Attempts: 182

SettingsSettingsSettings
Estar - 5 Former - Quiz

Condition, position, and where you are: You must use the verb estar! Skick, position och där du är: Du måste använda verbet "estar"! Välj / fyll i rätt form av estar: jag är estoy ←jag-formen av andra verb slutar på -o du är estás han är está vi är estamos ni är estáis dom är están


Questions and Answers
 • 1. 
  Yo jag _______ en España.
  • A. 

   Está

  • B. 

   Estoy

  • C. 

   Estás

  • D. 

   Están

 • 2. 
  Ellos dom/killarna _______ aquí här.
  • A. 

   Estoy

  • B. 

   Estoy

  • C. 

   Están

  • D. 

   Está

 • 3. 
  Roberto _______ en Barcelona.
  • A. 

   Estamos

  • B. 

   Estás

  • C. 

   Está

 • 4. 
  Ellos dom/killarna _______ en Valencia.
  • A. 

   Estamos

  • B. 

   Está

  • C. 

   Estás

  • D. 

   Están

 • 5. 
  Tú _______ nerviosos porque no tienes dinero därför att du har inga pengar..
  • A. 

   Están

  • B. 

   Está

  • C. 

   Estoy

  • D. 

   Estás

 • 6. 
  ¿Dónde _______ Madrid?
  • A. 

   Estoy

  • B. 

   Estamos

  • C. 

   Estás

  • D. 

   Está

 • 7. 
  Rosa _______ en la clase.
  • A. 

   Estamos

  • B. 

   Está

  • C. 

   Estás

 • 8. 
  Ellas tjejerna _______ en Arboga.
  • A. 

   Estoy

  • B. 

   Están

  • C. 

   Estás

  • D. 

   Está

 • 9. 
  Julia y Julio _______ en México.
  • A. 

   Estoy

  • B. 

   Están

  • C. 

   Estás

  • D. 

   Está

 • 10. 
  Barcelona y Valencia _______ en el este de España.
  • A. 

   Estas

  • B. 

   Estoy

  • C. 

   Están

  • D. 

   Está

Back to Top Back to top