Den Store Julequiz Om Fysik I 1.H

66 Spřrgsmĺl | Total Attempts: 173

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Den Store Julequiz Om Fysik I 1.H

Spørgsmål til fysik inden for emnerne: 1. Sne, 2. Varmekapacitet, 3. Energi, 4. Lyd, 5. Julemanden.


Questions and Answers
 • 1. 
  Hvad er vands varmekapacitet?
  • A. 

   4,2 J / g * grad

  • B. 

   4200 J / g * grad

  • C. 

   4,9 Joule

  • D. 

   4,2 J / grad

 • 2. 
  Når elkogeren tændes omdannes elektrisk energi til ____ energi.
 • 3. 
  Hvad er hedder det græske tegn for densitet (der findes hjælp i tabellen)?
  • A. 

   Rod

  • B. 

   Rho

  • C. 

   Nu

  • D. 

   Upsilon

  • E. 

   Omega

 • 4. 
  På billedet omsættes kerne energi til kemisk energi.
  • A. 

   Rigtigt

  • B. 

   Forkert

 • 5. 
  Hvis julemanden vejer 114 kg, hvor mange gram er det så?
 • 6. 
  Er densitet og massediagram det samme?
  • A. 

   Ja

  • B. 

   Nej

 • 7. 
  Er energidiagram og energikrise det samme?
  • A. 

   Ja

  • B. 

   Nej

 • 8. 
  Er 5000 kJ og 5,0 MJ den samme mængde energi?
  • A. 

   Ja

  • B. 

   Nej

 • 9. 
  Hvis du cykler 10 km på 60 minutter, hvad er din hastighed så?
  • A. 

   10000 m/s

  • B. 

   100 m/s

  • C. 

   10 km/h

  • D. 

   1 m/s

 • 10. 
  Hvad er isens specifikke smeltevarme ?
  • A. 

   L = 334 kJ/kg

  • B. 

   L = 344 kJ/kg

  • C. 

   L = 343 kJ/kg

  • D. 

   L = 4,2 kJ/kg

  • E. 

   L = 1 k/g

 • 11. 
  Hvad sker der, når is smelter i vand?
  • A. 

   Hurtige hydrogen-molekyler har kinetisk energi, som omdannes til termisk energi. Dermed opløses isens stærke hydrogen-bindinger.

  • B. 

   Hurtige hydrogen-molekyler har kinetisk energi, som omdannes til termisk energi. Dermed opløses isens stærke H2O-bindinger.

  • C. 

   Hurtige H2O-molekyler i vandet har kinetisk energi, som afgives til isen ved sammenstød. Dermed opløses isens stærke hydrogen-bindinger.

  • D. 

   Isen kan ikke smelte i vand pga. vandets varmekapacitet.

 • 12. 
  Er en snemand lavet af is eller af sne?
  • A. 

   Mest af is (H2O pĂĄ fast form).

  • B. 

   Mest af is (H2O pĂĄ letflydende form).

  • C. 

   Is og sne er det samme (H20 pĂĄ fast form).

 • 13. 
  Hvad sker der, hvis Nordpolen eller Sydpolen smelter? Afkryds alle de svar, der er rigtige.
  • A. 

   Nordpolen er et kontinent.

  • B. 

   Sydpolen er et kontinent.

  • C. 

   Hvis sydpolen smelter, vil vandstanden i havene stige.

  • D. 

   Sydpolen er det samme som nordpolen (bare omvendt).

  • E. 

   Hvis Nordpolen smelter, falder albedoen for det omrĂĄde af jorden.

 • 14. 
  Flydende vand tilføres energi ved opvarmning. Hvilke formler anvendes til at beregne vandets energi-tilvækst? Kun et svar er rigtigt.
  • A. 

   E = m * c^2

  • B. 

   Delta E = m * c * delta T

  • C. 

   Delta E = m * c^2

  • D. 

   L = m * c * l

  • E. 

   Delta L = C / E

  • F. 

   M * c * E

 • 15. 
  Hvordan ændres vands densitet, når det varmes op fra 20 til 100 grader Celsius?
  • A. 

   Densiteten mĂĄles i Joule per grad.

  • B. 

   Vandet har lavere densitet, nĂĄr det er varmt.

  • C. 

   Vandet har samme densitet, nĂĄr det er varmt.

  • D. 

   Vandet har lavere densitet, nĂĄr det er varmt.

  • E. 

   Vandet begynder at koge og derfor forsvinder densiteten ogsĂĄ.

 • 16. 
  Du nu sidder du jo der og trækker vejret igen. Hvad består den luft, som du indånder af?
  • A. 

   Primært tre gasser: nitrogen, oxygen og argon.

  • B. 

   Primært oxygen og ilt. Og CO2.

  • C. 

   Drivhusgasserne.

  • D. 

   Samme ilt, som fĂĄrene udĂĄnder.

  • E. 

   En blanding af fire gasser: Ilt, kulstof, halogener og CO2.

 • 17. 
  Hvad består den luft, som vi indånder af? Markér ALLE de rigtige svar!
  • A. 

   Dinitrogen, N2.

  • B. 

   Kryptonit, Kr.

  • C. 

   Dioxygen, O2.

  • D. 

   Argon, Ar.

  • E. 

   Kuldioxid, CO2

  • F. 

   Feltspat, C6H12O6.

 • 18. 
  Skal temperaturen være høj eller lav for, at vand kan opløse mest CO2?
  • A. 

   Høj

  • B. 

   Lav

  • C. 

   Høj og lav.

  • D. 

   CO2 fordamper inden temperaturen bliver lav nok.

 • 19. 
  Kan vandets temperatur dermed påvirke kulstofkredsløbet?
  • A. 

   Ja

  • B. 

   Nej

 • 20. 
  Hvad er det absolutte nulpunkt, altså den teoretisk lavest mulige temperatur?
  • A. 

   Temperaturen i R11 mandag i blok 1.

  • B. 

   -273,15 grader Celsius.

  • C. 

   0 grader Celsius.

  • D. 

   Temperaturen i en isborekerne fra Dome C (Antarktis).

  • E. 

   Det afhænger af CO2-indholdet.

 • 21. 
  Kan vand være koldere end 0 grader Celsius uden at fryse til is?
  • A. 

   Nej

  • B. 

   Ja

 • 22. 
  Hvordan defineres amplituden af en bølge?
  • A. 

   Det er to gange bølgelængden.

  • B. 

   Det er to gange bølgehøjden.

  • C. 

   Det er afstanden mellem bølgetoppene.

  • D. 

   Det er udsvingets størrelse (fra udgangspunkt til bølgetop).

  • E. 

   Amplituden af hænger af temperaturen.

 • 23. 
  Hvilken teknik blev anvendt i forsøget med at få vinglas til at "synge"?
  • A. 

   All you can eat.

  • B. 

   Slip-and-grip.

  • C. 

   Cock-aim-shoot.

  • D. 

   Stop-and-go.

  • E. 

   Frekvens i anden potens.

 • 24. 
  Det græske bogstav, der bruges som betegnelse for bølgelængde hedder lambda?
  • A. 

   Ja

  • B. 

   Nej

 • 25. 
  Hvordan skrives bølgeligningen? Flere svar er rigtige. Markér dem der er rigtige. Husk: f er frekens, lambda er bølgelængden og v er bølgehastigheden.
  • A. 

   E = m * c^2

  • B. 

   V = lambda * f

  • C. 

   V = lambda / T

  • D. 

   Lambda = v * T

  • E. 

   Lambda * v * t

Back to Top Back to top